2008-02-29

Fredag

Dagens post innehöll handlingar till kommande kommunstyrelse. Denna gång inte så tjockt men ändå en hel del at läsa och smälta. Under kommande vecka ska vi även diskutera budgetramar.

I eftermiddag åkte jag till Odengården i Röstånga. Miljöpartiets regionarbetsgrupp har ett internat där. På dagordningen finns ekonomi, reslutat 2007 och nya budgetramar.

Det blir även en genomgång av hela regionens verksamhet inkluderande regionens Klimatberedning där miljöpartiet har ordförandeposten.

Att åka till Odengården gick bra med kollektivtrafik. Tåg till Teckomatorp och sedan buss till Svalöv och sedan buss vidare till Röstånga. Avslutningsvis blev det en 10 minuters promenad. Helt OK!

Tyvärr var vädret gråtrist med lite duggregn. Hoppas vädret blir lite bättre i morgon så att man kan komma ut och gå en promenad. Det är ju inte varje dag man kommer ut i naturen.

Intressant byggnad?

I Chicago har en arkitektfirma fått kontrakt på att bygga världens första byggnad som producerar mer energi än den förbrukar. Det låter ju väldigt bra. Byggnaden ska ligga i Masdar City.

Byggnaden ska innehålla vindturbiner och världens största inbyggda solcellsanläggning och världens största solvärmedrivna luftkonditioneringsanläggning.

Byggnaden ska vara klar 2010 och stdaden ska vara klar 2016.

Vätgas löser inte alla problem!

Ny forskning : Vätgas är lösningen på klimatproblemet.
Så enkelt är nu inte. Visserligen kommer vätgas att kunna underlätta problemet om vi dessutom gör andra åtgärder som ökad satsning på kollektivtrafik, minskning av transporter, enrergibesparingar etc.

Så visst satsa på vätgas men inte enbart detta!

2008-02-28

Alliansen prioriterar inte ungdomsfrågor!

På kvällens kommunfullmäktige visade alliansen flagg. Man vill inte prioritera ungdomsfrågor! Det är den enda slutsats man kan dra av kvällens beslut. Alliansen ville inte anta det ungdomspolitiska programmet utan ville bara skicka tillbaka det till kultur- och frtitidsnämnden för att användas som ett underlag för deras fortsatta arbete.

Tanken med att kommunfullmäktige antar ett program är detta skall gälla hela kommunens verksamhet dvs alla nämnder och styrelser. Ungdomspolitik är inte bara något för kultur- och fritid.

Det bärande argumentet verkade vara att kommunen redan har så många program. Man sa att programmet var bra men ...
På samma sätt bemöttes vår motion om etisk upphandling (Fair Trade). det var en bra motion men ...

Ärendet efter det ungdomspolitiska programet behandlade ett kulturpolitiskt program. Detta antogs av "alla" dvs även av alliansen.
Då var tydligen antalet styrdokument inte så många eller så är det så att ungdomsfrågor är mindre viktiga.

2008-02-27

Varför tillsattes klimatberedningen?

Greenpeace skriver att

"Regeringen urholkar Klimatberedningens förslag"
efter att de tagit del av regeringens krav inför miljöministermötet den 3 mars.

Man förundras allt mer varför regeringen tillsatte klimatberedningen. Trots att beredningen kunde komma överens över blockgränser så förkastas många av deras förslag.

Nu krävs det mer än bara snack!

Fiktiv fråga om utträde ur EU

Maria Wetterstrand, miljöpartiet ena språkrör har i en ledare i miljöpartiets medlemstidning skrivit om EU och utträdeskrav.

Maria skriver

"Låt mig gå rakt på sak: Jag tror inte på utträdeskravet längre. Och jag tror inte att det vore bra ifall EU upplöstes, vilket vi enligt vårt partiprogram vill."
EU har varit och kommer att vara en stor fråga inom miljöpartiet ett tag till. Den viktigaste frågan just nu är inte om miljöpartiet ska ta bort utträdes krav eller inte. Frågan om utträde är ganska så fiktiv. Att driva frågan just nu är meningslöst. Om vi börjar debattera om utträde eller ej kommer vi att tappa fokus på EU-politiken.
Den viktigaste frågan är vad gör vi med EU nu?
Vilka frågor ska vi driva?
Hur gör vi EU grönare?

Jag skulle helst se att vi inte var med i EU men nu är vi med och då måste vi utgå ifrån den verkligheten. Vi kommer inte att kunna påverka mer om vi pratar utträde.
Vi ska inte vara mer kritiska till EU än vad vi är till övrig politik som förs av de andra partierna. Vi måste prata sakpolitik.

Det kommer att vara val till EU-parlamentet 2009, ett år innan ordinarie val. Ska vi få några som röstar på oss i EU-valet måste vi vara tydliga med vad miljöpartiet vill göra med EU. Det räcker inte att vara EU-kritisk och prata om utträde.

Miljöpartiet är positiva till vindkraft i Lunds kommun

Det blev en del rubriker om miljöpartiet och vindkraft efter senaste byggnadsnämnd. På agendan fanns ett bygglovsärende för att bygga tre vindkraftverk.

Miljöpartiet är positiva till vindkraft i kommunen och även till vindkraft i detta område.
Miljöpartiet kunde dock inte ställa sig bakom den bygglovsansökan som låg på byggnadsnämndens bord.

I nämnda ansökan fanns frågetecken kring placeringen av vindkraftverken. Även om vi är positiva till vindkraft kan vi inte säga oreflekterat ja i alla lägen. Att lyssna till intillboendes olika skäl för protester anser vi ingår i en politikers uppdrag. I den här ansökan ligger vindkraftverken kant i kant med grannens tomtgräns. Någon representant för företaget som ansökte om bygglov fanns inte på plats vid byggnadsnämndens studiebesök på torsdagen, därför kunde ingen förklaring ges till varför verken måste placeras så nära tomtgräns.

Att bygga in onödiga konflikter gynnar inte vindkraftsutbyggnaden på sikt. I ansökan saknades även en beskrivning hur vägar skall dras fram till transformatorstationerna och stolparna. Av dessa anledningar avslog vi ansökan. Företaget är välkomna med en ny ansökan för vindkraftverk inom detta område.

För att få ett ja till ansökan krävs även att något borgerligt parti inte röstar för avslag. Med en ansökan där större hänsyn tas till andra tomtägare och där vägar finns inritade ser vi en större möjlighet för detta.

Miljöpartiet vill ha en kraftig utbyggnad av vindkraft som en del i en långsiktigt hållbar energiproduktion. Det innebär dock inte att vi oreserverat kan vara positiva till alla lägen för vindkraftverk.

2008-02-26

Malmöfestivalen för alla?

Naturskyddsföreningen vill få bort utrotningshotade jätteräkor från Malmöfestivalen. Detta borde vara en självklarhet för en stad som Malmö.

Tjänstemännen som jobbar med festivalen tycker att det behövs politiska beslut men politikerna tycker inte det behövs.

"Visst kan festivalen skaffa en miljöprofil, eller bara sälja rättvisemärkt mat. Men då krävs ett principbeslut, menar Byhr Lindén.
– Det kan inte Malmöfestivalen bestämma själv. Då får det bli en politisk fråga, säger Viveca Byhr Lindén."
"Malmös politiker brukar inte lägga sig i vilken mat som serveras på Malmöfestivalen. Men det behövs inte några politiska beslut för att säga nej till matstånd som serverar torsk eller jätteräkor, menar ordföranden i tekniska nämnden."
Så då verkar det inte finnas något som hindrar att Malmöfestivalen ställer miljö och andra krav på t.ex. matserveringarna.

