2008-03-31

Alliansen säljer ut

Nu har alliansen sålt Vin & Sprit. Visserligen får man in 55 miljarder kommer säkert att slösas bort på de som redan har pengar. Hittills har alliansens åtgärder mest gynnat de som redan har ekonomi.
Att sälja bolag ger engångsvinster för att få en ekonomi i balans mer.

2008-03-30

Grattis Ronneby!

Ronneby blir Sveriges sjunde Fair Trade City och Blekinges första.
Övriga Fair Trade Cities är Malmö, Munkfors, Lund, Örebro, Norrköping och Karlstad.

Bra att det blir fler och fler men ännu är det många kvar men ...

På väg tillbaka till Lund

Är nu snart i Lund. X2000 från Stockholm går som tåget. Tiden går fort när man har att göra. Internet ombord fungerar alldeles utmärkt.
Känner mig ändå lite tagen av helgen i Stockholm. Jag har varit på miljöpartiets förtroenderåd (FR). Det blev intressanta diskussioner med våra språkrör och riksdagsledamöter. Det blev en del diskussioner om Marias ledare i senaste numret av Grönt, mp:s medlemstidning. Inför EU parlamentsvalet är frågan inte aktuell eftersom frågan inte avgörs i EU-parlamentet utan i Sveriges riksdag.
Det var också intressant att höra om de andra regionernas arbete. En intensiv men givande helg.
Nästa vecka blir ganska intensiv. På måndag är det som vanligt måndagsmöte med inför kommunstyrelsen. På tisdagen blir det att resa till Norrköping. Ska vara med på ett seminarie om Fair Trade Cities.
På torsdag är det kommunstyrelse. På fredag blir det att resa till Stockholm igen för att vara med på regionordförandeträff.

Läser mer om turerna om HSB Skåne. Kooperationen har tappat sitt fotfäste. Hur kan man låta två personer sko sig på medlemmarnas bekostnad. Hur kan man tycka sig att man är värd så mycket mer än andra?
Hur HSB Skåne än gör så blir det dyrt för medlemmarna!
Tråkigt att folkrörelserna tas över av pampar som saknar förankring i verkligheten.

2008-03-29

SJ och deras prispolitik

Sitter på X2000 på väg mot Stockholm. SJ:s prispolitik har gjort att jag just nu sitter i 1:a klass. När jag beställde biljett var 1:a klass billigare än 2:a klass. Vilket i för sig är trevligt eftersom 1:a klass är bekvämare och det ingår t.ex. gratis internet.
Frågan är om det gynnar resandet?
En annan lustig effekt av SJ:s prissystem så är det billigare att åka från Lund-Östersund än Stockholm-Östersund, trots att resan från Lund går via Stockholm och att det är samma tåg i båda fallen från Stockholm till Östersund.

Skulle vara intressant och se en utvärdering prissystemet. Kommer detta att gynna resandet eller gynnar det SJ:s vinst?

Anledningen till att jag sitter på tåget mot Stockholm är att jag ska vara med på miljöpartiets FörtroendeRåd (FR). FR består av en person från varje riksdagsvalkrets. FR är ett rådgivande organ till mp:s partistyrelse, riksdagsgrupp och EU-parlamentsgrupp.

Intressanta punkter på agendan är EU-parlamentsvalet, mp:s klimatkampanj, riksdagens höstbudget och samarbete på riksnivå för att bilda regering efter valet 2010.
Det ska bli ett spännande möte. Alltid trevligt att träffa miljöpartister från andra delar av landet och lyssna och lära på deras fram- och motgångar.

Etik och moral & HSB ????

Inte för jag blev så förvånad men ändå. När SDS skriver om HSB Skåne blir jag riktigt ledsen och arg.

Vad är det för personer som blir vd och styrelseordföranden?

Visst ska man ha ersättning för ett bra arbete. Jag utgår ifrån att både vd och styrelseordföranden i HSB Skåne har god ersättning. Även om det inte var så är det skamligt att agera så som framgår av SDS.
Att ge sig själv fördelar och smörja andra i sin närhet så att man tillsammans stöttar varandra.
HSB är en bostadskooperation. Ledarna för detta borde ha medlemmarnas intresse i fokus.
- På vilket sätt gynnar det medlemmarna att man ger sina egna hyresrabatter?
- På vilket sätt gynnar det att anställa sin egen son till och med utan att ens utlysa tjänsten?
- På vilket sätt gynnar det medlemmarna att vd kör omkring i en lyxbil?

Det finns väl säkra bilar som inte kostar 1.2 miljoner om det nu är säkerhet som styr bilvalet.
Hur vet man att man hittat den mest kvalificerade om man bara frågar en perosn?

Varför måste man vara så girig?

Är det inte dags att ändra rekryteringen och vilka krav som ställs på ledare?

