2008-01-31

Vi han med 6 av 23!

Kommunfullmäktige hann med 6 av 23 ärenden. Sista ärendet som togs upp var "Utbyggnaden av Högevallsbadet".

Beslutet blev enligt (m), (fp) och (kd) eftersom (c) instämmde i detta yrkande när deras förslag avslogs.

Viktigt beslut blev att kultur- & fritidsnämnden tredje att-sats kom med

att servicenämnden ska verka för att Högevallsbadet, oavsett vilket alternativ till utbyggnad som prioriteras, ska bli en attraktiv anläggning även ur ett långsiktigt energiperspektiv genom att alternativa energikällor och energiteknik prövas i det fortsatta projekteringsarbetet.
Nu är klockan 22.40 och kommunfullmäktige är slut för den här gången.

Dåligt föredömme!

Enligt Aftonbladet är myndigheter inget bra föredömme när det att köpa miljöbilar. Inte ens miljödepartementet klarar av att minst 85% av de nya personbilarna ska vara miljöbilar.

Det är ju rent skamligt. Vilka signaler ger detta?
Ska vi vanliga medborgare göra på samma sätt?
Vad kommer detta att innebära för klimatet?

Myndigheter totalt sett, är stora inköpare, och borde därför kunna ställa krav på biltillverkarna at få fram bra miljöbilar.

Det behövs verkligen en skärpning!

Det blev inget löfte

Min fråga till ordföranden i Fastighetsbolaget AB Arenan om avsättning av 2% av byggkostnaden av den nya arenan fick inget bra svar. Jag förstår att det ordföranden inte rakt av sa ja till de 2%:en. Jag hade dock hoppats på att det skulle vara en mer positiv anda i svaret.

Speciellt som Lunds kommun har ambitionen att bli Kulturhuvudstad 2014.

"Frågan kommer att diskuteras på nästa möte!" blev det mest positiva av svaret.

Det är ju bra så.

Det är ju inte omöjligt att det blir några pengar om det blir 2% får vi se!

Utbyggnaden av Lunds C

Kommunfullmäktige har nu kommit till 3:e ärendet, Ombyggnad av Lunds centralstation.

Trots att det bara finns ett beslutsförslag så pratas det friskt. Vi kunde här ha sparat en hel del tid. Men många måste tydligen upp och prata i ärendet. Ingen kommer att yrka något annat än det förslag som fanns i kommunstyrelsen d.v.s "Bifall".

Nu kom det upp ett annat yrkande. Det blev ett yrkande om att inte ta med två meningar om planskilda gångförbindelser över/under Bangatan. Visste är det ett problem eftersom det bygger på ett traditionellt synsätt att cykel- och gångvägar ska grävas ner för att bilar skall komma fram.

Egentligen borde hela ärendet inte behövts ha kommit upp i kommunfullmäktige eftersom infrastruktur av typ järnväg ska finansieras av staten. Tyvärr sviker den borgerliga regeringen igen. Därför är det bra att borgarna i Lund tycker annorlunda. Det blev inte ett helt enigt förslag 63 röster för och 2 emot.
En röst ville ta bort de två meningarna om planskilda gångförbindelser.

Miljöpartiet vill Bangatan ska bli bilfri och då behövs inga planskilda gångförbindelser. Vi vill även att Lunds C byggs ut till ett större resecentrum och att Lundalänken blir spårburen.

Ärendet avgjordes precis innan kl. 20.00.

Det är inte bara en fråga om våra pengar!

Att köra för fort skapar hål i plånboken enligt SvD.

Men problemet är inte pengar. Om man sänker hastigheten minskar även dödligheten och effekterna av olyckorna.

Vad är 2000 kr mot ett människoliv.

Tråkigt att det ska behövas höga böter för att förarna ska förstå hur farligt det är att köra för fort. Lägger man sedan till effekterna av alkoholintag och bilkörning så blir det än tråkigare.

Sänkt hastighet och minskad alkoholintag spara både liv och pengar.

Hurra vi har kommit till andra ärendet!

Det går som tåget. Vi har nu kommit till andra ärendet. Bara 21 ärenden kvar och ca 3.5 timmar.

Pratglad församling

Just nu pågår kommunfullmäktige i Lund. Sammanträdet började kl. 17.00 med upprop. Vi har nu kommit till första ärendet som handlar "Korrigering av budgetramar till följd av ny skolorganisation och beslut om direkt skolpeng".
Att det är en pratglad församling märks tydligt eftersom vi nu kl. 18.25 bara har hunnit till första ärendet. Vilket ännu inte är avgjort.
Sedan återstår det 23 ärenden.

Hur långt vi har hunnit när klockan slår 22.30 är helt omöjligt att säga. Vi lär nog inte vara klara med alla ärenden.

Kvar är bl.a. frågan om utbyggnaden av Högevallsbadet.
Troligen blir det majoritet för förslaget från (m), (fp) och (kd) eftersom (c) kommer att ställa in sig i ledet. Vilket innebär att det blir en mindre utbyggnad med en svagare kostnadskalkyl.

Kvar har vi "ungdomspolitiskt program", motioner om "hemlöshet", "tillgängligheten till lekplatser", religionsfrihet i skolorna", simundervisning, "förfjupad demokrati".

Vill ni följa med debatten, klicka då här!

Kommentera gärna vad ni tycker om debatten!

Mat och klimat

Klimathot handlar inte bara om utsläppen från fossila motorer. Det är även utsläpp från animalieproduktionen. Boskapsuppfödningen står för 18% av växthusgasutsläppen. En modern mjölkko släpper ut 154 kilo metan per år vilket motsvara lika mycket som 21 kg koldioxid.

Det är inte bara problem med utsläppen utan även att det behövs mer energi att få fram ett kilo protein från djur än vad det behövs för att få fram ett kilo växtprotein.
För att få fram ett kilo animalieprotein behövs det dessutom mycket mer vatten.

Detta faktum glöms lätt bort när det pratas klimatfråga.

Frågan om animalieproduktionen är en livsstilsfråga det är kanske därför den inte kommer fram i debatten. Mindre kött och mer vegetarisk mat ger ett bättre klimat.

Läs mer på Grön Ungdoms hemsida!

I dag är det kommunfullmäktige

Det är redan torsdag och då är det sammanträde med Lunds kommunfullmäktige. Mötet sänds i Steve och på internet.

Ärendelistan är lång.

Några höjdpunkter:
Högevallsbadet

2008-01-30

Inget nytt krav!

Nu kräver en professor att sötningsmedlet sukralos ska förbjudas.

– Användningen innebär ett storskaligt experiment på 100 000-tals ungdomar, säger professorn
Kravet att förbjuda sukralos är inget nytt. Miljöpartiet har under en lång tid tagit upp problemet. Till denna problemgrupp ingår även aspartam.

Nu har även Naturvårdsverket reagerat.
Det visar sig att i princip all sukralos som kommer till reningsverken också når miljön.
Vilket innebär att uppskattningsvis släpps sex till sju ton sukralos ut via reningsverken.

Man vet inte hur detta påverkar miljön. Så än en gång spelas det roulette med miljön som insats.

Livsmedelsverket borde införs ett moratorium för sukralos med hänvisning till försiktighetsprincipen.

Konstnärlig utsmyckning

Lund ska som bekant bygga en ny ishall och en ny arena. Lund har sedan lång tid tillbaka avsatt 2% av byggnadskostnaden till konstnärlig utsmyckning. Ishallen byggs direkt av Lunds kommun och arenan via ett kommunalt bolag, Fastighets AB Arenan.

Märkligt nog har inte det kommunala bolaget följt kommunfullmäktiges beslut att avsätta 2% till konstnärlig utsmyckning.

I morgon när det är kommunfullmäktige kommer jag att ställa en "fråga" till Mats Helmfrid som är ordförande i Fastighets AB Arenan och i Lunds kommunstyrelse.

Det är speciellt märkligt eftersom Lunds kommun har ambitionen att bli Kulturhuvudstad 2014.

Vi får se vad det blir för svar.

Samhällets kostnader

I dag var det dags för Tingsrätten igen. Denna gång var det 13 mål som kommer att bli 14. Det handlade om fortkörning, bilbälten röd ljus och narkotika.
Under förmiddagen blev det bara trafik. Vi betade av 9 mål men det var endast 6 som avgjordes. De andra fick skjutas upp eftersom den tilltalade ej infann sig och inte var delgiven och i ett mål fanns det inte tillräckligt med underlag.

Det känns ju tryggt att det finns rättssäkerhet men är det värt sitt pris mål där det handlar om bilbälten och hastighetsöverträdelser.

I en del fall nekar man när man stoppats för fortkörning. Då blir det ett mål. Man sätter upp målet i Tingsrätten och under tiden skickar den tilltalade in ett erkännande. I en del är det dessutom vittnen kallade. Underlagen för beslut är åklagarens bevisning, den tilltalades erkännande. Så oftast blir det fällande dom och böter för t.ex. en fortkörning å 8 km/h. Man skulle inte behöva ta upp ett sådant mål i Tingsrätten.

Så det är ju även upp till oss medborgare. Varför ska vi bråka om så lite till ett så högt pris. Det hade varit bättre att resurserna hade använt till grövre kriminalitet.

Givetvis om man inte har kört för fort någon gång i sitt liv så har man väl all rätt att protestera.

Frågan är också om det ska vara förmildrande omständigheter att man behöver sitt körkort p.g.a. sitt jobb när man t.ex. kört rattfull. Det tycker inte jag. Man borde vara extra försiktig om man vet att körkortet är en förutsättning för sitt uppehälle.

Nu är det dags för eftermiddagens förhandlingar då blir det narkotika mål.

2008-01-29

Mamma, pappa, barn

Dagens förhandling i Tingsrätten handlade om mamma, pappa, barn. Vårdnadstvister är det svåraste att avgöra. Oftast står ord mot ord. Det är inte alltid som barnens bästa står i fokus. Föräldrarna kämpar mot varandra för att tillfredsställa sina egna behov.

Ibland får man hjälp med yttranden från sociala myndigheter men det är inte alltid det ger så mycket hjälp i det beslut som måste tas. För ett beslut måste tas.
• Vem skall ha vårdnaden?
• Var skall barnet stadigvarande bo?
• Vilket umgänge ska det vara?

För att det ska fungera med gemensam vårdnad måste föräldrarna kunna kommunicera. Ibland är det en förälder som vill ha ensam vårdnad och som då anser att kommunikationen inte fungerar.