Naturskyddsföreningen vill även att det ska vara mer vegetariskt, ekologiskt och lokal producerad mat på festivalen.
"Ordförande för tekniska nämnden vill inte gå så långt som att förbjuda gåslever, burhöns och annan mat från djur som har lidit. – Festivalen är inte bara till för veganer. Då är det ingen Malmöfestival."
Veganism handlar inte om veganerna själva. Kravet att förbjuda mat med gåslever, burhöns och annan mat från djur som lidigt är ju inte till för veganerna. det är ju för att minska djurens lidande.

2008-02-25

Mp säger inte nej till vindkraft!


Enligt SDS så säger Lund nej till vindkraft. Ärendet handlar om bygglov för att uppföra tre vindkraftverk.
Miljöpartiet beskylls ofta för att ryggmärgsreflexmässigt säga ja till allt som har med miljö att göra och nej till tillväxt och att vi saknar argument.
Det här ärendet visar hur fel detta är. Miljöpartiet bedömmer varje enskilt fall och tar sedan ställning till om det skall bli bifall eller avslag.
I detta fallet valde vår tjänstgörande representant att säga nej. Det huvudsakliga argumentet frö detta vara att det låg för nära närliggande tomt. Om vindkraftverken flyttades längre in på den tomt som ägs av bygglovssökaren så skulle det varit annorlunda.
Om de skulle placeras enligt bygglovsanskan skulle det omöjliggjort ytterligare utbyggnad av vindkraft på den närliggande tomten.

Även om vindkraft är bra så kan man inte bara säga ja. Om vi tillåter vindkraft på fel ställen kan detta slå tillbaka på framtidens satsningar. Genom att t.ex. placera vindkraftverk för nära bostäder skapar man negativa attidtyder att vindkraft är mer störande än det egentligen är.

I kväll ska vi ha ett möte där vi ska diskutera ärendet och därefter får vi ta ställning om vi gjorde rätt eller inte. Utan att vara insatt i frågan så kan ens beslut bli fel.

Man ska också tillägga att det spelade ingen roll vad (s) eller (mp) röstade eftersom alliansen har majoritet i byggnadsnämnden. Vi skulle ju kunnat hängt på (s) och utpekat alliansen som miljöbovar. Det gjorde vi nu inte eftersom vi driver sakpolitik och inte plakatpolitik.

Man kan dock undra lite över att socialdemokraterna slår på stora trumman. Det är positivt att de är intresserade av vindkraft och miljö. men hur ställer sig (s) när det gäller utbyggnaden av E22:an och nya motorvägsavfarter i Lund.
Då verkar miljötänkandet vara som bortblåst.
Eller?

2008-02-24

Pengar styr som vanligt!


Inget nytt men jag trodde att det hänt lite mer. TV4:s Kalla Fakta tog upp "mulesing" dvs att man "skalperar" baken på fåren utan bedövning. Att det är pengar som även styr det här är klart. Av programmet framgår klart att både hot och mutor är verktyg för att tysta besvärliga personer.

Ingen klädkejda som Kalla Fakta kontaktat kunde lämna garantier för att ullen de säljer inte kommer från misshandlade merinofår. Svagt!

När nu producenterna inte kan klara av det så får det bli vi konsumenter som använder s.k. vår konsumentmakt. Köp inte utan att fråga varifrån t.ex. ullen kommer ifrån och hur djuren har blivit behandlade.

PETA om "mulesing"

2008-02-23

Ökat stöd för s-mp-regering!


Enligt DN/Synovate-mätningen vill sex av tio (59%) socialdemokratiska sympatisörer se en s-mp-regering. Motsvarande siffra för två år sedan var 46%.

Sju av tio nya sympatisörer var emot en s-v-regering.

2008-02-22

Det blåser!

Så var det dags för stormvindar igen. Det är ganska så ofta nu som det blir problem. Det är bäst att hålla sig inne. Visserligen verkar det inte vara så starka vindar i Lund men det är lugnast att hålla sig inne.

I dag hjälpte jag en kollega att ladda ner program från nätet. Inga olagliga nedladdningar utan lagliga sådana. Det var program till en bärbar dator med operativsystemet Windows XP. Det gick inte direkt smärtfritt. En del filer laddades ner men försvann. Efter många om och men lyckades installationerna.
OpenOffice-paketet verkar fungera alldeles utmärkt.

Så även om datorkraften har ökat och fler och fler finesser är inlagda i programmen blir det inte mycket lättare att installera. Visserligen är det mycket lättare än på DOS-tiden. Märkligt att användarvänligheten inte har ökat.

Veckan som gick var relativt lugn. Nästa vecka är det kommunfulmäktige igen och så är det dags för månadens tingsrättstjäsntgöring. Dessutom är det ett möte där vi ska diskutera Vårdval Skåne.

Betyg och åter betyg!

Tittade på SVT24 som är en utmärkt kanal. I dag var det riksdagsdebatt om betyg. Miljöpartiet hade initierat debatten.

Skolministern fortsätter sin militanta stil. Det ska bli ordning i skolan och det går tydligen inte utan betyg. Måste allt lösas med hot. Om du inte gör detta så ...

Det finns forskning som visar att skriftliag omdömmen ökar eleverna resultat mer än betyg.

Bra lärare med god pedagogisk utbildning och mindre klasser är säkert mer effektivt än betyg.

2008-02-21

Inte vinter och inte vår ???

Det känns onekligen lite konstigt att det inte är vinter och att det inte är vår.
De senaste dagarna har man känt vårsolens strålar och  i dag är det åter lite vinterkyla.

Nu är det väl för sent för att det ska bli någon vinter överhuvudtaget. Visserligen är det sportlovsvecka i Skåne. Lite svårt med vintersport i alla fall utomhus.

Man kan befara det värsta när det gäller mördarsniglar. De ligger säkert i stratgroparna att ta över lite mera av den odlade ytan. Som hobbyodlare är det inte så farligt mer tråkigt att se sina växter massakrerade. Det är värre för de som lever på jordbruket. Senast såg jag i tidningen att det var problem med ensilage till djuren.

I dag är det torsdag och då har Biogrönt öppet. Biogrönt är en affär med enbart ekologiska livsmedel. Den har öppet to-lö. Skönt att inte behöva leta efter de ekologiska varorna. Det är bara att köpa. Till idag har vi beställt tempeh som är en sojaprodukt. Väldigt gott och nyttigt.

Bra att äta i samband med träning. I kväll blir det jympa med hantlar på Friskis & Svettis.

2008-02-20

USA bygger vindkraftverk men ...

I USA ökade ny vindkraft med 45 procent eller 5.2GW. Vilket är procentuellt mindre än Kina men i installerad effekt tre gånger så mycket som Tyskland installerade 2007.

Så USA leder tillväxtligan men förbrukar fortfarande mes energi per capita. Det behövs mer än bara tillväxt i vindkraft.

Sverige är inte i närheten även om Sverige har ökad sin utbyggnad av vindkraft. Sverige ligger först på 12:e plats i Europaligan. Sverige har bättre vindkraftslägen och mer yta och mer kust än många Europeiska länder.

Tyskland är bäst i världen med 22,2 GW installerad effekt. Danmark 3,1 GW och Sverige har 0,8 GW installerad effekt.

Så visst borde vi kunna bättre!

Sågning en ryggmärgsreflex

Statsministern sågar klimatberedningens järnvägssatsning. Samtidigt säger han sig behöva bättre underlag för att ställa sig bakom klimatberedningens förslag om minskade utsläpp på 38 procent.
Men såga utan bättre underlag går bra.

Vad kommer det att kosta om vi inte gör något?

2008-02-19

Fegt!

I Danmark får det vara högst 2% transfetter av fettmängden. Transfetter ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom ökar transfetterna det farliga bukfettet. Det finns även studier som visar att de fördubblar risken för lindrig prostatacancer.