2008-03-28

Lägsta priset före högre kvalité

Det var inte oväntat att det blev två stora redan etablerade vårdföretag, Carema och Attendo Care, som vann upphandlingen av äldreboenden i Lund.
Det var dessa som gav de lägsta buden. Högre kvalité räknades inte lika högt som lägre pris.

En anledning till lägre pris är givetvis att man har lägre personaltäthet. Vilket med stor säkerhet kommer att göra ett tungt arbete ännu tyngre.

Nu gäller det att följa upp att kvalitén inte minskas. Eller är det inte så viktigt för alliansen?

2008-03-27

Kommunfullmäktige närmar sig 22.30!

Nu när klockan närmar sig 22.30 som är sluttid för kommunfullmäktige har vi hunnit ända till ärende nr 13 - temamöten för kommunfullmäktige. Mer hinner vi nog inte. Dels p g a att det är minst 6 kvar på talarlistan och nästa ärende är en motion om "Religionsfrihet i Lunds skolor".

Vi kommer överraskande långt. Endast 3 motioner och 3 medborgarförslag som bordlades.

Den nya voteringsmaskinen fungerade väl och sparade säkert många minuter. Dels fick man en överblick över talarlistan.

Lägger vi sedan till talartidsbegränsning så kan vi kanske hinna med lite fler ärenden och får vi mer tid till debatt där det finns möjligheter att påverka varandra.
En stor del av pratandet är mer för att pinka in revir och slå sig för bröstet hur bra man är.

Det kan bara bli bättre.

Regeringen sviker igen!

Trots att socialministern tidigare, när det riktades skarp kritik mot förslaget om nya sjukregler, backade och försäkrade att det nya förslaget inte skulle ge ökad social utslagning så blev det inte så mycket av detta.

Nu när förslaget läggs visar det sig att man inte direkt har lättat på reglerna utan snarare skärpt kraven.

Alltså slår regeringens politik mot de som redan har det svårt. Inget konstigt egentligen eftersom den regeringen prioriterar höginkomsttagare och de välbeställda. Ett exempel på detta är t.ex. fastighetsskatten.

Nu sätter man en tidsgräns som att man måste bli frisk inom ett år. Ett år är visserligen en lång tid men ibland är det inte så lätt att bli frisk. Tyvärr verkar regeringen anse att de som är sjuka egentligen är så sjuka. Pressar man dem lite så blir de friska.

Fler skulle säkert må bättre om man ökade tryggheten och gav de sjuka stöd att bli starkare och friska.

Gunvor G Ericson, Miljöpartiets ledamot i socialförsäkringsutskottet, välkomnar socialdemokraternas förslag om samordning av trygghetssystemen för långtidssjuka. Det ligger i linje med Mp:s förslag om arbetslivstrygghet.

- Ylva Johansson går visserligen inte lika långt som Miljöpartiet i sitt förslag om bättre samordning för långtidssjuka, men en bra bit på vägen, säger Gunvor G Ericson.

Dessutom borde man jobba med ett trygghetssystem där t.ex. långtidssjukskrivna inte ska bollas runt mellan olika myndigheter.

Kommunfullmäktige kl 21.00

Vi har nu hunnit ända till ärende 8 så det är bara 11 ärenden kvar. Senaste ärendet var direktiv till revideringen av översiktsplanen. Här hade man en möjlighet att göra något för att minska klimatbelastningen men inte. Visserligen pratades det en hel del om miljö och lite klimat men det blev bara ord.
Inte ens (v) höll emot utan la sig. Det var endast miljöpartiet och demokratisk vänster som försökte få in en skärpning av direktiven så att Lund bättre kan möta de klimathot som de flesta är överens om finns.

I styrgruppen har miljöpartiet jobbat för att förbättra direktiven. Några saker har vi lyckats med t.ex. "85-%-målet för koldioxid skall vara en utgångspunkt för arbetet och att det ekologiska perspektivet på hållbar utveckling har en särställning såsom tvingande ramverk bland de tre - som alla är viktiga!"

Det vi inte fick gehör för var:

"*ÖPL skall skapa fysiska möjligheter för både minskad nettoinpendling, minskade bostadsköer, god sysselsättning och god kommunal ekonomi, samtidigt som de ekologiska målen måste uppnås. Det måste klarläggas vilken tillväxttakt som bäst kan lösa denna svåra ekvation. Hittillsvarande höga takt som kan beskrivas med ”Gasen i botten, blicken i backspegeln” har inte lyckats.

*ÖPL skall behandla hushållning med mark mm och är inte främst ett bostads- och industriprogram. Övergripande mål måste därför formuleras allsidigt. Planberedskap måste finnas inte bara för bostäder och verksamheter utan också för jordbruksmark, naturområden, vatten, tyst miljö, ren luft och låg energiförbrukning – särskilt om den ekologiska aspekten har en särställning!