En annan sak som är jobbig är att man inte kan begära en uppföljning av Tingsrättens beslut. Man får bara hoppas att de sociala myndigheternas följer upp och stöttar med de

Tittar just nu på en film på SVT, "Alla älskar Alice". Den handlar om samma problem. En skilsmässa där föräldrarna inte kan hantera separationen och där barnen kommer i kläm.

Troligen slutar det lyckligt i filmen men det gör det tyvärr inte alltid i verkligheten.

Vi behöver spendera mer tid med varandra och odla våra relationer och då inte enbart utifrån vår egoistiska horisont.

Fair Trade City

Har varit på Fairtrade City styrgrupp i Lund. Intresset är stort, många enskilda individer brinner för frågan. Nuvarande majoritet i Lunds kommun är inte riktigt lika engagerade. Miljöpartiet skrev en motion, tillsammans med (s) och (v), som i princip avslogs. Vad motionen ville var att kommunen skulle börja jobba med att ställa krav även när kommunen köper textilier.

England har kommit mycket längre än Sverige. Där finns det ca 350 Fairtrade Cities. I Sverige finns det 5.

Utbudet av rättvisemärkta varor ökar i butikerna.
Ska det bli något av det behövs att vi konsumenter köper och efterfrågar rättvisemärkta varor. Komunen är en stor inköpare och kan givetvis påverka och gå före.

Märkligt är t.ex. rättvisemärkta bananer inte har slagit ut vanliga besprutade bananer. Problemet är inte bara besprutningen utan även att de som jobbar på plantagen inte får så mycket av vinsten.

Go Fair Trade!

Goda nyheter!

Visst finns det goda nyheter!

Brittiska och amerikanska forskare har studerat motionsvanorna hos mer än 2.400 brittiska tvillingar i åldrarna 18 till 81 år. Studien visar att den som motionerar minst tre timmar i veckan är biologiskt tio år yngre i kroppen än den som inte tränar.
Fysisk träning gör människan 10 år yngre, i alla fall på cellnivå.

Även om man inte blir 10 år yngre så känns det bra att motionera.

Man blir fysiskt trött men psykiskt utvilad under förutsättning att man inte behöver stressa för att hinna till träningen.

2008-01-28

Etanolproduktion i Afrika

"Etanolproduktion är bra för Afrikas bönder".
Det säger biståndsorganet "Kooperation Utan Gränser".
Javisst kan det bli så men det kan också bli som det har blivit med oljan som utvinns i Afrika.

Att stora bolag, utanför Afrika, tjänar stora pengar och Afrikas befolkning får slita hårt. Det viktigaste är att få stabilitet och att undanröja svälten. Den rika världen har tjänat tillräckligt på att "utvinna Afrika".

Ge bistånd i form av teknik, rådgivning och riskkapital utan villkor och låt afrikanerna få bygga upp sin egen "produktionsapparat" för tillverkningen. En utökad produktion av livsmedel för etanoltillverkning kan ge problem med vattenförsörjing som det redan idag är stora problem med.

Använd etanolen i första hand i Afrika.

Vi måste lösa våra egna "energiproblem" utan att utnyttja fattiga bönder.

Läs rapporten från Kooperation Utan Gränser!

Jag vet inte!

Enligt SDS är den vanligaste meningen "Jag vet inte!

Det är Språktidningens enväldige domare Lars Melin, docent i nordiska språk och författare till en mängd språkböcker, som har utsett den vanligaste meningen i såväl tal som skrift.

Man kan undra hur det står till med vår konversation och vårt självförtroende när meningen "Jag vet inte" är vanligast och "Det har jag inte sagt" är nummer två.

Jag har i alla fall inte sagt dessa meningar, i alla inte vad jag vet!

Visserligen friskvård men ...

I Laholm får hemtjänstpersonalen cykla efter färdtjänsttaxin där personen man ska hjälpa åker. Ja så står det i SDS artikel.

Visserligen är jag för friskvård men detta är ju löjligt.

Kommunens beslutsfattare är här klart ute och cyklar.

Åter måndag!

Öppnar tidningen, SDS, och ser rubriker som "Konkurrens slår ut gymnasieskolor", Lund kan införa vårdnadsbidraget" och "Fp-politiker vill fördubbla taxan för fritidsklubbar".

Att fördubbla taxan för fritidsklubbar är ytterligare ett resultat av borgarnas skattesänkning. Vad blir priset av att höja taxan?
Knappast blir det väl fler som väljer den lösningen utan fler barn riskerar att lämnas ensamma.
Enligt barn- och skolförvaltningen i Lund Öster så har efterfrågan ökat.
Risken är att de familjer som behöver extra stöd inte kommer att ha råd att låta sina barn gå på fritidsklubb.

Det hade också varit bra om man hade utvärderat fritidsklubbarnas verksamhet innan man höjer.

Vårdnadsbidraget skall lösa kommunens brist på förskoleplatser. Det är bra att man vill göra en kosekvensbeskrivning innan man inför det. man kan ta titta på Finland och Norge. Risken är att kommunens spariver bl.a. p.g.a. skattesänkningen får inte gå ut över de som bäst behöver stöd.
Norge har slopat vårdnadsbidrag eftersom det gjorde det bl.a. svårare för lågutbildade kvinnor att komma ut på arbetsmarknaden.

Det vore bättre att höja barnbidraget och göra det möjligt för föräldrarna att gå ner i arbetstid och att utöka den "obligatoriska" pappatiden. SDS rubrik att det är konkurrensen som slår ut gymnasieskolorna är ju lite missvisande.


Att antalet barn varierar och att det påverkar kommunernas verksamhet är ju inget nytt. Nu varnas det för att år 2015 så kommer 75 000 färre elever att gå i gymnasiet. SDS är lite missvisande det är ju inte konkurrensen som är det största problemet här utan att antalet elever går ner så mycket efter att det gått upp väldigt mycket. Problemet är att det är svårt att planera eftersom kommunen inte har full kontroll på alla bitar.
Det kan bli ett stort problem för små skolor att kunna klara nedgången och resultatet blir att bara blir stora koncernskolor kvar och som har ägare som vill ha avkastning på sina pengar.
Friskolor i sig är inget problem, möjligen med undantag av religiösa friskolor. Problemet ligger mer på ägarnivån.

2008-01-27

Vad hade det kostat om vi inte hade börjat avveckla?

Enligt SVT:s Rapport kommer avvecklingen av det gamla invasionsförsvaret att kosta 2.7 miljarder mer än beräknat.

Detta kan ju knappast komma som en överraskning. Hade man trott att gamla Viggenplan skulle gå att sälja?
De hade ju inte blivit mer lättsålda om man väntat att avveckla.

Finns det inga ekonomer inom försvarsmakten?

En tröst är att det i alla fall blir billigare att avveckla nu än att vänta.

2008-01-26

Mycke vill ha mer

Om det nu är sant!

I dagens SDS kan man läsa om en stackars rektor och en stackars professor på Trafikflyghögskolan. Det var nog låg lön, trista och tråkiga arbetsuppgifter som gjorde att det blev lite fel.
En hustru fick lön som konterades av maken, egen utbildning på ett udda flygplan, resor godkända av resenären själv, lite extra förmåner för anställda, inga protokoll från ledningsgruppsmöten ...

Det är dessutom lite pinsamt att läsa:
"Enligt rektorn har hans fru hjälpt till ”på skoj” med mastersutbildningarna för att hon är engelskspråkig.
– Det är bra att internrevisionen kommer hit och visar vad som är tillåtet, säger han."
"Annonser för blufföretag 60 000 kronor. ”Tyvärr sådant som händer”."
Hur i hela friden kan det gå till så här?

Har man inga intervjuer och kontroll av meriter innan man anställer personer till så höga poster och finns det ingen egen kontroll?

Först medicinska fakulteten sedan kemiska institutionen och nu trafikhögskolan.

Pinsamt för de lärde i Lund.

Regnkraft

Regn brukar för de flesta vara något negativt. Man blir trött och nedstämd. Tänk om regnet kunde ge oss energi. Det kunde kanske ändra vår inställning till regn.

Givetvis så löser man inte vårt energiproblem med regnkraft, men visst kan det bli ett intressant komplement. Det ligger långt fram i tiden men alla bäckar små ...

En klocka utan tid?

I senaste Mac World kan man läsa om "10 riktigt nördiga klockor".

En del av dessa verkar helt omöjliga att läsa av. Denna klocka på bilden kallas "Twelve 5-9 Q version" och beskrivs så här:

"If a Cylon Centurion wore a watch, I betcha the Twelve 5-9 Q version would be it.
The watch just oozes that creepy cool "biomechanical" feel: the watch face has a contoured undulating effect. Peering through five tiny strips are 26 very bright multi-colored LEDs.
Like its name implies, the watch uses the 12-5-9 method (12 hours, 5×10 minutes, 9 single minutes) to tell the time. Moving clockwise, the first two lines of the LEDs show the hours. The next line is the minutes up to 50, with each glowing LED showing 10 minutes. The final two lines are the single minutes, with one LED for each minute.
Got it? We didn’t either … but it sure looks cool!"

En annan klocka som jag tycker är snygg men även den lite svåravläst men dock möjlig att läsa av, ser ut så här:
Röd lysdiod = 1 timme, grön lysdiod = 15 min och gul lysdiod = 1 minut. Klockan visar tiden 8:35.

Teknik är kul men ibland undrar man VARFÖR?.

Ett förslag med tryck !

"Tryckluft som som framtidens energilager", jag det finns det nu förslag på. Tanken är att el som alstras används till att trycka in luft i en tank. När man sedan släpper ut trycket baklänges i kompressorn så genereras det el. Idén är inte ny. Problemet har varit att hitta ett bra sätt att överföra trycket till el. Det "senaste" är att använda en scrollkompressor, uppfunnen 1905. Så allt behöver inte vara nytt för att användas. Ibland är uppfinnarna före sin tid och att idén är bra men tillämpningen sämre.

Att använda tryckluft är inget nytt. Det finns även en bil som drivs av tryckluft. Har inte hört så mycket om denna bil på länge.
Roligt att det finns lite olika förslag CAT-bilen som den kallas kommer att vara billig. När den kommer att säljas är ännu oklart.

2008-01-25

Denna vecka var lugn ...

Denna vecka har varit ganska lugn. Lite interna möten och ett besök från socialförvaltningen. Det var ett antal långtidsarbetslösa som hade frågor om miljöpartiets politik. Mycket kretsade kring arbetslöshet och sociala frågor.
Trevligt att träffa människor som har sett hur samhället fungerar ifrån ett brukarperspektiv.