Ska vi kunna minska sjukvårdskostnaderna måste vi få bort ohälsosamma livsmedel. Därför borde även Sverige lagstifta om en begränsing av transfetter men det vill inte regeringens folkhälsominister.

Ännu ett modigt beslut!

Londons borgmästare Ken Livingstone har ännu en gång visat handlingskraft och mod när han höjt miljöavgiften för bensinslukande stadsjeepar. För bilar som släpper ut mer än 225 gram koldioxid per kilometer kommer att kosta 315 kronor per dag.


Åtgärden är en del i en plan att minska London stads koldioxidutsläpp med 60% före år 2025.

2008-02-18

Äntligen måndag

Sitter och laddar för en ny vecka. Min sambo har gjort en drink. Givetvis utan alkohol. Drinken består av solrosfrön, krusbär från vår koloni, bananer, dadlar, apelsinjuice och vatten. Allt kört i en mixer.

Mycket gott och uppfriskande.

I dag blir det ekonomi- och verksamhetsuppföljning för Kultur- och fritidsnämnden. Ekonomin för nämnden och kommunen är inte den bästa och det väntar ytterligare besparingar för 2009. Dessutom håller Lund på att ansöka om att bli Kulturhuvudstad 2014. Än så länge finns inget konkret att ta ställning till vilket är ett stort problem. Ansökan skall vara inne 31 oktober 2008.

Göteborgs kommunstyrelse tog ett beslut att ansöka men tog inget klart beslut om hur mycket pengar som skulle användas till ansökan. Det fanns ett förslag på 53 miljoner som man tyckte var för mycket.

Ännu har regeringen inte sagt hur mycket staten kommer att bidra med. På ett sätt är det bra eftersom kommunerna måste visa vad de vill satsa och att de inte bara satsar för att få bidrag.

Men det blir ändå bidragsstyrd verksamhet vilket är sämre än behovsstyrd verksamhet.

Många blir så glada när det delas ut t.ex. EU-bidrag. Men är det egentligen ett bidrag?
Sverige betalar mer i avgifter än vad som kommer tillbaka i form av bidrag. Man tar pengar till från en lägre nivå upp till en högre som sedan beslutar om utbetalning av bidrag.
Dessutom kostar det att göra en ansökan. Det är mycket papper som ingår i ansökningshandlingarna. Denna kostnad talar man väldigt lite om.

Det är lite samma sak här. Lund och andra sökanden lägger pengar på att göra en ansökan. Lund har avsatt över 30 miljoner och allt detta kommer inte tillbaka i form av kultur. En stor del av detta är administration för att göra ansökan och för att lobba så att Lund ska bli en av Sveriges två kommuner. Sedan blir det säkert mer pengar som skall satsas för att bli den utvalda och då kan det bli betydligt större summor.

Kultur är viktigt men får vi mest för pengarna och den kultur vi vill ha genom att bli Kulturhuvudstad 2014?
Miljöpartiet i Lund är tveksamma men jobbar konstruktivt på att det ska bli ett bra projekt om det nu blir av. Det fanns en stor majoritet när beslut togs om Lund skulle ansöka.
Sedan dess finns det inte så mycket konkret från de andra partierna som var positiva. Ingen har sagt något om hur mycket de vill satsa. Alla väntar passivt på ansökan.

2008-02-17

Människan sätter sina spår!

Att medicinrester rinner genom människan och våra vattendrag är inget nytt. Verkningar av medicinresterna är omdiskuterade.

Experiment i Kanada visar på vilka effekter av läkemedelsresterna från P-piller kan ge. Den mest drastiska är att fiskarna slutar fortplanta sig. Tidigare har man konstaterat att fiskarna byter kön.

Rapporten presenterades när ledande experter träffades på ett AAAS-möte.

Andra oroande uppgifter som presenterades var:

"• Kolväten från oljeutsläppet utanför Alaska från Exxon Valdez orsakade hjärtmissbildningar hos sill- och laxyngel.

• Laxar, särskilt yngre, som utsätts för "vanliga" växtskyddsmedel från jordbruket, speciellt i kombinationer av flera, kan få svåra skador på hjärna och nervsystem.

Eftersom rester av bekämpningsmedel är mycket vanligt i världens hav, sjöar och vattendrag menade forskarna att gifteffekter, speciellt av flera pesticider samtidigt, skulle kunna var en förklaring till att laxarna minskar i antal.

• Havssköldpaddor med höga halter av teflonliknande hårdgörarämnen (kallas PFC) uppvisar skador på levern och immunsystemet."
AAAS-forskarna förordade att man skulle införa maximalt antal reningssteg och kartlägga riskerna.

Visst måste vi förbättra reningsverken. Men teknik kan inte lösa alla problem.

Det bästa och enklaste vore att inte släppte ut så mycket som vi sedan måste ta hand om.

Vem betalar välfärden?

Enligt DN:

"Frukt- och grönsaksplockarna i södra Florida jobbar för svältlöner som inte höjts på trettio år och trängs i fallfärdiga baracker. Odlarna vägrar löneförhandla och stora uppköpare som Burger King och Whole Foods avvisar plockarnas krav på en löneökning på en cent per halvkilo tomater."
.
Detta äger rum i välfärdsstaten USA. Så här bra och rättvist fungerar marknadskrafterna.

Receptet för att få billig arbetskraft tycks vara att se till att det finns många arbetslösa, att de inte organiserar sig, att arbetet sker på arbetsgivarens villkor, använd gärna illegala immigranter som inte vågar kräva några rättigheter ...

Inte lång från där detta äger rum lever andra i lyx och flärd.

Så man kan undra vem är det som bygger välfärden i USA?

2008-02-16

Grattis Maria och Jakop

Grön Ungdom, Sveriges enda växande politiska ungdomsförbund har valt nya språkrör.
Grattis och lycka till Maria Ferm, Malmö och Jakop Dalunde, Stockholm.

Grön Ungdom har sitt riksårsmöte i Örebro 15-17 februari.

Isbjörnarna protesterar!

Isbjörnar har börjat protestera mot inrikesflyget. Det har varit manifestationer på Landvetter, Bromma och Sturup.
Det är både dumt när media överdriver dessa aktioner att de skulle vara så allvarliga och när aktivister försöker ta sig in på startbanor och direkt störa flygtrafiken vilket kan leda till personskador m.m. Ett gott initiativ kan leda till motsatt effekt om man gör det på fel sätt.
Båda förhållningssätten tar fokus från det viktiga dvs att inrikesflyget är ett stort klimathot.

Marknaden kommer inte att lösa problemet!
Därför krävs det politiska beslut. Tågförbindelserna är redan idag så bra att man inte behöver flyga i södra södra Sverige, dvs Stockholm och söderut. Miljöpartiet har lagt förslag till klimatberedningen om att t.ex. göra inrikesflyget söder om Sundsvall onödigt.

"Jätteräkor ohållbara"

Jätteräkor är aldrig hållbart producerade. Nu kommer ännu ett problem fram i dagen vad gäller "jätteräkor".

- Odlingarna kommer inte lokalbefolkningen till del.

- Mangroveskogarna skövlas, ökad utfiskning av kustfisket, antibiotika i dammarna ...
Listan kan göras lång.

Förhoppningsvis ska det inte behövas ett förbud.

Om bara konsumenterna slutade köpa dessa jätteräkor!

Dessutom kan man GO VEGAN!