*ÖPL skall möjliggöra kontinuerliga minskningar av energiförbrukning och utsläpp efter en tydlig plan med delmål för såväl transportsektorn i kommunen som för energisnålt byggande. Klimatkrisen är en energikris som inte kan lösas bara med ny teknik. Högvärdig jordbruksmark måste säkras för framtiden med tanke på den globala försörjningskrisen."

Så än en gång fick vi se att ord går före handling!

Nu är det åter kommunfullmäktige!

Dagens kommunfullmäktige startade lite annorlunda det var nämligen dags för att använda det nya "voteringssystemet". Denna gång gick det bättre. Allt fungerade.

Sedan blev det som vanligt, tvärstopp. Dock lyckades vi klara av ett ärende på ett rimligt sätt.
Sedan blev det ett ärende där det bara fanns ett förslag. Gick det smidigt?

Knappats!
Majoriteten satte ribban och satte igång de gamla diskussionerna om bidragsregler. Vilket egentligen inte hörde till ärendet.
I dag ska vi bara ta ställning till om vi ska följa ett domslut. I skrivande stund har vi inte lyckats komma till beslut.
Suck!

Kärnkraften tappar förtroende

Forsmark förstörde förtroendet

"- Vi får gå tillbaka ända till 1986, strax efter Tjernobylolyckan, för att hitta lika dåliga förtroendesiffror för kärnkraftsindustrin som vi nu mäter. Det säger professor Sören Holmberg vid Göteborgs universitet."


i dag har bara 39 % av svenska folket ett ganska stort förtroende eller mycket stort förtroende för information från kärnkraftsindustrin. För ett år sedan var siffran 49 %.

Räddslan för en kärnkraftsolycka i Sverige har också ökat och nu som störst sedan 1980-talet.

Anledningen till detta beror säkert på kärnkraftsverkens verksamhet.

Många incidenter har det blivit och många har berott på den mänskliga faktorn. Men det har även varit automatiska säkerhetssystem som inte har fungerat.

Det har varit berusad personal.

För att öka förtroendet tog man fram en syndabock och det blev Forsmarks vd.

Det är nu dags att öka grön energi och satsa på ett långsiktigt hållbart energisystem.
Där man givetvis även sparar energi.

2008-03-26

Kulturhuvudstadsåret saknar förankring

Arbetet med att ta fram en ansökan för att bli kulturhuvudstad 2014 är i gång, helst skulle jag vilja ha skrivit i "full gång". Tyvärr är jag lite osäker om det är så.
Miljöpartiet har under en längre tid försökt få fram en tidsplan som visar hur "den skrivna ansökan" ska förankras. Dels måste projektet förankras hos politikerna och dels måste det förankras hos lundaborna.

På kvällens kultur- och fritidssammanträde ska en skrivelse från miljöpartiet behandlas. Skrivelsen vill att nämnden ska ta en tidsplan som möjliggör att ansökan kan förankras politiskt.
Miljöpartiet har varit kritiska till projektet och är fortfarande kritiska men vill inte bara säga nej. Vi vill att de pengar vi satsar ska användas på ett bra sätt. Hittills har det använts cirka 30 miljoner.

Det är lite mer än ett halvår tills ansökan ska vara klar. Ännu har det inte lagts fram så mycket material som beskriver hur kulturhuvudstadsåret ska genomföras. Hittills har projektet inte kunnat behandlats politiskt. Det finns dock en styrgrupp där alla partier inte är representerade.
Det är lite pinsamt att styrgruppen inte har sett till att det har presenterats en tidsplan där man kan se hur projektet ska förankras.

Alla partier utom miljöpartiet tycks tycka att har blivit informerade i alla fall är det vad man säger på sammanträden. Frågar man utanför de politiska rummen verkar få känna till något om projektet.

Frågan är hos vem har man förankrat projektet?

Förhoppningsvis kommer förankringen att start nu!

Kolonimöte

I dag är det möte med vår koloniförening. Det är ett årsmöte med sedvanliga valärenden och ekonomipunkter. Denna gång är det dessutom ett ärende om avlopp eller inte.
Under ett antal år har det diskuterats om det ska området ska koppla in sig på kommunens avloppsnät. Nuvarande system är stenkistor (flertalet) men även några trekammarbrunnar och septitankar.

Kostnaden att lägga in avlopp fram till varje koloni blir 45000. Dessutom tillkommer 10-15 000 för inkoppling till stugan.
Detta är för många kolonister mycket pengar.
Det känns lite dubbelt eftersom en inkoppling till kommuns avloppsnät kommer att minska utsläppen inom koloniområdet. Totalt sätt kommer dock att vattenförbrukning och belastning på avloppsverket att öka.
Troligen blir det ett beslut att vi ska ansluta oss.