Många av de som kom har varit arbetslösa lång tid. Regeringens uppstramnings politik verkar inte direkt ha varit till någon hjälp. Mycket kom att kretsa kring arbetstidsförkortning och friår.
En arbetstidsförkortning hade gett många av dessa en möjlighet till ett jobb. Även friår hade gett dem en chans att få in en fot på arbetsmarknaden.

I morgon är det Mp Skånes regionkonferens. Detta är en möjlighet för medlemmar att diskutera regionfrågor och en möjlighet för miljöpartiets regionpolitiker att förankra frågor. Mer info!
En fråga som kommer att diskuteras är förslaget "Vårdval Skåne". Förslaget finns att läsa på region Skånes hemsida.
Andra frågor blir s.k. OPS lösningar (Offentlig Privat Samverkan).

Nästa vecka blir intensiv. På måndag är det medlemsmöte där vi ska ta upp miljöpartiets klimatkampanj. Dessutom ska vi hinna diskutera lite kommunfullmäktigeärenden.

På tisdag och onsdag sitter jag i tingsrätten. Tisdagens förhandling gäller en äktenskapsskillnad och onsdagens förhandling gäller 13 mål. Lite trafikförseelser och lite narkotika.
Ska även hinna med ett möte med styrgruppen för Fair Trade i Lund.

På onsdag är det Mp Skånes arbetsutskott som träffas. Vi ska bl.a. förbereda Mp Skånes årsmöte den 15 mars.

På torsdag är det kommunfullmätige. Det damp ner en tjock bok för några dagar sedan. Totalt är det 24 ärenden men vi kommer nog inte att hinna med alla. KF börjar kl. 17.00 och håller på till 22.30 och sänds på Steve samt på internet.
Får återkomma till tankar kring kommunfullmäktige ärendena en annan dag.

På fredag blir det en resa till Kalmar. Tåget går 6.02 från Lund C. Om allt går som det ska är jag tillbaka i Lund vid 19-tiden. Det är en regionträff med representanter från miljöpartiet i Hallands län, Kalmar län, Kronobergs län, Blekinge län och Skåne län. På programmet fins bl.a. ansvarsutredningen där frågan gäller vilka regioner som skall slås samman.

Sedan avslutas arbetsveckan med "Fika med Ulf Holm". Vi kommer att ha vårt kansli öppet för de som vill fika rättvisemärkt och som vill prata politik med en riksdagspolitiker.

Ska givetvis försöka få in några träningspass med Friskis&Svettis också.

Så det är en spännande vecka som väntar.

Sverige vinnare med förnybar energi

Höj EU:s ambitioner för förnybar energi

Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson och Maria Wetterstrand presenterade på torsdagen siffor som visar att Sverige har stor potential att öka andelen förnybara enegikällor. Större potential än vad regeringen och EU tycks tro.

SAMMANFATTNING:
Den 23 januari presenterade EU-kommissionen sitt förslag till bördefördelning mellan medlemsländerna för ansvaret att minska de klimatpåverkande utsläppen.

För Sveriges del innebär förslaget att utsläppen måste minska med 17 procent till 2020 samt att användningen av förnybar energi i Sverige ska vara minst 49 procent av den totala energianvändningen. Sammanlagt ska EU minska sina utsläpp med 20 procent till 2020 och andelen förnybar energi ska vara 20 procent.

Miljöpartiet anser att EU:s mål för såväl EU som helhet som för Sverige är för låga om vi ska kunna nå de utsläppsminskningar som krävs enligt forskare världen över. Sverige bör, liksom vi har gjort 2002, anta ett nationellt mål som går längre än EU:s bördefördelning. Sveriges klimatpåverkande utsläpp kan och bör minska med minst 40 procent till 2020.

När det gäller andelen förnybar energi verkar det som att EU-kommissionen minskat sina ambitioner för Sverige från 55 procent till 49. Den svenska regeringens lobbyism för att minska klimatkraven på Sverige tycks ha lyckats.

Det hade varit bättre för klimatet om regeringen istället hade använt sin tid till att höja EU:s samlade klimatpolitiska ambitioner. När kommissionens förslag så småningom ska diskuteras i rådet bör den svenska regeringen begära att EU-kommissionen höjer sin ambitionsnivå för såväl förnybar energi som för minskad klimatpåverkan.

Sverige bör vara berett att svara för en betydande del av den ambitionshöjningen. Svensk total potential Sverige har idag störst andel förnybar energi bland EU-länderna. Trots det har vi kanske den största potentialen av alla medlemsländer att öka vår energitillförsel från förnybara energikällor.

Vi har förhållandevis stor andel förnybar energi, men kan med ganska begränsade ansträngningar nå betydligt längre. Sverige har stora naturresurser i form av skog och åkermark. Kuststräckorna är långa och väl anpassade för såväl vindkraft som vågkraft. Miljötekniksektorn är relativt väl utvecklad.

Miljöpartiet har inventerat branschföreträdarnas bedömningar av potentialen för de förnybara energikällorna. Resultatet är entydigt: det finns stora outnyttjade möjligheter till mer förnybar energi i Sverige. Potentialen är avsevärt mycket större än den blygsamma ambitionsnivå som EU-kommissionen har föreslagit.

Potentialen är betydligt större än vad EU ålägger Sverige. Den slutliga svenska energianvändningen var 422 TWh år 2005.

Varje procents ökning av den förnybara energianvändningen innebär således en ökning med ungefär 4 TWh på årsbasis.

Utifrån branschföreträdarnas uppgifter har vi sammanställt potentialen för förnybar energi till 2020.

Läs mer!

2008-01-24

Onödiga färgämnen

ICA ska nu ta bort E104 ur sin läsk.

Att E104 inte var så nyttigt har vi i Sverige vetat om sedan lång tid tillbaka. När Sverige blev medlemmar av EU så fick vi "godkänna" det igen.

Enligt Råd & Rön är det inte bara E104 som är ett problem utan även E 129, E110, E102, E122 och E124.

Att det ska vara så svårt!

Hur ett livsmedel, om man nu kan kalla godis det, ser ut är viktigare än vår hälsa.

Är inte detta märkligt?

Trist att kvinnor tar efter männen

Våldet ökar i samhället och det blir allt råare.

Tyvärr ökar våldet även bland kvinnor.

En forskare vid Högskolan i Gävle påstår:
"ATT ALLT FLER kvinnor i dag tar till våld visar tydligt att det mesta av människans våldsbeteende är inlärt"
"- I dag finns kvinnliga boxare, kvinnliga poliser, kvinnliga militärer, kvinnliga hockeyspelare ... samtidigt blir allt fler kvinnor polisanmälda och döms för våldsbrott. Även unga tonårstjejer slåss. Är detta en slump eller finns det ett samband?"
Personligen tycker inte jag att det är så konstigt. Våld har glorifierats under lång tid.
Titta bara på sporten. I ishockey är det inte sällan man hör expertkommentatorer som hyllar det "fysiska spelet". Det finns spelare som bara har till uppgift att använda sin kropp för att "knäcka motståndarna". När jag var på en hockeymatch i USA så jublade hela publiken när det blev slagsmål. Det finns regler i hockey som om man tillämpade dem så skulle det bli väldigt mycket utvisningar.
Det är även många filmer där aktörer löser problem med våld och blir hjältar. Ett stort antal datorspel innehåller också mycket våld.

Ofta finns det ett starkt samband mellan våld och droger.

Ska vi lösa detta problem måste vi jobba med att se till att fler människor mår bra. 
Skolan är givetvis jätteviktig i detta sammanhang. Det måste också till en grundtrygghet för alla invånare.

Dessutom måste vi ändra attityden i samhället till våld. Vi måste reagera när vi ser våld.
För en liten stund sedan tittade jag på "Efterlyst" i TV3 och där såg man ett tjejgäng misshandla en tjej i en tunnelbanevagn i Stockholm och ingen i vagnen reagerade.

Man måste jobba med att öka empatin i samhället.

Extra trist i detta sammanhanget är att kvinnorna "tar efter" mäns dåliga beteende.

Dags att ändra livsstil

Att stress är ett problem är väl ingen nyhet. Studien från London visar resultat att stress på jobbet är farligast för unga och ger en 70 procent ökad risk för hjärtsjukdom.

Tyvärr verkar trenden vara att stressen ökar. Stressandet är tyvärr inte bara ett vuxenproblem.

Vi behöver inte bara ändra livsstil för att rädda klimatet vi behöver ändra livsstil för att rädda våra liv långt innan klimatproblemen blir akuta.

En eloge till Londons borgmästare

Har missat att Londons borgmästare gav en tre dagars amnesti, likt den vapenamnesti som vi haft i Sverige. Fast denna gång gällde det vanliga glödlampor.

Under tiden 11-13 januari fick man lämna in två vanliga glödlampor och i utbyte fick man energiglödlampor, utan kostnad. Det gjorde London stad i samarbete med privata företag.
Har inte fått fram vilket resultat det gav. Oavsett resultat var det ett bra initiativ.

Om alla Londonbor skulle använda lågenergilampor skulle det minska utsläppen av koldioxid med 575 000 ton.

Storbritanien planerar att förbjuda vanliga glödlampor till 2011 men det går väl detta som det gick för Irland att EU sätter sig emot.

Tidningen the Sun följde upp detta den 19:e januari och gav bort 4.5 miljoner lågenergilampor till "The Sun"-läsare. Dessutom om lampan gav ifrån sig ett grönt ljus fick man vara med i en utlottning där man kunde vinna en Toyota Prius eller en semesterresa i Storbritanien.

2008-01-23

Ny EU-logga för ekologisk mat

Nu har EU bestämt att det ska bli en ny logga för ekologisk mat. Den kan börja användas nu men blir obligatorisk fr.o.m. 1/1 2009. Övriga loggor för ekologisk mat får finnas kvar.

Märket är inte speciellt vackert men det är något man vänjer sig vid. Ett annat problem som är värre är att det står "bio". I Sverige så tänker man på biologisk. Vilken tomat är inte biologiskt odlad? Men eftersom det finns många språk inom EU så är det svårt att hitta helt rätt.

Förhoppningsvis kommer detta att gynna försäljningen och därmed även produktionen av ekologisk mat. Under förutsättning att det inte blir en massa byråkrati och avgifter för att kunna använda loggan.

Det finns en del antydningar att det nya regelverket, som dessutom kommit till i en hast, är besvärligt och krångligt. Kanske är det konstgödseltillverkarna som ligger bakom detta.