Vilket förbättrar mycket annat i samhället

Strålande solsken

I dag är det åter toppenväder. Solen skiner och det är klarblå himmel.
Idag blir det bokföring och bokslut för Svenska Vegetariska Föreningen i Lund/Malmö. Inget direkt betungande arbete men det skall ändå göras. Sedan blir det årsmöte på onsdagnästa vecka .
Tyvärr är aktiviteten just nu på sparlåga. Vi sköter vår hemsida och försöker informera om så mycket som möjligt som har "vegetarisk anknytning".
Det blir även en del telefonsamtal från blivande vegetarianer men även föräldrar som vill veta mer. Detta är väldigt roligt och lärorikt. Det ringer även vegetarianer som varit vegetarianer längre än vad jag är gammal.

Svenska Vegetariska Föreningen (SVF) är en gammal förening. Den startades av Johan L. Saxon, han med Saxons veckotidningar, år 1903. Så vegetarism är inget nytt.

Får lägga på ett kol. Jag måste hinna med en promenad efter bokföringen, innan solen försvinner!

2008-02-15

Även bra för djuren?

"Framtidens kött odlas på labbet - för klimatets skull"
Det kan kanske ändra synen på djur-människa relationen. Detta kan innebära att djuren äntligen kan få existera för deras egen skull. Att de är kännande varelser och inte bara föda.

Man kan undra hur nyttigt det "nya köttet" kommer att vara.

GENOMFÖR LUNDAEKO - för ett klimatvänligare Lund


Lunds kommun har antagit många "miljöprogram", det senaste heter LundaEko. I programmet finns mål för hela kommunen med förslag till åtgärder. Programmet är antaget av Lunds komunfullmäktige.

Problemet är oftast inte att besluta om program eller riktlinjer. Problemet är snarare att de inte efterlevs. Vägar byggs ut, planer antas som ökar biltrafiken, knappt inga passivhusbyggs, jordbruksmarken minskar, grönområden minskar ...

Detta innebär att klimatbelastningen ökar istället för att minska.

För att försöka ändra denna trend har miljöpartiet i Lund skrivet en motion om att alla beslut gällande investeringar och planer skall klimatkonsekvensbeskrivas.
Tanken med motionen att inga beslut ska tas som påverkar klimatet negativt.

Läs hela motionen!

Grönare med IT

"IT-branschen tänker göra Sverige grönare".

Genom att rätt använda IT kan man göra samhället grönare men det är inte en självklarhet. IT innebär många gånger mer eletronik och därmed även både ökad resursanvändning och ökad elenergikonsumtion.

Där för är det bra att man inte bara tittar på IT utifrån kvantitet utan även kvalité.
Indexet innehåller fyra nivåer: Insikt, Handlingsplan, Efterlevnaden av handlingsplanen och Utvärdering.

I det första indexet som presenteras framgår att 20% inte tar hänsyn till IT-investeringarnas miljöeffekter. Anledningen till detta är oftast "Tänkte inte på det!".

I samband med detta lanseras en hemsida med råd och tips för att göra IT grönare.

Det är bara att hålla med : GO GREEN!

2008-02-14

Det behövs även regler för sjöfarten!

När det gäller långväga transporter är sjöfarten normalt överlägsen landtransporter om man ser till miljöbelasting. Dock inte i alla avseenden.
När det gäller svaveldioxid så släpper t.ex. världens största containerfartyg ut lika mycket som 50 miljoner bilar.

Teknik finns för att minska utsläppen men viljan och politiskt tryck saknas.

Ännu ett exempel på att marknaden inte löser några problem.

2008-02-13

Hur kan man göra så?

AB skriver: Lammkött som säljs i Sverige kan ha fraktats från Australien - LEVANDE!
Hur konstigt det än låter så är det SANT!

Under två år har en djurrättsorganisation, WSPA, smygfilmat djurtransporter och hittat många exempel på djurmisshandel.

Titta på fler bilder!

Varför slaktar man inte lammen i Australien och fraktar köttet till Sverige?
Jo för att det blir billigare att transportera lammen levande. Då behövs de det ju inte någon frysutrustning.

Ännu ett exempel på att djur utnyttjas för människors snålhet.

GO VEGAN!

Lön efter förmåga???

Det visar sig att sjuksköterskornas löner har ökat med 10% under peridoen 2003 och 2007. Under samma tid har landstinbgsdirektörernas löner ökat med 30%.

Är det någon som är förvånad?

I Skåne tjänar landstingsdirektören 8 gånger mer än en sjuksköterska.
Är landstingsdirektören 8 ggr viktigare än en sjuksköterska?

Nu kritiserar man vårdförbundet för att inte ha gjort tillräckligt.
Tror någon att det skulle ha gjort någon större skillnad om vårdförbundet hade gjort annorlunda.

Kanske hade man höjt lönen med 15% men det är ändå långt upp till 30%.

Kan det ha att göra med att sjuksköterskor är ett kvinnoryrke?

Det är också ett synsätt som inte är konsekvent.
Resonemanget lyder betalar man inte tillräckligt får man ingen bra landstingsdirektör.
Det konstiga är att samma resonemang inte gäller t.ex. sjuksköteskor.

Idrott & demokrati

Tyvärr blir idrott mer och mer kommersiell.
Vem är det som tjänar på att en olympiad förläggs till Kina?

Om man inte ställer krav innan man väljer värdnation blir alla krav efteråt inget värda. Många varnade för att lägga olympiaden i Kina. Hittills har det inte skett så många synliga förbättringar när det gäller t.ex. demokratiutvecklingen i Kina.

Idrott och speciellt olympiader handlar mest om pengar. Stora multinationella bolag, många USA-ägda tjänar massor med pengar. Ju mer pengar i idrotten desto mer problem med droger. Lyckas man i ett OS så innebär det stora intäkter både för idrottsutövaren och sponsorerna.

Vad är meningen att nationer tävlar om nationerna kan köpa in idrottsutövare och ge dem medborgarskap?

De som lyfts fram mest är de som tar många medaljer. Det blir mer intressant hur många medaljer man tar än på vilket sätt.

Det pågår en ständig kamp mellan dopningskommittéer och fuskande idrottsutövare. Tyvärr ligger kontrollanterna alltid ett steg efter.

Om det ska kunna bli några påtryckningar på Kina måste stora delar av världen enas och bojkotta arrangemanget. Tyvärr kommer detta inte att ske eftersom pengar styr.

2008-02-12

De papperslösa utnyttjas

Enligt DN finns det 4000 papperslösa som jobbar som städare i Sverige.
Enligt Fastighetsanställdas förbund så

- Tjänar vissa skrämmande dåligt, då handlar det om tio kronor i timmen.
Det är för mig ofattbart att man kan betala 10 kr timmen i dagens Sverige.
Det är verkligen att utnyttja människor.

Det finns en motion till LO-kongressen om att papperslösa ska kunna bli medlemmar. Det är bra.
Det gör att de papperslösas situation kan komma fram i ljuset.

Ett annat problem som de papperslösa har är att de inte alltid får tillgång sjukvården. Vilket innebär onödigt lidande och i många fall ökade samhällskostnader eftersom det många gånger blir akutsjukvård i stället för sjukvård på en vårdcentral.

Sverige är sämre än andra länder i Europa när det gäller sjukvård till papperslösa.

Även om det finns många som har det svårt i Sverige så har de allra flesta det så bra att vi skulle kunna behandla papperslösa flyktingar på ett humant sätt.

Kundstyrd räddningstjänst?Framtidsscenario ???

2008-02-11

Ingeting nytt på kycklingfronten!

Enligt SDS:s rubrik "Kycklingar far illa av att växa för snabbt". Detta har man kunnat läsa under många år.