En annan risk med kommunalt avlopp är att kolonierna kommer att förändras. Från blomstrande trädgårdar med fruktträd och bärbuskar till småvillor med perfekt gräsmatta som kringgärdas av krukor och små rabatter.

Man kan redan nu se att kolonierna har förändrats. Kolonipriserna stiger och fler och fler köper en koloni och i samma veva river man ett fullt fungerande hus och bygger ett nytt. De nya kolonierna har också mindre antal fruktträd och bärbuskar. Odlingsytorna av grönsaker och rotfrukter minskar också.

2008-03-25

Åter vardag!

Så var påskledigheten över. Hela dagen idag ägnade jag åt Räddningstjänsten Syd. Dels var det en utbildning och dels var det direktion.
Vi fick en genomgång av förslaget till en ny handlingsplan som skall reglera räddningstjänsten.
Räddningstjänst är normalt väldigt konservativ. Det är starka och lite tuffa "brandmän" som släcker bränder och räddar människor.
Sedan en tid tillbaka har man försökt att flytta fokus från "släckande" till förebyggande. Detta är lätt att göra rent teoretiskt men ganska så svårt att genomföra i verkligheten.

Den nya handlingsplanen är intressant eftersom den tar steg mot det nyare synsättet.

På direktionen beslutade vi att förändra räddningstjänstverksamheten i området Revinge och Löberöd. Förändringen blir att verksamheten utgår ifrån en station men att personal fortfarande kommer från både Revinge och Löberöd. Det blir en mer flexibel bemanning. Antalet olyckor i området är så pass få att det är tillräckligt med den nya organisationen.

Den stora utmaningen för Räddningstjänst Syd är att våga förändra organisation och arbetssätt för att dels bli mer effektiva men även att mer resurser läggs på förebyggande arbete.

Förutom en bra räddningstjänstverksamhet behöver kommunerna lägga mer krut på att förebygga olyckor. T. ex. gäller det stadplanering och trafikplanering. Branden på Potatisåkern i Malmö är ett exempel där själva byggnaden förvärrade brandförloppet och dessutom startade branden.

2008-03-24

Annandag påsk!

Trots påskledighet blev det ett möte eftersom det är kommunfullmäktige på torsdag. Som vanligt är det många bordlagda ärenden. Frågan är när vi kommer i kapp. Det finns en liten chans att vi hinner med allt på torsdag.

Ett problem med nuvarande majoritet är att de inte väntar med beslut tills de har tagit fram alla konsekvenser. Visst man kan inte vänta hur länge som helst eller göra hur många utredningar som helst. Men man borde i alla fall göra några.

Den nya skolorganisationen, direkt skolpeng och nu kundval inom vård- och omsorg. På kommande kommunfullmäktige skall det beslutas om man skall kunna konkurrera med kommunens verksamhet. Från början ville man ta beslutet i kommunstyrelsen. Efter diverse turer så insåg man att ska man förändra riktlinjer för tjänstledighet måste det tas i kommunfullmäktige.
Förslaget låter kanske bra att man ska kunna vara tjänstledig och under tjänstledigheten konkurrera med kommunens verksamhet. Detta skapar en falsk trygghet. Pröva dina vingar i en konkurrerande verksamhet går inte det så kan du komma tillbaka. problemet är bara att man inte kan garantera att man får komma tillbaka. man vet ju inte om det finns några jobba kvar. Förslaget verkar vara en nödlösning för att minska kritik på kundvalsbeslutet.

Ett annat ärende som blir fel är att man vill ta beslut att flytta matcharenan på Klostergårdsområdet innan man antagit en detaljplan. Orsaken varför man vill flytta på matcharenan är att exploatören skall kunna bygga som han vill.
Rimligen tar man detaljplanen och sedan gör man de justeringar som behövs.
Matcharenan behöver flyttas på grund av exploatören och då borde kostnaden för flyttningen betalas av exploatören.

Det är fem motioner på dagordningen. Alla bordlagda minst en gång några upp till tre gånger. Motionerna handlar om "Bättre lekplatser", Hemlöshet, "Temamöten för kommunfullmäktige", "Religionsfrihet i Lunds skolor", "Slopad avgift för simundervisning" samt "Lokala nämnder - för fördjupad demokrati".

Motionen om religionsfrihet är inlämnad av vänsterpartiet. Majoritetens förslag är att avslå motionen och (s) + (v) vill bifalla motionen. Miljöpartiet förutom jag själv vill avslå motionen. Detta är en motion som klampar in på fel nivå. Religionsfrihet i Lunds skolor är ingen kommunfullmäktige fråga. Detta regleras i lagar och nationella och lokala skolplaner. Om man bifaller motioner kommer nästa fråga vad är ett religiöst inslag. Är det när en präst talar i skolan? eller Är det när en lärare sjunger en psalm? ...
Att säga nej till motionen är som att säga att det är OK att ha religiösa inslag.
Svaret på motionen borde vara att den är besvarad med hänvisning till att frågan inte är en kommunfullmäktigefråga och att den hanteras i lag och i skolplaner och att det är skolans skyldighet att lösa detta.
Vi får se hur det går på torsdag.