Det vore ju tragiskt om det blev besvärligare att vara eko-bonde. Det är svårt nog redan nu och det är även svårt att få avsättning för sina produkter via de vanliga matdistributörerna.

Fetma ett livstilsproblem

Karolinska institutet redovisar att fetman har ökat snabbt bland män.

För 30 år sedan klassades var hundrade man som fet. Idag klassas mer än var tjugonde.
Tyvärr finns ingen motsvarande jämförelse för kvinnor. Andra studier på kvinnor visar dock liknande resultat.

Livsstilarna har ändrats mycket under 30 år.

Vi har inte lika fysiskt krävande arbeten. Vi åker mer bil. Den normala vardagsmotionen är mindre. Vi äter annan mat.
Måltiden utgör inte längre en social funktion.
En annan undersökning visar att "familjemiddag minskar risken för ätstörningar".
Göran Carlsson vid MHE-kliniken i Mora menar att sambanden mellan ett friskt förhållningssätt till mat och att äta tillsammans finns på flera plan.
- För det första, ju bättre normala matvanor barn får desto mindre är risken att de börjar små mackor och godis, drabbas av viktproblem och sedan börja banta, säger han.
Men Göran Carlsson menar också att den sociala biten är lika viktig.
- Sitter man ner och äter tillsammans tyder det på att det finns stabila relationer i familjen. Och runt ett middagsbord har man tid att prata med varandra, stötta och lösa eventuella problem, säger han.
Föräldrar, skolan, arbetsgivare, sjukvård m.m. måste vara med för att göra något åt detta.

Och givetvis vi själva som egna individer.

Hur lever vi våra liv?
Vad äter vi?
Hur äter vi?
Motionerar vi?
Hur bra föredömen är vi för den nya generationen?
 

1000 gånger mer koldioxidutsläpp

Enligt Helsingborgs Dagblad visar Svensk Dryckesstatistik att flaskvatten försäljningen ökade med över 10 procent. Detta i ett land som har ett av de bästa kranvatten i världen.

Enligt statistik från Sveriges Bryggeriers medlemsförening så minskade försäljningen av "sockersötad läsk" och det är ju bra. Samma statistik visar att "lightläsk", "smaksatta vatten" och "naturella vatten" ökade. Vilket inte är så bra. Visserligen är det bättre att man dricker vatten än läsk.
Bättre är ju att dricka kranvatten.

I Sverige konsumerar vi 27 liter vatten på flaska per person och år.
Flaskvatten ger 1000 gånger mer koldioxidutsläpp än kranvatten enligt en rapport från SIK, institutet för livsmedel och bioteknik.

Mängden flaskvatten som konsumerades under 2006 ger upphov till motsvarande mängd koldioxid som
ca 12 500 bilar släpper ut (antaget 190 gram CO2 per km och en körsträcka på 14 000 km per år)
Tänk om vi både minskade biltrafiken och konsumtionen av flaskvatten ...

Klimat och kärnkraft

Folkpartiet säger sig vilja lösa klimatproblemen. Deras förslag är att satsa på mer kärnkraft. Några andra lösningar för de inte fram. Tidigare har folkpartiet inte pratat så mycket om problemen med CO2 men nu när det gäller att satsa på kärnkraft så är det helt plötsligt ett jätteproblem. Givetvis är det bra att folkpartiet erkänner att CO2-problemen finns men att bara bygga kärnkraft löser inte problemen.

I en undersökning som Göteborgs Universitet har gjort visar att nästan 8 av 10 svenskar vill att Sverige ska satsa på vindkraft. Det är 5%-enheter mer än undersökningen 2005.
Solenergin stöds av 83%.

En duell i SVT mellan miljöpartiets Maria Wetterstrand och folkpartiets Jan Björklund tyckte jag gav klara besked. Folkpartiets lösning på klimatproblemen är kärnkraft.
Lyssna själva på duellen.

När det gäller CO2-problematiken är trafiken det största problemet.
Ska vi göra något åt energifrågan totalt sett måste vi även spara energi.

En nysatsning på kärnkraft kommer inte att kunna ge el förrän om 20 år. Tror folkpartiet att alla bilar då kommer att drivas med el?

Vad kommer att hända under tiden "alla" väntar på elen från kärnkraften?
Kommer det att ge incitament att satsa på energisparåtgärder?
Kommer det att ge incitament att satsa på förnyelsebara energislag?
 
Ska den nya kärnkraften stå för alla sina kostnader?
I dag betalar inte kärnkraftsproducenterna försäkringskostnaderna fullt ut.

Ska Sverige bryta uran i Sverige för att få fram bränslet?

Hur mycket ska staten satsa?
Ska de nya kärnkraftverken drivas i privat eller statlig regi?

Många frågor återstår.

Folkpartiet vill inte att frågan om ny kärnkraft skall avgöras innan 2010.
Då är frågan vad vill folkpartiet göra fram tills dess?


Läs mer!

2008-01-22

Allt är inte nattsvart!

Enligt SDS vill Köpenhamnsomun införa trängselavgift.
Kritikerna låter som i Sverige och  menar att det slår hårt mot ensamstående mammor.
Men vem är det som sitter i bilen?

"- Jo en man som är fyrtio plus och som tjänar över genomsnittet"
Även om Köpenhamn är en trevlig stad så skulle den bli mycket trevligare om trafiken minskade. Så Köpenhamn har allt att vinna på trängselavgifter.

1984 i ny tappning

Nu har Microsoft lämnat in en patentansökan på ett spionprogram. Programmet ska med hjälp av trådlösa sensorer registrera hjärtslag, kroppstemperatur, hjärnsignaler, anisktsuttryck, blodtryck och rörelser.

Det känns overkligt att man bara tänker sådana här tankar.

Om inte detta är integritetskränaknde så ...

Det finns nu ännu fler anledningar, utöver ekonomiska, att kommuner och andra gör något åt sitt beroende av "Microsoft" och går över till "öppen källkod"-program.

Om nu inte några politiker tycker att spionprogrammet vore något att satsa på!?

Det blir inte alltid som man tänkt sig

I dag skulle jag gå på ett skivstångspass. Jag bokade plats i god tid men lyckades komma för sent så att alla bokade platser hade släppts.

Som tur var fanns det ett jympapass en halvtimme senare. Passet var ett intensivpass vilket inte är en underdrift. Han som leder passet kör stenhårt.
Även om man inte behöver köra så hårt så är det lätt att göra det. Musik, rörelser och "gemenskapen" (många gör samma saker i takt) gör det svårt att inte ta ut sig.
Skivstångspasset är tufft om man lägger på tillräckligt med vikter förstås och det gör man. Men intensivjympan är ett snäpp värre.
Efteråt känns det bara så skönt. En dusch och lite veganmat och man är redo för nya äventyr.

Senaste trenden!


Läs mer!

o så måste vi bygga ut för annars ...

Enligt SDS vill Kävlinge kommun bygga ut Center Syd.
Ökad trafik, försämrad luft och urholkning av den lokala handeln är inget som moderaterna i Kävlinge bekymrar sig om.

- För att möta den ökande konkurrensen från bl a Nova i Lund måste Center Syd utöka sitt utbud. Annars kommer köpcentret att dö ut, säger moderaternas ordförande i Kävlinge miljönämnd.
Sen kommer väl alliansen i Lund att säga:
- För att möta den ökande konkurrensen från bl a Center Syd i Kävlinge måste Nova Lund utöka sitt utbud. Annars kommer köpcentret att dö ut
Och sen säger Kävlinge:
- För att möta den ökande konkurrensen ...
När ska det sluta?

I vissa frågor som t.ex. planering och exploatering av externa köpcentra kan inte varje kommun optimera utifrån sin egen horisont. Därför behövs det ett regionalt planinstrument som tar hänsyn till hela regionens utveckling. Annars kommer vi alla att bli förlorare bl.a. p.g.a. miljöeffekterna och utarmad centrumhandel. 

2008-01-21

Etanol inte den enda lösningen

En ökad efterfrågan på etanol kan ge problem med ökad världssvält. Givetvis beror det på hur etanolen framställs om det är bra eller dåligt. Om priset är att svälten ökar är det ingen bra lösning.

Använder man restprodukter efter skogsavverkningar, grenar, toppar, rötskadade träd så är det en bättre lösning.
I Sverige har vi en stor möjlighet att ta till vara restprodukter från skogsavverkning men vi behöver ändå minska biltrafiken.

Som vanligt så finns det ingen enkel lösning!

Det är bara att hålla med!

Enligt SDS:
"Trots alla rapporter om växthusgasernas allvarliga konsekvenser ökade utsläppen av koldioxid från trafiken med över en halv miljon ton mellan 2006 och 2007, visar siffror från Svenska petroleuminstitutet.
– Det måste till politiska styrmedel. Drivmedlen måste helt enkelt bli dyrare. En annan åtgärd vore att deklarera varor utifrån vilka koldioxidutsläpp de ger upphov till, säger landskapsekologen Christer Nilsson till SVT:s Västerbottensnytt."

Det är verkligen skrämmande att trots att klimatproblemen har kommit på dagordningen så går utsläppen i fel riktning.
Trots ökningen av antalet miljöbilar.

Fildelning eller inte!

Diskussionen om fildelning ska vara brottsligt eller inte blir nu allt hetare. Sju moderater skrev för ett tag sedan "Att avkriminalisera den fildelning som i dag är förbjuden och tvinga marknaden att anpassa sig är inte bara den bästa lösningen. Det är den enda lösningen" .

Detta förde miljöpartiet fram redan innan valet 2006. Då var det inte många som lyssnade. Förhoppningsvis är det fler som lyssnar nu.

Video nr 1 - för kriminalisering!


Video nr 2 - mot kriminalisering!


Det är inte konstigt att det sker fildelning på nätet. Om priserna var mer rimliga skulle fler köpa musik och film lagligt. Att försöka kontrollera trafiken på internet kräver stora resurser och åtgärder som kränker den personliga integriteten.
Låt film- och musikbranschen lösa problemet själva.

Hur långt har vi kommit i civilisationen?

Det är märkligt att det ska vara så konstigt att låta människor ingå äktenskap. Varför är det så problematiskt?
SvD vissar en SIFO mätning där ca 70 % är för könsneutrala äktenskap.

I riksdagen är det bara (kd) som är emot. En riksdagsledamot jämför könsneutrala äktenskap med polygami, äktenskap med minderåriga ... Detta kan väl ändå inte vara skälet till att inte tillåta ett par med samma kön att ingå äktenskap?