Det är brittiska forskare som visat att 27.6% av fåglarna hade dålig röresleförmåga och 3.3% var närmast oförmögna att röra sig. Forskningsledaren konstaterar:

"– Kycklingarnas benhälsa beror framför allt på deras tillväxt, säger han."
Det är skrämmande att läsa om en SLU-forskares uttalande:
"Broilerkycklingarna når slaktvikt vid 30-35 dagar.
– Vi vet inte hur mycket de lider men definitivt finns det de inom gruppen som har ont och far illa, säger Charlotte Berg. Ett förbud är ändå inte aktuellt och vore heller inte konstruktivt eftersom Sverige är pådrivande när det bland annat gäller kycklingarnas benhälsa."

"– Att införa bestämmelser om en långsammare tillväxt hos kycklingarna för att skona benen, är heller inte aktuellt, enligt Charlotte Berg. Motiveringen är att varje extra dag kostar pengar för uppfödaren.
– Konsumenten vill ha billig kyckling och jag tror de flesta är medvetna om att kycklingen kan ha haft ont."
Alltså, pengar är viktigare än djurens lidande!
Skrämmande!

SLUTSATS: GO VEGAN!

Veckan började med en cykeltur!

Så var det åter måndag. Dagen började med en cykeltur till Lunds Brandstation där direktionen för Räddningstjänsten Syd normalt har sina möten.

Dagens direktion hade mest informationspunkter.
Det blev lite av varje. Bland annat så fick vi en kort rapport om en psykosocial arbetsmiljöenkät. Vi fick inga detaljer men den visade att det fanns/finns ett problem.
Enkäten bestod av frågor i 7 frågeområden. Frågeområdena var "Delaktighet och inflytande", "Information", "Uppskattning/Återkoppling", Stämning och samrabetet", "Ledarskap", "Mål och planer" och "Utvecklingsmöjligheter".
Man fick ge sin bedömning i en skala mellan 1 och 10. Dels i hur man tycket det var och dels i hur man tyckte det borde vara (gott nog) vara.
Ingen kategori kom upp i 10 när det gällde hur man tyckte att det borde vara. Max var 7.5.
Dock var värdet för hur man tyckte att det var minst 2 enheter lägre än vad man ville att det skulle vara. Största glappet var inom "Ledarskap" och "Mål och planer".
Detta är givetvis något som måste följas upp.
Tyvärr är min erfarenhet att alla förändringsprocesser följer samma mönster och att "förankringsprocessen" alltid underdimensioneras.

Vi fick också det senaste när det gäller bokslut för 2007. Minuset som fanns tidigare har nu vänts till ett plus. Dels beroende på extra intäkter och att alla tjänster inte har varit besatta. Som vanligt var redovisningen i kronor och ören och inte så mycket i "vad som uppnåtts". Tyvärr brukar det alltid vara så, kronor och ören styr.

Vi fick även information om "RAdioKommunikation för Effektiv Ledning" dvs RAKEL. Detta system är tänkt att koppla samman alla "blåljus"myndigheter. Själva bassystemet med sändare m.m. står staten. Användarna köper sedan utrsutning plus licenser. Licensavgifterna går till staten. Det har och är väl fortfarande en del tekniska problem. Tanken är god.
Problemet är att mycket kommunikation sker nu via vanlig telefoni och mobiltelefoni. När det är någon TV-sänd gala eller melodifestival med "tittar"-omröstning så går tillgängligheten ner eftersom det är så många som ringer samtidigt.
Probelemt för Räddningstjäsnten Syd är licensavgifterna som varit väldigt dyra men som nu har minskat men som ändå innebär en stor driftskostnad.

Trist att det blir så här. En god tanke som inet förankras tillräckligt så att mängden användare blir så många att licensavgifterna kan bli rimligt höga. RAKEL kommer att införas frågan är bara när.

Vi fick också lite information om två viktiga ärenden, BUDGET 2009 och R Syds Handlingsprogram. Vi fick en muntlig redogörelse. Dessa två ärenden är viktiga eftersom dessa två sätter nivån på den räddningstjänst som förbundet kan leverera. Budgeten för 2008 har inte varit problemfri. Det har blivit mycket diskussion i Lund om deltidskårerna i byarna. Sista ordet är ännu inte sagt i denna diskussion. Grunden för handlingsprogrammet är det systematiska säkerhetsarbetet i kommunen med målet att färre olyckor ska inträffa. Detta dokument är viktigt för att kunna få en långsiktig plitisk styrning av verksamheten.

Kommunerna inom R Syd växer och trafiken på våra vägar ökar vilket bara det gör att räddningstjänsten får mer att göra. Räddningstjänstens uppdrag är mycket större än det man normalt ser. Man ser brandbilarna med blåljus och man ser räddningstjänstpersonal som klipper upp biltaken. Men man ser inte så mycket av det förebyggande arbetet. Att förebygga olyckor är den viktigaste uppgiften.

När det planeras för tillväxt tar man sällan med dessa kostnader som räddningstjänsten står för. Vilket givetvis blir ett problem för eller senare.

Tillväxt kostar!

2008-02-10

"Droger"


Sitter och njuter av två droger, grönt te och en sovande katt. Katten Lisa älskar att ligga i mitt knä när jag använder datorn. Gärna med någon del på musplattan så att pekaren ibland flyger iväg när Lisa rör sig. Så blir det någon extra bokstav här och där kan det bero på Lisa. Det är väldigt rogivande med en varm och mjuk liten varelse som ibland sträcker sig och blir dubbelt så lång.

I dag har det varit vårväder. Solen håller just nu på att försvinna bakom skolan mittemot våra fönster. Har jympat som vanligt idag. Sköönt!

Jag är redo för en ny vecka!

Har en del papper att läsa idag. Nästa vecka är det möte med Räddningstjänsten Syd, kommunstyrelsens Miljö- och hälsoutskott, Mp Skånes styrelse, Kultur- och fritidsnämnd och Mp Lunds ledningsgrupp plus lite till.

Det är inga jättehögar men det tar ändå lite tid att läsa och att formulera vad miljöpartiet ska tycka.

I kväll skall vi titta på "I en annan del av Köping" Det är ett program man blir glad av.

2008-02-09

Mer hårda nypor

Det är skrämmande att det var 1600 elever som var frånvarande minst en månad under förra året . 500 elever var borta hela vårterminen och 100 gick inte i skolan alls.
Detta är ett problem.

Att detta skulle lösas med att tvångshämta elever är tveksamt. Vad ska man göra i skolan när man har hämtat eleverna? Ska man ha staket och utpasseringskontroll?
Hur ska dessa "polisiära aktiviteter" finansieras?

Det känns som att angripa symtomen och inte orsaken.
Varför skolkar man?

Troligen är det för att eleverna inte känner sig motiverade att vara i skolan. Att bara hämta tillbaka dem gör ju inget åt grundproblemet. De som skolkar får bara ännu en anledning att tycka det är jobbigt i skolan.
Tror man att de tvångshämtade helt plötsligt blir som små lamm och sitter tyst och stilla i bänkarna? 

Det vore bättre att avsätta resurserna direkt i förskola och skola.

Förresten ska man även hämta skolkande riksdagsledamöter med polis?

Fika med en politiker

Så var årets andra "Fika med en politiker" till ända. Det kom några stycken och det blev den del diskussioner om skolan.
Tyvärr kom det inte in i Skånskan och Sydsvenskan. Om detta berodde på oss eller tidningarna vet jag inte.
En stor annons hade givetvis varit trevligt men tyvärr tillåter inte vår ekonomi detta.

Men man ska vara glad för de som kom. Intressanta diskussioner blev det i alla fall.

Efter "fikat" hade jag en liten enkel introduktionskurs i Gittan-användning. Gittan är Miljöpartiets BBS (diskussions system).
Gittan får man tillgång till om man är medlem. Man får då information från riks, region och kommun plus att man får en egen e-postadress. Det pågår en massa diskussioner i diverse olika ämnen. Rätt använt är Gittan ett jättebra verktyg för att kommunicera utan att fysiskt träffas.