Sedan är det tre medborgarförslag. Ett av dessa är lite intressant. Det handlar om rätt till skolskjuts. I Lunds kommun får man välja skola och då borde det också ingå att man har rätt till skolskjuts om man behöver det. Annars blir det ju ingen valfrihet.
Att ha rätt till skolskjut innebär ju inte att man då får rätt till taxi från dörr till dörr. Miljöpartiet vill att skolskjutsnormerna ses över.

2008-03-23

Shopping för en gångs skull!

I dag besökte jag för andra gången Nova Lund. Jag och mon sambo behövde köpa lite kläder. Vi har varit i affärerna i centrum men inte hittat några. Vi behövde en cykeltur så vi tog cyklarna och tog oss till Nova Lund. Vi var väl ett 20-tal som cyklade resten tog nog bilen. Det var i alla fall fullt med bilar på parkeringarna.

Utbudet av kläder är större på Nova Lund och då är det ändå samma affärskedjor. Det finns mer att välja på och det finns fler storlekar. Dessutom var affärerna stängda på söndagen, vilket egentligen inte är så konstigt eftersom det var påskdagen, inne i Lund.

Det märks att Nova Lund är riktat till bilister. Temperaturen inne är så hög att man måste ta av sig ytterkläder och bära omkring dessa vilket gör det lite besvärligare om man t.ex. skall handla kläder. Det borde finnas en garderob där man kunde hänga av sig ytterkläderna.

När vi cyklade hem var det lite lätt snöoväder men det gick bra. Cykelturen gav oss röda kinder och en god aptit.

2008-03-22

Ombytligt väder!

När jag vaknade var det vitt ute. Några timmar senare när jag cyklade till påskjympan så var det vita borta. Efter jympan började det snöa igen. Vädret är verkligt ombytligt.
Hade hoppats på lite sol och värme så att vi skulle kunna vara på vår koloni men det blev inget med det.

Skönt med lite påskledighet. Så trots vädret så har det varit en bra dag. En fin mysdag inomhus där jag hört på vindens vinande och sett snöflingorna dansa.

Tittade på SVT1, "Så som i himmelen". En bra film med lyckligt slut men med mycket tragik och verklighet. Ibland kanske lite väl dyster. Filmen handlar om en världsberömd violinist och dirigent som flyttar tillbaka till sin by där han växte upp och blev mobbad. Mobbad för att han spelade fiol.
Klart sevärd film.
Kritisk till kyrkan och kritisk till "tystnaden" när ingen vågar säga sanningen och ingripa mot det alla vet är fel. Som t.ex. hustrumisshandel. Handlar om drömmar och relationer och gemenskap. Hur en gemenskap kan ge styrka, målet att tillsammans göra något.
Svårt att beskriva bättre att ni ser den själva.

2008-03-21

Relevant motfråga!

Enligt Ny Teknik:

"Tata planerar att sälja 250 000-500 000 bilar per år av nya Nano. Katastrof för miljön, säger kritiker i väst.
- Ni kan inte förvänta er att folk i Indien ska gå, säger Debasis Ray, kommunikationsdirektör på Tata.

Irritationen blir påtaglig hos Tata Motors kommunikationsdirektör då miljön kommer på tal. Motfrågan kommer blixtsnabbt.
- Har du bil?
- Ja, svarar jag.
- Åker du bil hela tiden, varje dag till och från jobbet, bara därför?
- Nej.
- Varför tror du och alla andra att vi i Indien ska göra det då?"

Detta är givetvis ett relevant resonemang om västvärlden inte gör något drastiskt. Självklart kan vi inte kräva att bara vi i de rika länderna som redan har byggt sitt s.k. välstånd ska leva på vår nuvarande nivå.
Detta är en riktig knäckfråga.

Ska vi ha någon trovärdighet när klimatfrågan och åtgärder diskuteras så måste vi göra något själva och inte bara kräva utav andra.
Det gäller att flytta fokus från pengar till livskvalité!

2008-03-20

En båt med vind i seglen


Nu har den s.k. drakbåten kommit i hamn. Båten har varit till havs under nästan 2 månader och avverkat tvåtusen mil.
Det är en tysk 10 000-tonnare och är världen första lastfartyg som korsat Atlanten med hjälp av en drake.

Även om båtrafik är bra så är den inte utan problem. Fartygen använder många gånger väldigt dåligt bränsle med t.ex. mycket svavel. Dessutom är reningen många gånger mycket bristfällig.
Det behövs många idéer för att minska klimatprobelemen så varför inte lite vindkraft på båtar.