Det finns vissa grundregler om t.ex. ålder och det är OK men att samhället ska ha synpunkter på vilket kön man har är mycket konstigt. Samhället har ju inga andra regler. Man får t.ex. inte "giftesförbud" efter tre skillsmässor.

Däremot så måste varje trossamfund få bestämma om vem de vill viga. Nu är kyrkan och staten skilda åt. Att vara med i svenska kyrkan måste ses som att vara med i vilken förening som helst.

2008-01-20

Tiden stressar oss!


"Var fjärde skulle byta sänkt lön mot mer fritid" är rubriken på en artikel i DN.
EN doktorand i sociologi vid Göteborgs universitet har gjort en rapport om tidspress. Det är verkligen intressant och tankeväckande läsning. Du kan hämta rapporten här.

Tyvärr lever fler och fler pressade liv. Det går långt ner i åldrarna. Många vill ändra sina liv. Frågan är varför inte fler gör det?

Vi måste fokusera mer på livet och vad vi vill göra. Inte bara göra vad andra vill att vi ska gör.
Vi måste ställa oss frågan "Vad är viktigt i våra liv?".

Alldeles för mycket är fokuserat på pengar. Vi stressar för att tjäna mer pengar som gör att vi får mindre tid till att göra saker.
Det borde vara bättre om vi funderade vad vi vill göra med våra liv.

Vilken utbildning man väljer borde i större utsträckning bygga på vad vi vill göra inte bara "om man får ett jobb" och "hur mycket man tjänar". Är man motiverad utför man det man ska på ett bättre sätt.

Det fanns säl!

Det blev en härlig vandring till Måkläppen. Vädret var bra och regnet började först när vi skulle åka hem. Vi var väl cirka ett 50-tal vandrare.
Och vi fick se säl. Troligen var det gråsäl. En del av dem var riktigt stora.

Vattnen kring Måkläppen är förädiska med många strömmar som förändras med tiden. Så vi fick se en del gamla vrak.
Gråsälshonorna går snart upp på land för att föda sina ungar och behöver då lugn och ro. Måkläppen är därför skyddad mellan 1:e mars till den 31:e oktober.

Måkläppen

Vi har precis fixat färdigt utflyktsmaten. För idag ska vi åka med Lundabygdens Naturskyddsförening till Måkläppen. Måkläppen i Vellinge kommun. Har aldrig tidigare varit där.  och har vi tur får vi se sälar.

Det gäller och passa på nu för när vattnet stiger pga klimatförändringar så försvinner denna lilla landtunga.

2008-01-19

Hur ska man tolka opinionsmätningar?

Raset verkar fortsätta. I den senaste SIFO-mätningen får regeringspartierna bara 39,9 % medans (mp), (s) och (v) får 56,3%.

Miljöpartiet ökar med 1.6%-enheter till 7.2 vilket är i samma nivå som juni 2007. Det är denna ökning som främst gör att oppositionen ökar.

Sedan valet har (s) ökat stort.
Siffrorna från SIFO är inte statistiskt säkra men visar ändå att trenden håller i sig.

Beror raset på regeringens politik eller är det oppositionens politik?

Sören Holmberg säger till SvD: "– Det är möjligt att det finns en indikator på att klimatdebatten får en liten effekt i ökat stöd för miljöpartiet."

Klimatpolitiken kan knappast ha bidragit till (s):s ökning.

Det är långt till valdagen 2010, närmare bestämt 973 dagar. Mycket kommer att hända.

Tryckkokare sparar energi och tid

Vad är det undrar kanske någon. Jo det är en kastrull som har väldigt tättslutande lock. Vilket innebär att värmen hålls kvar i kastrullen. Vilket innebär att koktiden blir kortare och därmed minskar energiförbrukningen.
Koktiden halveras och dessutom så sparar man energi eftersom värmen inte slinker ut via locket.

Vi hade tur och hittade tryckkokaren på loppis. De går att köpa i specialaffärer. De är dyrare än en vanlig kastrull men det tjänar man in.
Dels sparar man energi och dels så kan man koka råris, kikärtor, bönor m.m. utan att det tar så lång tid. Hemkokta bönor smakar bättre, är billigare och det har gått åt mindre energi att transportera dem.


Det är väldigt enkelt att använda en tryckkokare.

Idag skulle jag laga chili sin carne (sin betyder utan & carne kött, dvs vegetarisk chili con carne ).
Innan jag gick och la mig i går kväll blötlade jag stora vita bönor i tryckkokaren. Blötlagda bönor kokar snabbare och smakar och är nyttigare när de sedan är kokta.

Så i dag när jag började lösa melodikrysset satte jag på tryckkokaren på plattan, på fyran. När trycket hade ökat tillräckligt (en liten knapp lyfter sig på locket) så satte jag ner plattan på ettan.
Sedan löste jag melodikrysset i lugn och ro. Efter ca 30 minuter stängde jag av plattan och lät tryckkokaren stå kvar.
Så trots att plattan var avstängd så kokade bönorna vidare.
När sedan melodikrysset var löst så var bönorna klara.

2008-01-18

Friskt vågat, hälften vunnet!


Det har länge pratats om vågkraft. Det finns en del större anläggningar men Sverige har inte gjort så mycket.

Därför är det glädjande att energibolaget Fortum stöttar vågprojektet i Lysekil.

Om vi ska kunna lämna det fossila beroendet krävs att vi använder oss av alla potentiella "energi omvandlare".

Äntligen fredag!

Så var det äntligen fredag. Veckan har varit mycket omväxlande och kul men det är inte utan att det ska bli skönt med lite lugn och ro.

Får se hur mycket lugn och ro det blir. Väderrapporetrna varnar för stormar. Numera blir det stora problem i samhället varje gång det blåser till. Regnet vräker ner och det blåser ganska så mycket.

I Västsverige varnas det nu för vägras och fallande träd.
Marken är mättad på vatten pga den milda vintern. Man får hoppas att folk tar varningarna på allvar och stannar hemma till ovädret är över.

Samhället verkar ha blivit mer sårbart samtidigt som stormarna har blir lite vassare. Ett problem är givetvis att vi blir mer och mer beroende av el.

När elen försvinner slås IP-telefonin ut och det är inte alltid som mobiltelefonin fungerar heller. Så även om mobilnätet hålls igång så kan de allra flesta inte ladda sin mobil utan två hål i väggen. Man kan inte använda vanliga batterier heller.

Få har även spänningsbackup till sina datorer och vi är många som använder datorn till det mesta.

Något för Sveriges stadsplanerare?

"Världens första koldioxidneutrala stad" är rubriken på MiljöAktuellts artikel om Masdar City.

Den 21 januari sätts spaden i sanden för staden. Redan 2015 ska det vara klart. Det är 10 uppsatta mål som ska uppfyllas. 0-utsläpp av koldioxid, 0-utsläpp av avfall, hållbara transporter, hållbara material, hållbar mat, hållbar vattenanvändning, livsmiljöer och djur, kulturarv, rättvisa och rättvis handel och det tionde är "Hälsa och lycka" - Faciliteter och aktiviteter för alla demografiska grupper.

Det kommer nog inte att bli billigt men intressant att följa projektet.

Varför vill regeringen inte vara bäst i klassen?

Det har pratats mycket om skolan den senaste tiden. Mycket fokus har legat på att vi måste införa betyg så att vi får bättre resultat i skolan.

Vilket betyg vill regeringen ha när det gäller miljö och klimat?
Ska vi inte sträva efter ett MVG?

Tidigare hörde man att "Europa skulle gå i täten för den globala klimatkampen – och i Europa lovade Sverige gå i främsta ledet."

Nu när EU kommissionen har presenterat sitt förslag så låter det annorlunda. Regeringen bedriver nu intensiva påtryckningar att Sveriges krav ska minskas.

Näringsministern skulle istället för att klaga använda situationen och satsa på miljöteknik. Miljöteknik kommer att kunna bli en bra exportvara i framtiden.

Om kraven nu ska modifieras så borde regeringen driva att de andra ska öka sina krav.

Visst är det en tuff utmaning att öka den förnyelsebara delen men den är nödvändig. Klimatproblemen minskar inte för var dag utan de ökar.

Grattis Grön Ungdom

Alla politiska ungdomsförbund minskar utom ett. Det är bara Miljöpartiets ungdomsförbund, Grön Ungdom som ökar.
Tyvärr står det inte med hur mycket. Kan det vara pga att Grön Ungdom inte har talat om det eller kan det vara av någon annan anledning???

Ökningen torde ligga omkring 30 %.
Inte så illa!

2008-01-17

Ingen bra början!

Konsekvenserna av vårdval Stockholm börjar nu märkas.

SvD:s rubrik på artikeln är "Vårdreform slår mot mödrar".

"– Vi har företagsekonomiska skäl att göra det här. Vårdvalet har ju en platt ersättningsmodell och på de ställen som tidigare fått mera betalt, där måste vi göra förändringar, annars blir de konkursmässiga, säger Bill Eriksson, kommunikationsdirektör på Stockholms läns landsting."

Rimligen borde landstinget utgå ifrån samhällsekonomiska perspektiv.

Landstingets verksamhet och resurser måste utgå ifrån vårdbehovet och inte vad som är lönsamt för vårdgivarna.

I Skåne finns förslag på Vårdval Skåne. Ännu har förslaget inte lagts ut på region Skånes hemsida. I Vårdval Stockholm ingår fri etablerings rätt för vårdgivare. Detta "ska" inte finnas med i Skåneversionen. Det är bra.

Vad det i övrigt innehåller återstår att se.

Vågar regeringen säga JA?

"Sex tunga myndigheter presenterar ett gemensamt förslag för att rädda klimatet. Strategin för effektivare energianvändning och transporter (EET) innehåller ett femtiotal förslag för att få ned utsläppen av koldioxid med 25 procent till år 2020."

Bra att myndigheter samverkar för att ta fram åtgärder för att möta klimathotet!

Nu gäller det bara för regeringen att hänga på!

Oansvarigt uttalande

Majoritetens ansvariga kommunalråd för skolfrågor kommenterar neddragningen inom BSN Lund stad med "– Det här är inget extremt. Så här är det varje år, men när höstterminen kommer är det inga lärare som får gå. I och med att vi växer med 2 000 personer om året i kommunen tror jag att det kommer att lösa sig.

Hade neddragningen bara berott på minskat antal elever så hade det inte varit så konstigt. Nu är det ju inte så. Neddragningen, på nästan 20 miljoner, inom Lunds Stad beror på en totalt minskad ram, en ny omfördelning som missgynnar skolor med många elever med utländsk bakgrund, modersmålsundervisningen finansieras inte längre med extra pengar.