Har precis lagt in miljöpartiets senaste insändare, om borgarnas skolpolitik och reservationer i Byggnadsnämnden, en om P-anläggningen vid arenan och en om Värpinge gård, på vår hemsida.

Snart är det dags att ta helg. Blir ett besök på Thairestaurangen vid bantorget där man kan få alla rätter, á la vegan, med tofu istället för "kött".

Sedan blir det lite hempyssel, bl.a. röjning av pappershögar p.g.a. politiskt engagemang innan det blir "Melodifestival". Tar man det inte för allvarligt är det rätt kul att bara sitta och titta och lyssna till det hela.

2008-02-08

Stoppa nöjesjakten!

Jakt kan möjligen vara OK i naturvårdande syfte.
Tyvärr är det långt ifrån all jakt som har detta syfte. I Sverige föds tiotusentals änder, rapphöns och fasaner upp på gods och säterier endats för att bli offer i nöjesjakt.

"Jakten går till som så att sällskapet samlas tidigt på morgonen för att sedan i bilburen karavan bege sig ut på godsets marker. Sällskapet leds av den jaktansvarige, anställd av godset.
När man sedan intagit sin position i vassruggen eller bakom en skärm så jagar jakthundar upp fåglarna som flyger mot döden i form av en vägg av hagel. Efter dagens jakt beger sig sedan sällskapet tillbaka till godset där jakttroféerna radas upp i sann kolonialanda."
Vidare skriver Aftonbladet,
"Denna jaktform där flera hundra fåglar dödas under en helg brukar ofta ingå som ett trevligt inslag vid representationshelger för politiker, företagsledare, advokater med flera. Under den trivsamma och lustfyllda helgen med grabbarna och även en och annan skjutglad person av kvinnligt kön, knyter man nya kontakter och stärker positioner både under gourmetmiddagar och på godsens marker. Ett sällskap kan till exempel köpa sig rätten att roa sig med att penetrera 200 änder och 50 fasaner. Denna jakt pågår som regel varje helg under hösten."

Att döda för att få mat är en sak men att döda bara för nöjes skull är oacceptabelt. I Sverige har vi en djurskyddslag som om den tillämpades skulle förbjuda denna nöjesjakt.

Detta är i stora delar ett överklassnöje där även Sveriges kung tydligen deltar.

Så det ända rätta är att tillämpa vår djurskyddslag och förbjuda denna typ av jakt samt avskaffa monarkin.

Varför byggs det inte fler lågenergihus?

Trafiken är det största problemet när det gäller direkt utsläpp av koldioxid. Vårt boende är också ett stort problem eftersom de flesta bostäder använder mycket energi.

Man tycker att när energipriserna stiger borde det självklart p.g.a. de s.k. marknadskrafterna att det skulle byggas fler passivhus.

Som vanligt är marknaden inte så bra på att lösa problem utifrån samhällsekonomiskt perspektiv.

I NyaMiljöAktuellt finns en intressant artikel "Strukturfel begränsar våra möjligheter i klimatfrågan"

"Byggbranschen bör gå i täten när det gäller insikt, handling och ansvar i klimatfrågan. Men vi har flera allvarliga strukturfel att brottas med. Politiskt mod och handling krävs" skriver Peter Isacsson, ordförande Swedisol och presenterar ett fyrpunkts fyrpunktsprogram med krav på riksdag och regering inför den stundande Klimatpropositionen.

Det är bra att byggbranschen tar upp klimatfrågan.

Det är märkligt att man inte kräver att man måste redovisa driftskostnader på husen man bygger. I så fall skulle de hus som har lägre energiförbrukning bli mer och mer attraktiva ju mer energipriserna stiger.

Det borde inte vara så svårt!

2008-02-07

Återigen mest prat!

Borgarna pratar klimat men det blir inte mycket mer. På dagens kommunstyrelse så var detaljplanen för Välten som jag tidigare skrivit om uppe för behandling. Då blev det som det brukar bli. Mycket snack och lite verkstad.

Argument som om vi inte bygger ut våra externa köpcentra så tar de andra köpcentra över. På samma sätt resonerar de andra. Vilket gör att alla bygger ut och alla dessa köpcentra byggs för biltrafik.

Så är det ofta. "Det spelar ingen roll om de andra inte gör något."
Resonerar alla så blir inget gjort.

I övrigt så blev inte kommunstyrelsen någon höjdare. Borgarna som är i majoritet är inte speciellt förberedda. De kommer med yrkanden som inte är helt genomtänkta på sittande möte. De har inte ens kopierat upp det till alla så att man själv kan läsa deras "nya" förslag. Ett ärende handlade om kommunens styrdokument. Utskicket bestod av några sidor och på sittande möte delades det ut ett tjockt dokument. Det verkade som om de själva inte hade läst igenom detta. Det blev en diskussion om en massa oklarheter och följden blev att ärendet återremitterades. I ett annat ärende blev det diskussion om man skulle bordlägga eller återremittera. Allmänt rörigt blev det vilket gör att det tog väldigt lång tid.

Vidgade vyer!

I dag hade vi besök av miljöpartister från Västra Götalands regionen. Det pågår nu väldigt många diskussioner om s.k. "Vårdvalsreformer".

Halland och Stockholm har redan infört varsitt system. I Skåne har diskussionerna tagit fart på allvar. Skåne kommer att ha sitt system. I Västra Götaland har man inte kommit lika långt.

Det är stimulernade att träffa politiker från andra regioner. Det finns mycket som vi kan lära av varandra. Sammanslagningen till en region i Skåne har blivit mer accepterad än den i Västra Götaland. I Skåne hade vi en geografisk samhörighet som inte fanns i Västra Götaland.

Snart är det kommunstyrelse. Känner mig lite seg. Lyssnar på Studie Ett i P1. Just nu diskuterar man sjukvård till papperslösa flyktingar. Vårt (mp)-regionråd Anders Åkesson ska vara med.

Sverige är sämst i klassen hur vi behandlar våra papperslösa flyktingar. Det är verkligen pinsamt. Det verkar inte som om regeringen vill göra något åt det hela.

De verkar vara nöjda med att erbjuda akutsjukvård. Vilket på sikt blir mycket dyrare än att ge vård innan det blir stora problem.

Det är en självklarhet att alla ska få sjukvård i Sverige oavsett om de är medborgare, asylsökande eller papperslös flykting.
Skam vorde det annars!

Fika med Anders Ebbesson fortsätter!


På lördag kommer vi att ha "Fika med Anders Ebbsson". Anders sitter i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, kommunfullmäktige och är 2:e cvice ordförande i Barn och skolnämnd Lund stad.

Vi håller till på Miljöpartiets lokaler på Lilla Fiskaregatan 10 mellan kl. 11 och 13.

Förra veckan var Ulf Holm, vår riksdagsledamot gäst.

Skolfrågan är extra aktuell just nu i Lund eftersom den borgerliga majoriteten har inför "Direkt skolpeng" och samtidigt med detta minskat de totala resurserna till bl.a. skolan. Genom direkt skolpeng har pengarna även fördelats om mellan våra två barn och skolnämnder.

Det ser ut som om borgarna fortsätter besparingarna för 2009. Budgetramsdiskussioenrna har precis startat.

Vill verkligen (fp) uppnå en större enighet?

Det verkar som om allt är klart och det först då skolministern bjuder in oppositionen till diskussioner om betygen.
Det är en konstig strategi om man vill ha ett förslag med ett brett politiskt stöd.

Det är "väldigt" revolutionerande förslag istället för fyra steg så blir det sex steg. Innan ig,g, vg och mvg så var det sifferbetyg 1-5 dessförinnan var det bokstavsbetyg med plus och minus.