2008-03-19

Alldeles för mycket gifter

Naturskyddsföreningen varnar för att 95 ton kemiska bekämpningsmedel sprids på de svenska potatisåkrarna. Viss potatis sprutas upp till 12 gånger.

I genomsnitt besprutas en konventionellt odlad potatisplanta i Sverige 7.5 gånger.

Tyvärr minskar arealen av ekologisk potatisodling, sedan 2002 har den minskat med 20 procent. För att vända trenden behövs ekonomiska incitament för att gynna den ekologiska odlingen men även att konsumenterna efterfrågar ekologiskt odlad potatis.

Det behövs också en ändrad inställning hos odlarna. Detta borde vara en självklarhet eftersom alla gifterna som sprid på sikt hotar det framtida jordbruket.

Påsk och ägg

Nu är det påsk och konsumtionen av ägg går i topp. Hur är då hönornas situation?

Ja, även de frigående systemen bygger på samma princip: ett hönshus där hönorna sätts in vid 16-20 veckors ålder och där de samlas in för slakt vid 70-80 veckors ålder. Äggproduktionen är storskalig och "rationell", för producenterna alltså.

Skillnaden under livstiden är dock betydande för hönorna. Burlivet erbjuder inga som helst möjligheter att fritt få utlopp för medfödda beteenden. Hönan blir stressad av att inte kunna utföra sina naturliga beteenden.

Den stora fördelen med golvhållning är att hönan kan röra sig över relativt stora ytor, och även dra sig undan för att värpa i rede, sprätta med fötterna i sand eller någon typ av strömedel, vilket är viktigt för att rengöra fjäderdräkten, och sitta på pinne när hon sover (och även när hon är vaken).

Det är upp till de konsumenter som köper ägg att ta reda på vilken typ av ägg man köper. Utan att konsumenterna ställer krav kommer hönsens villkor inte att förbättras.

Ägg är ingen nödvändighet för att fira påsk!
Det finns äggfria alternativ!

Bäst som vanligt är: Go Vegan!

2008-03-18

Regeringens vårdnadsbidrag ett bakslag för jämställdheten

Vårdnadsbidraget försvårar möjligheten att kombinera arbetsliv och föräldraskap. Risken är att regeringens konstruktion till och med avskräcker pappor från att vara hemma mer med sina barn.

Få ensamstående föräldrar klarar sig på bidragets 3 000 kr i månaden och det lockar knappast fler pappor att vara hemma mer med sina barn.

Vårdnadsbidraget är negativt för jämställdheten. I andra länder har det oftast varit kvinnor som utnyttjar liknande bidrag, till exempel i Norge och Finland har 95 procent av bidragstagarna varit kvinnor.

"- Jämställdhetsbonusen är en extremt krånglig konstruktion för att regeringen skulle kunna enas om förslaget om vårdnadsbidrag. Bonusen fungerar som ekonomisk modell, men inte i människors vardag. Den kan avskräcka genom att vara alltför byråkratisk, säger Gunvor G Ericson.
- Regeringen Reinfeldt tar med sina förslag flera steg bort från arbetslinjen, säger Gunvor G Ericson."
Miljöpartiets eget förslag om barntid kommer att vidareutvecklas under året. Barntid innebär en rättighet att mot ersättning gå ned i arbetstid till 75 procent. Ersättningen ska vara pensionsgrundande. Uttaget kan ske av en eller två föräldrar tillsammans eller var och en för sig. Det är viktigt att både män och kvinnor får möjlighet till mycket tid med sina barn.

2008-03-17

Vår och koloni - långt borta??

Trots att att våren redan varit här känns kolonilivet och våren lite avlägset just nu. Stora tunga snöflingor faller ganska så ymnigt. Vi hade tänkt att åka till kolonin till påsk men nu känns det inte så lockande. SMHI har varnat för att det blir en vintrig påsk.

I kväll har vi måndagsmöte och vi har bjudit in Solar City från Malmö. Solar City är en förening som bildades 2007. Det är ett samarbete mellan Malmö stad, Energikontoret Skåne och Lunds tekniska högskola. Föreningens ändamål är att verka för en ökad användning av solenergi i Malmö och regionen samt medverka till att regionen blir ledande i Norden när det gäller solenergi.

Lunds borde vara bättre i den här frågan. Vi har universitetet och Lunds tekniska högskola nära till hands.

Ska bli intressant att höra om arbetet i Malmö. För att det ska lossna med solenergi krävs det att efterfrågan ökar och att det kommer till projekt där man kan finslipa tekniken.

2008-03-16

Kina och mänskliga rättigheter

De som tyckte att ett OS i Kina skulle tvinga Kinas ledning att bättre respektera de mänskliga rättigheterna borde vara lite fundersamma.
Vad har hittills gjort till det bättre?

I DN kan man läsa om att Tibets andlige ledare Dalai lama befarar att fler människor kommer att dödas om inte Kinas ledare ändrar sin policy gentemot Tibet.