Nu måste regeringen säga nej!

Ett företag planerar att släppa ut 2.4 miljarder liter giftblandat tvättvatten utanför Fårö och Gotska Sandön.

"- Beräkningarna bolaget gjort visar att biociden riskerar att skada levande organismer. Den är mycket giftig för exempelvis grönalger och måttligt giftig för kräftdjur och fiskar. I liknade fall brukar vi avslå ansökan eller kräva riskminskande åtgärder.

Det säger Anneli Rydström, ekotoxikolog på Kemikalieinspektionen, som är den myndighet som ger tillstånd för användning av biocider i Sverige."


Eftersom det i det här fallet handlar om åtgärder i "svensk ekonomisk zon" är det dock regeringen som ger miljötillstånd för användningen.

Då finns risken att miljön får stryka på foten.

Nu är det upp till Andreas Carlgren att vissa att han är en miljöminister

2008-01-16

Är det inte lite pinsamt?

Är det inte lite märkligt att de som sitter i Statens kulturråds referensgrupp för kulturtidskrifter får stöd för sina tidskrifter och att många andra inte får något stöd.

Enligt SDS :
"Referensgruppens ordförande Arne Ruth försvarar dagens system.
– Jag är ju ny i min roll som ordförande, men jag menar att minsta misstanke om jäv ska vara tillräckligt för att man avstår att rösta. Och jag uppfattar att mina medarbetare tillämpar det tänkandet på samma sätt."

Sydsvenskan ger tre exempel där ledamöterna har fått pengar till egna tidskrifter, eller näraliggande.

Är detta verkligen trovärdigt?

Finns det så få möjliga ledamöter?

Kulturhuvudstadsåret 2014

I dag gjorde jag come back i Kultur- och fritidsnämnden (K&F). Jag satt som ordinarie ledamot under förra mandatperioden. Denna gång är jag ersättare. Att vara ledamot i K&F-nämnden är mycket stimulerande. Många viktiga och intressanta frågor.
På dagens dagordning fanns inga tunga beslutsärenden.

Det mest intressanta var rapportpunkterna.

En rapport var om konsekvenser av kommunens tillväxt. När Lund Lund växer ökar investeringskraven. Det behövs fler idrottsplatser, idrottsarenor, biblioteksfilialer, mötesplatser, simhallar, kulturbyggnader. Risken är att nämnden inte blir fullt ut kompenserad för allt detta. Vilket leder till en ohållbar situation.
Detta är sällan dessa kostnader tas med när man pratar om Lunds tillväxt.

En annan rapport handlade om kulturhuvudstadsprojektet 2014. Statens kulturråd har nu kommit ut med en instruktion om hur man ska gå till väga för att ansöka om att bli kulturhuvudstad 2014.

Hur utses en Europeisk huvudstad?
Europeiska unionens råd tilldelar titeln ”Europeisk huvudstad”. Europeiska kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur följer urvalet av städer.

Förfarandet ser ut som följer:
• 4 januari offentliggjorde Kulturrådet en inbjudan att lämna förslag som är avsedd för de städer som eventuellt är intresserade av titeln. Kulturrådet anordnar informationsmöte 31 januari 2008 i Stockholm.
• Städerna har tio månader på sig att svara, dvs. att lägga fram en allmän skiss av programmet för året i fråga senast 31 oktober 2008.
• Urvalsjuryn sammanträder första gången senast i december 2008. Urvalsjuryn består av 13 medlemmar: 6 experter som utses av landet i fråga och 7 som utses av EU-institutionerna. Dessa sju ”europeiska” experter utses för tre år och en tredjedel i sänder förnyas (2 + 2 + 3).
• Urvalsjuryn gör en förteckning över städer som kan tänkas bli kulturhuvudstäder och ger en rekommendation om de förbättringar och ytterligare arbeten som måste göras.
• De städer som valts ut har därefter nio månader på sig att utarbeta och närmare beskriva sitt program. Dessa utförliga handlingar som måste innehålla ett visst antal element ska läggas fram vid juryns andra sammankomst. I september 2009 rekommenderar juryn en stad och ger råd beträffande ytterligare förberedelser. Regeringen ska med ledning av urvalsjuryns rapport lägga fram ett förslag till stad för EU-institutionerna. Europeiska unionens ministerråd utser officiellt staden.
• Efter det att kulturhuvudstaden utsetts kommer de sju ”europeiska” jurymedlemmarna att fungera som handledare vid stadens förberedelser; juryn kommer då att kallas för den övervakande och rådgivande juryn.
• Städerna har inte rätt att kalla sig Europeisk kulturhuvudstad förrän de faktiskt utsetts till detta av Europeiska unionens ministerråd. Dessförinnan är de ”kandidater” till titeln.


Det är alltså inte lång tid kvar innan den första ansökan ska vara inlämnad. Hittills har det inte presenterats så mycket konkret. I dag fick vi inte mycket mer information än vad Statens kulturråd har tagit fram. Inte en stavelse om programmet som ska vara klart den 31 oktober.

Det krävs en mycket stark spurt om Lund ska klara sig igenom fösta omgången.

Det står även skrivit i stjärnorna vilken ekonomisk nivå Lund ska lägga sig på. Är det 50 miljoner, 100 miljoner, 500 miljoner?
Varifrån ska pengarna komma från?

Det räcker inte att bara ta fram ett program det måste även finnas en stark vilja och ekonomiska resurser som backar upp.. Finns det inga pengar att genomföra programmet lär det inte bli något kulturhuvudstadsår 2014.

Det finns andra alternativ

I dag var det partiledardebatt i riksdagen. Det mesta verka fokuseras på att politik handlar om att antingen välja Reinfeldt eller Sahlin.

Varken (s) eller (m) tar t.ex. klimatproblematiken på allvar.

Reinfeldt försöker ge sken av regeringen har en klimatpolitik. Samtidigt ger regeringens förslag ökad biltrafik.Förbifart Stockholm är bara ett sådan exempel. Nu har moderaterna har accepterat, miljöpartiets biltullar men tyvärr missar man klimateffekten eftersom intäkterna tas till att bygga mer motorväg som i första hand gynnar biltrafien. Intäkterna borde i stället lagts på att bygga ut kollektivtrafiken.

Det var inget i Sahlins anförande som gav några förslag heller.

2008-01-15

Rädda torsken i Kattegatt!

På Världsnaturfonden:s (WWF) röda lista finns torsk, hälleflundra, marulk, rödspätta, rödtunga. Alla dessa fiskar fanns i fiskdiskarna när SvD gick runt till ett tiotal handlare i Stockholm. Trots kunskapen om att de är utrotningshotade säljer handlarna eftersom kunderna efterfrågar fiskarna.
Tråkigt att det alltid ska vara så här. Man ska ju inte behöva lagstifta om allt. Det borde ligga i fiskarnas (både mänskliga och de icke-mänskliga) och fiskhandlarnas intresse att inte utrota fiskarna. Förhoppningsvis kan handlarna gå samman och tillsammans komma överens om att sluta sälja de rödlistade fiskarna. Man måste leva på hoppet! Men men ...

Framtidens torskfiske är hotat.
Enligt ICES, samorganisationen för havsforskning i nordatlanten, ligger mängden torsk nu under de säkra biologiska nivåerna i Kattegatt, vilket betyder att det finns en allvarlig risk att torskbeståndet kollapsar.

Skriv på namninsamlingen här!

Om fisket på torsk i Kattegatt fortsätter i någon nivå alls finns risken att mängden torsk fortsätter att minska.

De två länder som står för det huvudsakliga fisket i Kattegatt är Sverige och Danmark, men trots detta fortsätter EU:s fiskeministrar att besluta om torskkvoter långt över hållbara nivåer. Miljöpartiet har länge jobbat för att rädda torsken, men EU:s fiskeministrar har fortsatt att sätta ohållbara kvoter för fisket. Nu kan du också hjälpa till att trycka på den svenska ministern som är ansvarig för fiskepolitiken, jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Läs Miljöpartiets senaste riksdagsmotion om torskfisket!

Viktigt beslut i Högsta Domstolen

Högsta domstolen (HD) stoppar vattenkraftverket i Ljungaån genom att riva upp Miljööverdomstolen tillstånd.

Det är ett viktigt beslut enligt Staffan Westerlund, proffessor i miljörätt. Han konstaterar att förhoppningsvis lär sig fler domare att de inte bara ska sitta och räkna pengar i domstolen.

Ändringarna i vattenlagen gjordes 1983. I och med Miljöbalken 1998 betonades samhällsnyttan ytterligare.

Enligt HD ändrar inte bidragen till el-certifikat resonemanget eftersom detta har ett nollvärde rent samhällsekonomiskt. Vikten av att bevara naturvärden överstiger projektets lilla tillskott av förnyelsebar energi.

Tråkigt att det ska ta sådan tid innan domstolarna "börjar döma efter lagen". Enligt samme professor beror det på att det är en mycket konservativ syn i vattenrätten.

Men nu kanske det svänger!

Biobränsle är inte ända lösningen

Många anser att klimathotet och biltrafikens negativa inverkan på detta löses bara vi byter bensin till biobränslen. Så enkelt är det inte. Regnskogar huggs ner, långa transporter krävs för att nå konsumenten, grödor omvandlas till bränsle som hade behövts användas till mänsklig föda.

Biobränsle låter bra men är inte alltid miljömässigt bra. Det beror mycket på hur det framställs.

Även om vi kan framställa biobränsle på ett bra sätt så måste vi ändå minska antalet transporter.

Många miljöorganisationer kräver nu att EU ska skärpa sina krav. Man anser att EU-kommissionen i förslaget inte tagit tillräcklig hänsyn till de miljömässiga och sociala negativa konsekvenserna av ökad och storskalig produktion av biobränslen i världen.

Kulturhuvudstad 2014

I dagsläget är det 5 städer som har flaggat för att de vill bli Kulturhuvudstad 2014.
Det är Kalmar som hittillls satsat 2 miljoner kronor, Norrköping 5.2 miljoner, Gävle 5.5 miljone, Umeå 15 miljoner och så Lund som hittills satsat 32 miljoner kronor.

Även Göteborg har pratat om att ansöka men hittills finns inget beslut.

Regeringen har ännu inte aviserat hur mycket statliga pengar det blir. Från EU kommer ca 14 miljoner kronor.