Att införa fler steg innebär inte automatiskt att det blir rättvisare betyg. Det blir fler gränsdragningar. Meningen med skolan är inte själva betygen utan lärandet i sig själv.

Det är alldeles för stort fokus på själva betygen. Betyg fungerar bäst för de som har höga betyg men alla kan inte ha högsta betyg.

Skolans viktigaste uppgift måste vara att stödja elever i sin jakt på vad de vill göra med sitt liv. Skolan skall inte bara vara teoretisk. Teoretiska kunskaper är inte bättre än praktiska kunskaper. Båda behövs.

Hög motivation ger bättre inlärning. I stället för betyg borde det vara mer uttagningsprov som är olika beroende på vilken utbildning det gäller.

Nu är det så att Ju populärare en utbildning är desto högre betyg krävs för att bli antagen till densamma. Det är inte självklart att det är de som har högsta betyg i alla teoretiska ämnen som är bäst lämpad för de populäraste utbildningarna.

Lärandet är inte slut när man slutar skolan det är då det verkliga lärandet startar.

Ett annat problem är att skolan är koncentrerad till den första delen av livet. Hur många vet vad de vill syssla med resten av sitt liv utan att pröva på olika saker? Mer praktik så att det blir en bättre koppling mellan skola och yrkesliv.

Måste allt rangordnas?
Varför ska vinnaren ta allt?

Det behövs mer samarbete och mindre konkurrens. Vi behöver varandra för att samhället ska fungera bra.

2008-02-06

Det som göms i snö ...

I Danmark ska Vattenfall testa en metod att begrava koldioxidutsläppen från ett kolkraftverk. Investeringen uppgår till två miljarder kronor. Koldioxiden ska via tre mil rör pumpas ned i ett sandstenslager två kilometer under jorden.

Det kan vara intressant att testa men jag har svårt att tro att det skulle vara en lösning. Speciellt som det går åt mycket energi för att åstakomma "nedstoppningen".

Metoden gör att koldioxidutsläppen kan minskas på kort sikt genom att det mellanlagras. Men det blir ingen förnyelsebar "energiproduktion".

Som sagt:

"Det som göms i snö kommer upp i tö!"

Intressant svängning


På torsdag är det kommunstyrelse i Lunds kommun. På dagordningen finns det ett antal planärenden. Ett av dessa gäller delar av Välten m.fl.

Miljöpartiet har under arbetet med planen försökt påverka i konstruktiv anda. Enligt Miljöpartiet kommer planen att göra Gunnesbo, tillsammans med Nova, till ett gigantiskt bilorienterat köpcentrum som strider mot kommunens intentioner om hållbar utveckling både ekologiskt och socialt.

Nu verkar det som att (s) vill avslå planen och skicka den tillbaka till byggnadsnämnden för omarbetning för att bl.a. ta hänsyn till följande:

"Utifrån underlaget vill vi i stället att en annorlunda inriktning för Välten prövas. En inriktning som medför att detaljhandeln i området kan utvecklas, moderniseras och upprustas, men inte totalt ta överhanden. Utöver detta vill vi pröva möjligheten till att skapa ett levande centrum med mänsklig skala, täthet och attraktivitet med kontor och verksamheter lämpliga för mindre företag, men även pröva möjligheten till bostäder. Området måste ha hög tillgänglighet med bil, kollektivt och även med cykel och utgöra ett stadsdelscentra."
Det är en positiv förändring hos (s).

Vi får se om något parti i majoriteten vågar ändra inställning.

På torsdag vet vi svaret!

Ännu en gång missgynnas gång- och cykeltrafik!

Enligt SDS är det "Farligt att ta sig till säker tunnel".
Miljöpartiet ville att man skulle se över trafiklösningen när planen för området skulle fastställas men fick inte gehör för detta. Detta skedde 2003 och 2004 i byggnadsnämnden.

Det är för tidigt att bedömma slutresultatet när allt är klart men det är typiskt att i väntan på detta så missgynnas gång- och cykeltrafiken.

Varför ska man riskera cyklisternas liv i väntan på att allt blir klart?
Varför är det så svårt att reglera biltrafiken?

Snusförnuft?

Enligt DN har EU bestämt att svenskflaggad Ålandsfärja får sälja snus på svenskt vatten men även på finskt vatten. Finskflaggad Ålandsfärja får inte sälja snus oavsett vatten.

På ett sätt är det bra att snusförsäljningen försvåras. Snut är ju inte direkt någon hälsokost. Tobak är inte heller någon hälsokost men får säljas överallt och dessutom ger EU stöd ill tobaksodling.

Enligt drugnews.nu:

Samtidigt som rökning bekämpas inom EU:s folkhälsopolitik, har stöd utbetalats till EU:s tobaksodlare alltsedan år 1970. Årsbudgeten för odlingsstöden uppgår till cirka 9,3 miljarder kronor och utgör ca 75 procent av tobaksodlarnas intäkter.

Det blir inte direkt konkurrensneutralt om svenskflaggade färjor får sälja snus men inte finskflaggade.

Rimligen borde allt stöd till tobaksodling tas bort och snus jämställas med tobak eller förbjudas i hela EU.

Oroväckande att
Med fler utflaggningar och det kan handla om uppemot tio fartyg hotas den kommunala servicen ordentligt.

och att snusförsäljningen skulle vara orsak till utflaggningen.

2008-02-05

Kunskap behövs oavsett kost

"Vegetarisk kost till små barn kräver stor kunskap" kan man läsa som rubrik. Givetvis behövs det kunskap att ta hand om barn. Jag skulle vilja säga att det behövs stor kunskap oavsett kost.
Se bara hur barn mår idag!
Hur många får ätstörningar?
Hur många barn upplever inte stor oro och stress!

Man ska inte utesluta kött utan ersätta det med något annat. Att ersätta animaliskt protein med vegetabiliskt protein är inte svårt.

Det är ju inte heller så svårt att hitta och använda livsmedel berikade med B12 och D-vitamin.

Rådet att använda rapsolja om man inte äter fisk verkar ju inte så svårt heller.

Om den vegetariska kosten är välbalanserad innebär det inga risker för barnet.

Kunskap finns både om vegetarisk kost och hur man ska ta hand om sina barn. Tyvärr använder inte alla föräldrar den kunskapen.

Det finns information på nätet bl.a. på Svenska Vegetariska Föreningens hemsida. Det finns även böcker att köpa t.ex. "VEGETARISK BARNMAT" av Elsa Laurell.

Mindre kött och mer vegetabiler i kosten är också bra för klimatet och för världens fattiga befolkning.

IT och eDemokrati

Jag tycker att det har diskuterats IT och eDemokrati under väldigt lång tid och lite har hänt. Alltså mycket snack och lite verkstad.

Fortfarande är det en del politiker som verkar prioritera att få en @lund.se-adress. Det snackas också om att ge datorer till vissa politiker typ kommunstyrelsens arbetsutskott. Nu har kommunalråden fått dator och mobiltelefon.

Det hade varit bätter att lägga mer krut på "dokumenthanteringen". Vad spelar det för roll om man får en dator om man inte får tillgång till några dokument.

Man får skilja på dokument och ärende. Ett ärende består av flera dokument.

Det verkar som det saknas styrning. Jag förstår inte att det skall vara så svårt om man ger klara direktiv hur dokument skall utformas och hur de ska spridas etc.

Letar man t.ex. efter protokoll så finner man att det saknas en del protokoll men även att det är gjort på olika sätt för olika nämnder. Detta ger ett rörigt intryck.
Protokoll och dagordningar är ju så enkelt att lägga ut så det borde verkligen fungera. Sedan är ett protokoll inte så mycket värt eftersom underlagen saknas. Men det är en start man kan ta reda på när ett beslut togs och vilket beslut som togs. Sedan får man gå till förvaltningen för att få fram underlagen.