Intressant är att Dalai lama tycker ändå att det är OK att Kina fick ett OS. Kanske är det så men i så fall måste världen i övrigt också våga stå upp och kräva förbättringar speciellt när det gäller mänskliga rättigheter.

I övrigt finns andra problem med den exploatering som har satts igång för att det skall bli ett OS. En jätte kanal skall byggas från torkdrabbade områden till Peking för att uppfylla målet ett "Grönt OS"

."– OS är en ära för Kina, försäkrar bonden Tan Qun, 56 år, medan han sprider ut gödsel på sin gultorkade åkerplätt i Hebeiprovinsen.

En femtedel av familjens mark har tagits i beslag för bygget av en jättelik kanal vars första användningsområde blir att förse Peking med vatten inför OS.
– Kompensationen är dålig, men det går inte att protestera när myndigheterna bestämt sig, suckar han"
Människor som måste förflyttas och människor som jobbar under tveksamma arbetsvillkor.

Som sagt det behövs tydliga reaktioner från övriga världen om det ska kunna ge ett bättre agerande från Kinas ledning.

2008-03-15

Grattis Perrelli


"Rätt" låt vann!

Det var många bra låtar som kunde vinna.

Perrelli & Hero borde ha en bra chans i Belgrad.

Årsmöte i Sanna Nielsens hemstad

Kom precis hem från Miljöpartiet de Grönas årsmöte. Vi hade mötet i Bromölla vilket är Sanna Nielsens hemstad. Detta märkte man inte mycket av trots att det är finaldags för Melodifestivalen. Jag gick inte förbi något konditori så jag kunde inte se på bakelsen döpt efter Sanna och ännu så länge har hon inte fått någon gata kallad efter sig. Vinner hon i kväll kanske det blir en gata.

Det var inte med tanke på att Sanna Nielsen kommer från Bromölla som vi la vårt år där. Vi försöker få våra möten spridda i hela Skåne. När tågen går är det enkelt att ta sig från t.ex. Lund till Bromölla. På en lördag är turlistan inte så välfylld men det går och priset 69,60, enkel resa, är ju inte så dyrt.

På dagens årsmöte fick jag fortsatt förtroende att ännu ett år vara ordförande. Det känns bra. Det finns mycket att göra. I Skåne finns det tillväxt dock är det inte alltid alla delar av Skåne som får ta del av tillväxten. Ser man till klimateffekten finns det också en hel del att göra.
På mötet diskuterade vi Pågatåg i Nordost. Det är en satsning inom kommunerna Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp, Bromölla, Höör, Markaryd, Älmhult och Sölvesborg.
Detta är en satsning som kan fördela tillväxten till andra delar än sydväst Skåne.

EU och uträdeskravet diskuterades också. 2009 är det val till EU-parlamentet men frågan om utträde är ingen fråga för EU-parlamentet. Det viktigaste inför EU-valet är att koncentrera sig på vilken grön politik mp skall driva. Det finns dock en risk för att vi hänger upp på uträdeskravet. EU-frågor kommer att diskuteras på vår kongress i maj och på EU-kongressen i oktober.

Nu är det skönt att sitta i TV-fåtöljen och bara titta på melodifestivalen.

2008-03-14

Venezuelas president sticker ut hakan

Venezuela dumpar dollar som oljepeng
Den svaga dollarn får Venezuela att kräva betalt för olja i euro, bekräftar energiminister Rafael Ramirez.

"Venezuelas USA-skeptiske president Hugo Chavez har förgäves försökt få med hela oljealliansen Opec på att gå över från USA-dollarn till euron som standardvaluta. Nu har Venezuela uppenbarligen beslutat om att för egen del börja byta. Ramirez angav på fredagen dock inte hur stor andel av oljeexporten som nu ska betalas i euro i stället för dollar."
Vad man tycker om Chavez så har han en tydlig attityd mot USA som inte är direkt undfallande. Det vore bra om fler länder var lite kaxigare gentemot USA.
Blir intressant vad som blir av detta utspel. Att energi betyder makt är helt klart.

2008-03-13

Alliansen sviker ungdomarna

I dag var det det 19:e Ungdomstinget i Lund. Temat denna gång var miljö. Det blev indelning i smågrupper som sedan gick ut på stan och som sedan skulle komma med förslag och idéer hur man kunde förbättra miljön i Lund.
Alla idéer som kom upp ska sammanställas och sedan ska man bilda arbetsgrupper som ska jobba vidare med idéerna.