Just nu håller Lund på att ta fram sin ansökan. Det är fortfarande oklart vilken budget som man kommer att vilja ha.
På kommande Kultur- och fritidsnämnd finns en rapportpunkt om just Kulturhuvudstadsprojektet.

Miljöpartiet har varit kritisk till projektet som sådant. Visserligen är det bra att det satsas på kultur men vilka konsekvenser blir det på övrig verksamhet och hur långsiktigt hållbar blir huvudstadssatsningen. Kommer det att gynna Lunds invånare?

Det är viktigt att en budget presenteras snarast så att den hinner att behandlas politiskt innan kommunen blir uppbunden av ansökan.

Det vore och bra om alla partier kunde bli involverade i processen. Nu är det en styrgrupp där inte alla partier har en representant. Vi får se vad som händer på nästa sammanträde.
Detta sammanträde blir min "återkomst" till Kultur- och fritidsnämnden. Jag var ledamot under förra mandatperioden.

Hittade denna video på Umeå kommuns hemsida.

Tystare vår i svenska skogar

Även om jag tycker att det är för mycket ljud i dagens samhälle, allt ifrån musik utanför butiker, i butuiker, i hissar och till buller från trafik, så vill ja inte att det ska bli tyst i skogen. I alla fall vill jag höra fågelsång.

Nu kommer det rapporter som vísar att våra vanligaste flyttfåglar minskar kraftigt i antal. Detta pga klimatförändringar och utarmade livsmiljöer.

Många kommer kanske ihåg Rachel Carsons bok "Tyst vår".

Kanske borde den ges ut i en nyutgåva för att påminna om problemet.

För vi vill väl fortfarande höra fågelsång?

Samhällsekonomisk kalkyl utan miljöhänsyn

Enligt SDS har finansminister Anders Borg (m) vilseletts av felaktiga kalkyler när han betraktar nya vägar som mer samhällsekonomiskt lönsamma än nya järnvägar. Det hävdar Banverket, som inför regeringens stora trafikproposition i februari försöker uppmärksamma Borg på felräkningarna.

Borg vill stödja sig på samhällsekonomiska kalkyler. Då kan man inte bara räkna på hur stor uppgång det blir i trafiken. Man måste givetvis även se vilken miljöeffekt denna trafik ger. Gör man det så kan den enda slutsatsen bli att investeringarna skall satsas på att minska det största problemet dvs biltrafiken och öka det miljöbättre alternativet dvs järnvägstrafik.

Antingen vill man möta klimathotet eller vill man inte!

Byt politik inte klimat!

2008-01-14

Inga fler recept med jätteräkor

Äntligen!

Problemet med jätteräkor (tigerräkor) har funnits länge och har uppmärksammats av många miljöorganisationer.

Det är bra att SvD"nu" agerar snabbt och stoppar alla recept med jätteräkor.

Miljö och konflikt

I dag bar det iväg till stora staden Malmö. Några studenter vid Malmö högskola hade inbjudit till föreläsningar och workshop på temat "Miljö och konflikt".

Det var första gången jag var på Malmö högskola. Den ligger på gångavstånd från Malmö C. Det händer mycket i Malmö. Många nya byggnader har byggts på väg mot den "gamla" högskolan. Många glasfasader var det. Jag vet inte vad jag tycker om det. Känns lite opersonligt frågan är även om det är så miljöriktigt. Jag vet inte.

I alla fall!
Första föreläsaren var Andreas Malm, författare och journalist. Han har precis utkommit med en bok som heter ”Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent”.

Andreas budskap var klart och tydligt, vi måste göra något nu. En nollvision för fossilabränslen är ett måste. Skatter är inte tillräckligt, Kyotoprotokoll är verkningslösa.
Han trodde mer på ransonering. I Storbritanien finns diskussioner om att man ska inför detta. Varje medborgare får ett plastkort med en viss mängd koldioxidutsläpp. Varje gång man konsumerar (betalar sin räkning) dras en viss mängd på kortet beroende på vad man konsumerat. De som inte använder sin kvot kan sälja denna till andra som vill ha mer. Tilldelningen skulle minska efter hand. De gröna i Storbritanien är tydligen inne på denna linje men ville minska kvoterna mer.

Han menade att fungerade ransonering under kriget borde det kunna fungera nu.

Jag tycker inte att det går att jämföra krigsåren och den situation vi lever i nu. Då fanns det en brist på varor nu finns ingen direkt brist på energi. Varför skulle stater som USA och Kina gå med på ett sådant förslag?

Det som slog mig var den dysterhet det var i Andreas budskap. Jag tycker normalt att jag är pessimistisk men där låg jag i lä.

Jag tror det är viktigt ge känslan att det inte är för sent. Annars så kommer allmänheten att slå ifrån sig problematiken.

Den andra föreläsaren var Helena Tagesson, lärare på Freds- och utvecklingsstudier vid Växjö Universitet. Helena hade sin utgångspunkt i "klimatförändringar, fred och konflikter.
Ännu så länge har klimatproblemen inte gett upphov till några konflikter i alla inte väpnade sådana. Det är dock mycket rimligt att de kommer om klimatproblemen ökar.

Efter föreläsningarna fick vi lunch som var vegansk och ekologisk och mycket välsmakande. Kul att för en gångs skull äta samma mat som alla andra.

Sedan blev det workshop i smågrupper. Bl.a. skulle vi diskutera vem som har ansvaret för att lösa klimatproblematiken. Är det "företagen", "staten" eller "individen".

Enligt min mening har alla ansvar. Jag tror också att lösningen ligger hos individen och staten (politiska beslut). Företagen kan givetvis hjälpa till men jag tror inte de klarar av att lösa problemen.
Utan politiska styrmedel som gör det rätta billigare och det dåliga dyrt blir det få omställningar bland företagarna. Deras mål är vinst.

Om det blir en stark opinion så kan det påverka både politiker och företag.

Hur ska man redovisa klimatpåverkan av sitt handlande på någorlunda rättvist sätt. Vissa saker är lättare som personresor. Men hur gör man med ett par byxor?
Det borde gå att lösa med dagens teknik.

En frågeställning var också om det behövs en katastrof för att "man skall reagera". Jag tycker nog att det har varit tillräckligt många katastrofer. De som varit har inte drabbat den rika världen därför har det inte hänt så mycket efter dessa för att lösa några "kommande klimatproblem".

Byt politik inte klimat!

GO GREEN!

2008-01-13

Veganmat

I Läkartidningen.se kan man läsa en artikel, "Vår tids kost bakom inflammation och sjukdomsutveckling".

Bl a kan man läsa följande:
"Veganer rapporteras ha generellt lägre halter i kroppen av AGE/ALE än köttätare och laktovegeterianer. Laktovegetarianer rapporteras till och med ha högre halter av AGE/ALE än köttätare, troligen därför att de ersätter kött och fisk med större intag av mejerivaror, speciellt ost [15]. Kanske är sockerintaget, speciellt av högreaktiv fruktos, också väsentligen större. Betydande hälsofördelar har också rapporterats för veganer: statistiskt signifikant lägre nivåer av proinflammatoriska molekyler, cytokiner och akutfasproteiner, lägre systoliskt och diastoliskt blodtryck, lägre S-totalkolesterol och S-LDL-kolesterol, lägre fasteblodsocker och triglycerider, betydligt mindre viktproblem och lägre incidens av kroniska sjukdomar, speciellt diabetes och komplikationer till diabetes."

Alltså ännu en anledning att vara vegan.

GO VEGAN!

2008-01-12

Många i Vellinge och Djursholm jublar!

Regeringen avskaffade fastighetsskatten fr o m 1 januari 2008 och införde istället en avgift plus lite annat smått och gott.
Alla skulle tjäna på denna reform. Ingen skulle behöva betala mer.
Hur skulle det kunna vara så att alla blir vinnare?

Vad är vitsen med att byta skatt till en avgift?
Jo höginkomstagare tjänar på det.

Ju mer tiden går ser man vem som blev vinnare och vem som blev förlorare.

De med höga taxeringsvärden blev vinnare och de med lågt taxeringsvärde blev förlorare.

Regeringens politik leder till ökade klyftor. De som har mycket får mer och de som har lite får mindre.

Jag är inte förvånad. Tråkigt bara att så många gick på alliansens och främst "De nya moderaternas" trick och slängde bort sin röst.

Sparbanken Finns internetbank

Har varit kund hos Sparbanken Finn under många år. På det stora hela har det fungerat bra. Har inte märkt att jag blivit drabbad av de senaste krascherna.

Vad som varit ett problem är att när Finn bytt system så har det varit strul om man är Mac-användare. Så även denna gång.

Problemet brukar vara att man måste ha de senaste versionerna av program men så är det inte denna gången.

Har man de senaste versionerna av operativsystem och webläsare (Safari, Firefox eller Opera) så fungerar inte internetbanken.

När kommer Sparbanken Finn att fixa det?

Design Against Fur


Hämtat från Djurens Rätts hemsida:
Design Against Fur är en internationell tävling organiserad av Fur Free Alliance, en sammanslutning av djurrätts- och djurskyddsorganisationer från 35 länder. Den årliga tävlingen är öppen för studenter inom mode, grafisk design, konst, design och multimedia på college och universitet över hela världen. Tävlingen blir mer och mer populär för varje år som går. I år är det sjätte gången tävlingen arrangeras.

Tävlingen är uppdelad i fem deltävlingar och de tre finalisterna från varje region går vidare till den internationella slutfinalen. Jury består av experter inom reklam, mode och press. Tävlingen har också ett publikpris ”People Choice Award”. På Fur Free Alliance hemsida kan man i slutet av året rösta på de vinnande bidragen från de olika regionerna.

Design Against Fur 2008
Är du intresserad av att delta?

Tråkigt att det fortfarande är så mycket päls inom modebranschen. Så all möjlig uppmärksamhet behövs för att lyfta frågan.
Under förra mandatperioden var det nära att det infördes ett pälsförbud i Sverige men maktskiftet kom till som omöjliggjorde detta. Det har nu varit väldigt tyst om pälsuppfödningen.

Det finns nu många pälsfria butiker men fortfarande så exporterar Sverige t.ex. minkpälsskinn. Givetvis är inte detta bara ett problem i Sverige. Sverieg importerar kläder med pälsdetaljer.

Även om man säger att pälsuppfödningen är så mycket bättre i Sverige är den inte OK. Djurskyddslagen säger att djuren skall kunna utöva sitt naturliga beteende. Detta är en omöjlighet för de minkar som sitter i små burar utan tillgång till rinnande vatten.