Många klagar på Lunds kommuns hemsida men jag tycker inte den är så dålig men visst finns det förbättringar att göra. Det finns en del trevliga saker som saknas på många andra kommuners hemsidor.

Det pratas så mycket om Lund som lärdomens stad och att vi har ett universitet och en teknisk högskola. Därför är det märkligt Lunds kommun inte har kommit längre.

2008-02-04

Tidiga små snödroppar ...

När jag gick hem efter kvällens måndagsmöte såg att snödropparna blommade. Det är en märklig känsla titta på snödroppar redan nu och vi har inte ens haft någon snö.

I kväll var det måndagsmöte och tog upp frågor som skall behandlas på kommande kommunstyrelse.

Ett ärende hade rubriken "Starta eget"-utbildningar och handlade om åtgärder för att underlätta och marknadsföra borgarnas kundval inom Vård- och omsorgsnämnden. Man vill bl.a. ändra "riktlinjer för tjänstledighet".

Detta låter först som ett sätt att ge stöd åt de kommunanställda. Man vill låta kommunanställda ta tjänstledigt för att starta eget och konkurrera med kommunal verksamhet. En frågan är om detta undantag bara ska gälla om man startar eget?

Dessutom på vilken nivå skall detta beslut tas på?
Behöver det MBL-förhandlas?

Klimatbudskap via musik och videoNya MiljöAktuellt -- Eko boys

Varför?

Enligt SDS så stoppades ett fraktflygplan efter att en ingenjör och en radiooperratör hade 1 resp. 0,65 promille i blodet.

Tydligen kan polisen inte göra förebyggande stickprovskontroller för att kolla nykterheten hos flygplanspersonalen. Verkar ju lite konstigt får man säga.
Man kan undra av vilket skäl detta inte är möjligt?

Att vara onykter och köra bil är ju livsfarligt. Det är ju inte mindre farligt att flyga ett stort flygplan onykter.

Nu var tydligen piloterna nyktra det är ju alltid något.

Etik och moral

Läser i DN om Stiftelsen Pauliska donationsfonden. Tanken med stiftelsen är att avkastningen ska gå till

"nödlidande sjuke och sängliggande Enkor, samt Fader- och Moderlösa flickor"
De senaste åren har allt mindre pengar delats ut.

Istället har fastigheten renoverats och lägenheter har fördelats bl.a. till sonen till ordföranden i stiftelsen. Ordföranden är dessutom kyrkoherde.

Som försvar säger en representant till stiftelsen att det är svårt att hitta personer som uppfyller utdelningskravet föräldralösa flickor.

DN:
Kan ni inte ge pengar till fosterbarn och föräldralösa flyktingbarn?
Stiftelsen:
- Det är bra att du säger det. Det är faktiskt en målgrupp, absolut.
Man tycker att det borde vara personer med hög etik och moral som sätts att förvalta stiftelserna. Tidigare har det varit liknande historier med andra s.k. religiösa organisationer.

Det är oroande att egentintresset sätts högre än andras reella behov av hjälp och stöd.

Vad säger revisorerna till stiftelsen?

2008-02-03

Fildelning


Det blir fler och fler som inser det omöjliga i att behålla kriminalisering av fildelning. I kväll var det inslag i Agenda om fildelning.

Tasmin Little är en artist som insett att internet och nedladdning är bra för musikintresset.

Solen skiner!

Va skönt det är när solen skiner! Lite svalt i luften men solens strålar håller borta den kalla vinden. Medeltemperaturen ligger över det normala men det känns ändå kallt ibland.

Ett jympapass på förmiddagen satte igång energin. I dag blev det storstädning.
I dag fick vi besök av Lisa, det är kolonigrannens katt. Lisa ser du på min bloggmenybild. Hon ligger i buskarna och kollar läget. Det är trivsamt med en katt. Mysigt när katten kommer och lägger sig i knäet. Hon gillar att ligga på tangentbordet vilket blir lite besvärligt eftersom pekplattan (musplattan) inte fungerar så bra.

Tyvärr är jag allergisk mot katter. Vi får se hur det går den här gången. Lisa ska stanna i två veckor.

2008-02-02

Fika med Ulf Holm


I dag avslutade jag min arbetsvecka med "Fika med en politiker". I dag var det Ulf Holm, en av Lunds miljöpartistiska riksdagsledamöter. Ulf sitter i EU-nämnden och arbetsmarknadsutskottet.
Vi fick ett tio-tal besök och en blev medlem. Det blev många olika diskussioner.

Två äldre damer ville prata jätteräkor och pantning av returflaskor. Jätteräkorna säljs trots att de orsakar skövling av mangroveskogar, förstörd jordbruksmark, förstört fiske och sociala och ekonomiska problem för dem som lever i dessa områden.
Pantningsproblemet gällde att "automaterna" inte tar emot alla flaskor trots att de ingår i pantsystemet.

Det blev även diskussion om EU och dess nya konstitution. Konstitutionen kommer inte att driva på klimatåtgärderna. Dessutom borde svenska folket få en möjlighet att säga vad man tycker om den i en folkomröstning.

Mest diskuterades hur vi skulle göra för att Sverige skulle bli klimatbättre. Hur ska vi göra med utsläppsrättigheter? Hur ska vi får de länder, som ännu inte släpper ut så mycket som västvärlden, att ta klimathotet på allvar?

Mycket beror på våra livsstilar. Mycket ligger på den enskilda individen men politiker ska göra så att det rätta blir enklare och billigare.

Vi hann även med lite diskussioner om sjukvården och Vårdval Skåne.

Det rättvisemärkta fikat tog i alla fall slut så det får jag väl ta som ett gott betyg.

Nästa lördag blir det en ny möjlighet att fika med en politiker. Vem det blir får ni inte reda på nu.

2008-02-01

Idag var jag i Kalmar

Gårdagen slutade med komunfullmäktige srax innan 23-tiden. I dag 6.02 gick tåget mot Kalmar. Med Öresundståg tar det 3 timmar utan byten. Bekvämt.
Det var kallt på morgonen det låg snö på bilarna och det var lite glatt på asfalten och det blåste kallt. Det var skönt att komma i tåget. Tåget var ganska välfyllt men inte överfyllt så det gick lätt att hitta en sittplats.
Jobbade med datorn, bra med eluttag men saknade internetuppkoppling.

Väl framme i Kalmar var en liten promenad till regionhuset. Det var ett Sydsammöte med bara miljöpartister från Kalmar län, Bleknge län, Skåne län, Östergörtlands län.

En fråga som var uppe på dagordningen var ansvarskommitténs förslag om regionförstoring.
Det belv intressanta diskussioner. Det år stor skillnad på länen (regionerna). Skåne som är störst och just nu stor tillväxt men inte så bra ekonomi och de andra mindre länen med mindre tillväxt men bättre ekonomi.

Viktigt är att inte fokusera kring gränser utan för- och nackdelar med själva regionutvidgningen. Intresset från Blekinge och Kalmar verkar lite svalt.
Svårt att ta slutlig ställning innan det finns ett mer färdigt förslag.

Det kommer att krävas åtskilliga diskussioner innan det blir klart. 2010 verkar helt omöjligt men till 2014 kan det finnas ett förslag.

Känner mig rätt mör. Vädret gör sitt till. Svinkall blåst och lite regn.

Nu ska det bli skönt att sova.

I morgon är det "Fika med Ulf Holm" på kansliet på Lilla Fiskaregatan 10 i Lund.

Hoppas det kommer många som vill fika rättvisemärkt och prata politik!

God natt!