2008-12-14

Jag flyttar min blogg


Jag har flyttat min blogg från blogger till egen domän och därmed börjar jag använda wordpress.

Ni hittar min blogg på följande adress : "vegania.se/yngve".

2008-12-13

Vi måste ändra livsstil

DN skriver : "Elefanter i djurparker dör unga"

"I det vilda har en afrikansk elefant en medellivslängd på 56 år. I djurparker lever de i genomsnitt i 17 år. Välfärdsproblem som övervikt och stress tros vara de viktigaste orsakerna.

Övervikt, orsakad av för mycket mat och för lite utrymme att röra sig på, är enligt undersökningen en av de viktigaste orsakerna till den korta livslängden. Forskarna tror också att de sociala djuren blir stressade av att flyttas mellan olika djurparker och bli separerade från sin flock och sin familj."
Sådan herre sådan hund. Vi misshandlar inte bara oss själva utan även de djur vi påstår att vi tar hand om.

Fel mat, för mycket mat, för lite rörelse, pendling, separationer och ensamhet ...

Dagens samhälle skapar otrygghet och tvingar oss till ett liv där vi tvingas förflytta oss mellan bostad och arbete. Där vi blir separerade från vår egen flock.
Kraven att vi måste acceptera arbete långt från vår bostadsort, när vi blir arbetslösa, förstärker problemet.

Det måste till en förändring både för oss själva och för djuren.

2008-12-12

Äntligen fredag!

Så var det äntligen fredag. Just nu känns det välbehövligt med en helg. I december händer mycket. Månadens möten ska klaras av på två veckor.
Nu är det bara ett kommunfullmäktige och lite interna möte kvar sedan är det välbehövlig julledighet.

Läste i SDS om kommande helg.

"Kaos förra julen, kaos i år och troligen nästa år också. "Alla" ska till Novaområdet för julhandel och vägarna kan inte svälja all trafik. Inför den väntade anstormningen har trafiken reglerats och alla julhandlande manas att följa skyltarna."
Vilka problem vi har. Det känns skönt att vara fri från detta problem. Har normalt låg konsumtionsnivå och den höjs egentligen inte i juletid. Möjligen blir det lite mer mat men inte mycket.

Handeln har redan insett "faran" att konsumtionen kan komma att "stagnera" (dvs att inte öka lika mycket som vanligt) och har redan börjat med rea innan julafton. Det är i och för sig bättre än efter speciellt för de som bara köper det som de skulle och inte faller för frestelsen att köpa lite extra det är ju ändå rea. Trots att alla vet att det blir rea efter jul (tom under julen) så köper man lika mycket eller mer innan.

Trist att konsumtionen står så högt på önskelistan. Julen borde vara mer om glädje och att umgås med varandra och att tänka till samt att varva ner och hitta tillbaka till livet.

2008-12-11

Ren mat en självklarhet ...

DN skriver : "Tillsatser i maten kan orsaka allergi"

"Tillsatserna i maten kan ligga bakom moderna välfärdssjukdomar som diabetes samt ökningen av allergier i västvärlden. Det säger två av landets ledande experter som efterlyser mer forskning.

Den moderna livsstilen som utvecklats under de senaste fyrtio åren medför att vi utsätts för allt färre mikrober.

De livsviktiga bakterierna i tarmen påverkas sannolikt av tillsatser som konserveringsmedel som tillsätts i maten för att den ska hålla längre och se fräsch ut.

De kan ligga bakom ökningen av allergier i västvärlden, menar Hans Wigzell, professor i immunologi, efter onsdagens artikel i DN om alla tillsatser i julmaten.

- Ämnen som förlänger hållbarheten hos livsmedlen utanför kroppen genom att bekämpa bakterier och svampar påverkar förmodligen även bakterierna i tarmen. Men vi vet alldeles för lite om vad som händer när man äter de här tillsatserna, säger Hans Wigzell.

De ökade allergierna i västvärlden kan bero på en förändrad tarmflora."
Även om alla tillsatser inte är farliga finns det många som är ytterst tveksamma att konsumera. Det visas bl.a. av dessa forskningsresultat. Många tillsatser i livsmedel är att inte till för att förädla livsmedlet utan för att förändra färg, smakförstärka så att man inte behöver så mycket råvara samt att förlänga hållbarheten så att det kan transporteras långa sträckor.

Ett annat problem är bekämpandet av bakterier. Alla bakterier är inte av ondo. Vi är beroende av många bakterier.

Livsmedel borde i största möjliga mån produceras lokalt. Alla är beroende av livsmedel. Givetvis är klimatförhållande olika så grödorna som odlas varierar. Baslivsmedel borde alltid kunna odlas lokalt. Det skulle innebära att kvalitén på livsmedlen skulle öka och att mängden transporter skulle minska avsevärt.

Det skulle även innebära att man inte kan äta allt alla årets dagar utan att man får säsongsanpassa matsedeln.

Bättre nyttiga och välsmakande tomater under några månader än vattniga tomater året runt ...

2008-12-10

(mp) tredje största parti

SCB:s november mätning visar att (mp) med 6.1% är tredje största part efter (s) och (m). (s) är nästan dubbelt så stort som (m). Efter (mp) kommer övriga partiet i tät följd (fp) med 6.0%, (c) med 5.9%, (v) 5.7% och (kd) på 4.5%. Det är alltså små skillnader mellan partierna efter de två största.
(mp+s+v) har 54.1 % och alliansen 41.2%.

Det är bara (mp) (+0.9) och (s) (+7.3) som har ökat sedan valet 2006.

Läs mer på SCB:s hemsida!

Lysande!

Nya MiljöAktuellt skriver : "EU förbjuder glödlampor"

"Glödlampor är visserligen billiga att köpa, men framför allt är de ineffektiva energislukare. Nu har EU tagit ett första steg mot ett glödlampsförbud. Förbudet beräknas minska Sveriges konsumtion av hushållsel med tio procent.
Redan nästa år vill EU förbjuda alla matta glödlampor samt klara 100-watts glödlampor. År 2012 ska samtliga typer av glödlampor vara utfasade från marknaden. Den främsta ersättaren blir lågenergilampan.

Ett förbud mot glödlampor beräknas minska energiförbrukningen i EU med 40 terawattimmar, enligt ett pressmeddelande från Energimyndigheten. I Sverige beräknas användningen av el för hembelysning att halveras när förbudet är fullt genomfört.

Beslutet har fattats i Bryssel av kommittén för genomförandet av EU:s ekodesigndirektiv.

– Beslutet att effektivisera elanvändningen för belysning är ett exempel på ekodesignarbetet inom EU. Vi kommer att få vänja oss vid stora förändringar, till förmån för minskad energianvändning och bättre klimat och miljö, säger Andres Muld, avdelningschef på Energimyndigheten."
Det är ju lysande. Det blir en stor energibesparing om vi går över till lågenergilampor. Det gäller även att släcka lampor när de inte behövs. Det finns även extremt energisnåla led-lampor som inte passar att användas överallt men som ändå har sit användningsområde.

En besparing på 10 % på hushållsel är ju inte illa. För att inte skapa nya problem måste det till att lågenergilamporna blir miljövänligare med mindre kvicksilver. Dessutom behövs åtgärder för att förbättra insamlandet av kasserade lågenergilampor. bättre.