Så när du köper kläder nästa gång se till att de saknar pälsdetaljer.

2008-01-11

Kvinnor mer klimatmedvetna!

Ja tyvärr är det inte så förvånande.
Enligt en undersökning gjord av Naturvårdsverket som presenterades i SvD så var det 84% av kvinnorna som tyckte det var viktigt att vi gör något åt klimatförändringarna, bara 67% av männen.

Dessutom var kvinnorna mer villiga att själva göra förändringar för att minska utsläppen av växthusgaser.

Detta är ännu ett argument för jämställdhet. Ju fler kvinnor som får vara med och bestämma desto mer miljövänligare beslut. (visserligen är jämställdhet inte bara en fråga om att betsämma men ...)

Än en gång visar det att jämstlldhet är något vi män, som vanligt, vinner på.

Har det verkligen varit så mörkt?


Enligt sydsvenskan hade Lund bara 8 timmar sol under december månad 2007. Det låter väldigt lite. Genomsnittet 1961-1999 är 32 timmar. Jag har inget minne av att jag tyckte december var mörkare än normalt.

Luleå hade 1 timme vilket man kan förvänta sig men minst hade Växjö. Där sken solen bara ca 20 minuter. Mycket konstigt!

Vad det beror på kan man undra över.

I alla fall så går vi mot ljusare tider. Än märks det inte, men snart!

Regionpolitik

Idag blev det regionpolitik för hela slanten. Miljöpartiets regionfullmäktigegrupp hade möte. Jag var med på mötet i egenskap av ordförande i Miljöpartiet i Skåne.

Miljöpartiet ingår i den s.k. femklövern som styr region Skåne under denna mandatperioden.

Det var många frågor på dagordningen, bl a Vårdval Skåne.

Det var i mars som hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut om att utreda förutsättningarna för ett medborgarstyrt val av vård, kallat Vårdval Skåne. Förebilden har i stora drag varit "Vårdval Halland".

Målen med Vårdval Skåne är enligt regionens hemsida:
• Medborgarnas behov av en god tillgänglighet till närsjukvården är högt prioriterat.
• Medborgarna ska fritt kunna välja offentlig eller privat vård.
• Befolkningen väljer sin vårdenhet och genom att pengarna följer individens val motiveras vårdgivaren att upprätthålla en god tillgänglighet och kontinuitet.• Större mångfald av aktörer för att patienterna ska kunna få den bästa möjliga vård och omsorg och att utökningen sker på ett långsiktigt och strukturerat sätt.
• Samma höga kvalitetskrav ska gälla för samtliga vårdgivare som ersätts med offentliga medel.
• Vårdenheterna ges större frihet än idag att hitta bästa sättet att möta patienternas behov.


I dag hade region Skåne presskonferens om "Vårdval Skåne". Jag har ännu inte läst det nu framlagda förslaget.

Det har funnits en diskussioner om förslaget skall innehålla fri etablering av privata vårdgivare eller inte. Enligt "Dagens Medicin" så blir det ingen fir etablering. Det låter bra. Dessutom skall förslaget innehålla meddelarfrihet hos de anställda.

Det är i alla fall en jättestor fråga så det finns anledning att återkomma till denna.

Det skall finnas både privata och offentliga vårdgivare. De som vill etablera sig skall ackrediteras om de uppfyller regionens krav.

Detta kommer att vara en stor fråga den kommande tiden. Hur tidsplanen ser ut är osäkert. Enligt presskonferensen skall förslaget införas under 2009.
Frågan är om det är rimligt att införa en så omfattande reform på denna tid.

Får återkomma när förslaget finns att tillgå.

En annan stor regional fråga är kollektivtrafiken. Diskussionerna inom miljöpartiet har varit mycke fokuserad kring taxan. Visst är taxan viktig men det är också viktigt att kvalitén är hög.
Viktigare att det finns tåg och sittplatser och avgångar än ett lågt pris.

Innan nästa taxediskussion behöver det göras utvärderingar hur de senaste förändringarna och höjningarna har påverkat resandet. Förhoppningsvis är dessa redan gjorda de behöver bara kommuniceras.

Kostnadsnivån har ökat på de flesta områdena så det har drabbat och kommer också att drabba kollektivtrafiken.

Det behöver göras stora investeringar. Det behövs fler tåg för att möta de ökande resandeströmmarna och tågen behöver vara längre. Vilket ställer krav på perrongerna som då också måste bli längre. Det kommer också ett nytt biljettsystem. Bl.a för att minska ner kontanthanteringar på bussarna för att undvika rånrisken.

Det behöver också bli fler spårmeter. I vissa fall kan det vara i form av snabbspårväg vilket är billigare än "vanlig järnväg".

Någon form av biltullar eller vägavgifter måste nog även till för att vi ska kunna minska vägtrafiken.
Motståndet i Stockholm var stort när trängselavgiften infördes nu verkar det vara accepterat av de flesta inklusive politiker.

Flygtrafiken får inte glömmas bort.

Så det finns många både stora och små frågor inom regionpolitiken.

2008-01-10

Förslag till Klimatberedningen

Svensk klimatpolitik ska agera föredöme för resten av världen medhjälp ambitiösa mål och en politik som lever upp till det som utlovats.

Det är lätt att prata om mål långt in i framtiden och risken finns att man lätt skjuter ansvaret framför sig till kommande generationer att ta hand om. Den svenska kärnkraftsavvecklingen är ett avskräckande exempel på vad som händer om politiken inte lever upp till målen.

Ett bra sätt att komma runt detta problem är att införa ett långsiktigt mål och ytterligare flera kontrollstationer på vägen dit. Ju tidigare vi minskar utsläppen, desto billigare blir notan för samhället. Samtidigt gör det att vi får ett försprång på den internationella marknaden för miljöteknik.

Miljöpartiets mål är ambitiöst och fullt möjligt att genomföra. Det går att nå långt med utveckling av ny teknik, effektivisering, långsiktighet, informationsspridning och genomtänkt samhällsplanering.


Miljöpartiet vill att:

- Det långsiktiga målet ska vara att till år 2050 ska klimatpåverkande utsläpp ha minskat med minst 85 procent.

- Till år 2020 ska utsläppen minska med 40 procent.

- Politiken både på internationell och nationell nivå ska ligga i enlighet med det som krävs för att medeltemperaturen på jorden inte ska öka med mer än två grader.

- Naturvårdsverket får i uppdrag att varje år rapportera hur väl politiken fungerar för varje sektor och som helhet, detta så att styrmedel kan justeras vid behov.

Läs hela förslaget som pdf-fil.

Alla ville bygga om Högevallsbadet

Enligt SDS avgjorde ordförandes utslagsröst att Högevallsbadet byggs om. Detta är inte helt korrekt!

På kommunstyrelsen den 10 januari fanns totalt fyra förslag:
(m, fp, kd) : 241 miljoner alternativet + att ge uppdrag att utreda behovet och konsekvenser av ett nytt bad i östra kommundelarna

(s, v) : 308 miljoner + att ge uppdrag att utreda behovet och konsekvenser av ett nytt bad i östra kommundelarna

(c) : 62 miljoner + ett nytt bad i östra kommundelarna

(mp) : 62 miljoner + ta fram underlag för finansiering av ett ersättningsbad under ombyggnadstiden + att en utredning under 2008 genomförs för nybyggnad av anläggning för motions- och tävlingssimning. En sådan ny anläggning ska placeras i östra delen av Lund och i direkt anslutning till Lundalänken.
Ersättningsbadet kan t.ex. vara att bygga tak över ett befintligt utomhusbad.

Beslutet blev enligt (m, fp, kd) förslaget. Det fanns en klar majoritet att bygga om Högevallsbadet skillnaden var i vilken omfattning.

Det är positivt att Högevallsbadet är mycket frekventerat. Tyvärr har underhållet inte sköts som det skulle så därför finns ett behov av upprustning av befintlig anläggning. Dessutom finns det behov av ytterligare simtid. Man kan bygga till Högevall och det är vad (m, fp, kd, s och v) ville. Skillnaden mellan dessa var omfattningen 241 miljoner eller 308 miljoner.

Ett annat alternativ är att bygga ett helt nytt bad någon annanstans. Allt behöver inte byggas i centrala Lund. Det är dock svårt att lägga det ute i byarna eftersom boendeunderlaget är för litet. Det bästa läget är i östra Lund nära ett kollektivtrafikstråk, t.ex. Lundalänken vilket innebär att det är lätt att ta sig till badet från byarna.

Östra Lund har vuxit mycket och kommer att växa mera. Därför är det rimligt att lägga ett nytt bad där. Kanske kan man få företag at intressera sig för badet och köpa friskvårdstid.

Miljöpartiets alternativ ger mer kapacitet för både för motions- och tävlingssimning än alternativen att bygga ut Högevall till en mindre kostnad.

Nu väntar beslut i kommunfullmäktige den 31 januari.

Ditt blod behövs


Från blodcentralens hemsida:
"Blodlagren måste fyllas i Sverige!
Många helger och stor blodåtgång gör att det just nu är stor blodbrist, framförallt i storstadsområdena.
Blodcentralen Skåne vädjar till de blodgivare som inte gett blod de senaste tre till fyra månaderna att komma till sin blodcentral.
"

Jag var länge en som inte gav blod. Jag har alltid haft svårt för att se blod. Mina muskler blir försvagade bara jag tänker på blod. Just nu när jag skriver detta så känner jag av detta.

Sparken i baken var när min sambo sa till mig att gå in i blodgivarnas buss på en hälsomässa i Malmö. Sedan har det bara "runnit" på.

Bara jag ligger där på britsen så är det OK. Själva sticket blir mindre och mindre kännbart. Det är stor skillnad på de som sätter in kanylen. Ibland märker jag knappt att de stuckit mig.

I alla fall är det något man överlever. Man får dessutom en test på sitt blod.

Så ge dig iväg till närmaste blodtapp.
Du kan du med!

Det kan vara du som behöver blod härnäst!

Grattis Jenny & Petra

Miljövänlig falafeltvål ska rena Malmö kan man läsa på SDS hemsida.

Två kvinnor har kommit på den goda idén att ta till vara en restprodukt, färdiganvänd frityrolja, och skapa något användbart. I detta fallet blev det tvål.

"Vi vill att allt ska vara lokalt producerat. Cykel, båt och tåg är de enda godkända transportmedlen."

Kanon och dessutom ska oljan bara ha friterat falafel.
Alltså en tvål utan animaliska produkter.

Rent av perfekt!