Under en punkt tog Ungdomstinget upp kommunfullmäktiges beslut om att inte anta ett ungdomspolitiskt program. Miljöpartiet ville anta programmet som förelåg men alliansen ville bara låta det bli ett underlag för kultur- och fritidsnämndens fortsatta arbete.
Huvudargumentet var att det fanns för många styrdokument. På dagens Ungdomsting gick Tove Klette (fp) upp och försökte slå blå dunster i närvarande ungdomar.
Hon menade att det fanns för många styrdokument. Visst finns det många styrdokument men inte några som styr ungdomspolitiken. Hon försökte också påskina att det ungdomspolitiska programmet skulle innebära stora kostnader för Vård och omsorgsnämnden. Vilket inte är sant.
Det är ju inte så att vård och omsorgnämnden inte har ansvar för ungdomar. Nämnden har ansvar för LSS och i den verksamheten inbegrips även ungdomar. Alltså måste även vård och omsorgsnämnden beröras av ett ungdomspolitiskt program.

Även om vård och omsorgsnämnden inte var så förtjust i ett ungdomspolitiskt program så fanns det andra remissinstanser som var positiva. Det är märkligt att vård och omsorgsnämnden ska kunna helt avgöra om det ska antas ett ungdomspolitiskt program eller inte.
Programmet har varit ute på en bred remiss och mottagits positivt av de allra flesta. Nästa steg skulle varit att alla nämnder och styrelser skulle göra handlingsprogram utefter sin verksamhet med de åtgärder de kan göra.

Givetvis skulle kommunfullmäktige ha tagit det ungdomspolitiska programmet. Då hade detta blivit ett övergripande styrdokument för att hantera ungdomsfrågor. Ungdomsfrågor är något för alla nämnder och styrelser inte bara kultur- och fritid.

Lund blev bästa ungdomskommun för några år sedan och många kommuner har besökt Lund för att lära sig hur Lund arbetat med frågorna. Detta gör det än märkligare att alliansen inte tar programmet.

Detta sänder tydliga signaler att ungdomsfrågor inte prioriteras.

2008-03-12

Inför en vegetarianbonus!

SVT:s Uppdrag granskning handlade om kött och klimat. Pinsamt att kunskapsnivån om kött och klimat är så dålig bland ledande s.k. miljöpolitiker. En jordbruksminister som inte vet om att köttproduktionen är klimatbelastande och en oppositionsledare som bara kan prata transporter ...

Kunskapen att kött är en klimatbov är ingen ny kunskap.

Det behövs många åtgärder för möta klimathotet. Mycket fokus ligger nu på att fossilbilar ska bytas mot miljöbilar. Visserligen är det bra att om man nu ska köpa en bil, att det då blir en miljöbil. Men det räcker inte. Antalet bilar och antalet körda mil måste också minska.

Men ännu bättre klimateffekt får man om man minskar köttkonsumtionen. Mest utsläpp ger nötkött. Köttproduktionen ger både utsläpp via kossorna men näven via transporter av foder och av köttet i sig självt.

När det gäller konsumtion är USA som vanligt värst och i Europa så är Sverige och Frankrike värst. Ekonomiska styrmedel är populära och väldigt ofta effektiva. Menar man allvar att möta klimathotet så måste ekonomiska styrmedel även användas för att minska köttkonsumtionen. Man kan använda en köttskat och använda intäkterna från detta till att subventionera vegetabiliskt protein.

En annan positiv effekt med minskad köttproduktion är att antal djur som får lida pga vår konsumtion minskar.

Bäst är förstås GO VEGAN!

2008-03-11

Grattis Härnösand

Miljoner till Härnösand för ny solcellsforskning
Härnösand har blivit ett riktigt solcellskluster. Här finns det prisbelönta solcellsförtaget Arontis, här finns Sveriges enda yrkesutbildning för solenergitekniker – och nu också ett forskningslaboratorium.

Solenergilaboratoriet Lumicum
I morgon onsdag, på Energitinget i Stockholm, får Joakim Byström, eldsjälen bakom solcellssatsningen i Härnösand, ta emot en check på 3 miljoner kronor från Sparbanksstiftelsen.

Pengarna ska gå till Lumicum-laboratoriets solcellsforskning.

Det här är unik solenergiforskning och det kommer att byggas världens bäst utrustade labb för reflektorer till solcellssystem.

2008-03-10

Subventioner gav resultat

Enligt SDS så byggde LKF ovanligt många hyreslägenheter under 2007.
Enligt Lars Bergwall erkänner att subventionerna gav resultat:

"– Vi passade på i och med avskaffandet av subventionerna till nyproduktion"
Det som byggdes under 2007 var ett resultat av beslut under 2006.

Vi får se om byggandet håller i sig utan subventioner. Troligen så minskar antalet hyreslägenheter men det är väl precis vad alliansen vill. Hyreslägenheter och låginkomsttagare är inget som prioriteras i alliansens Lund.

Dags att ge blod igen

I dag gick jag en promenad till Lunds blodtapp, den ligger på sjukhusområdet vid busstationen. Skulle egentligen ha gett blod förra veckan men pga annat så hanns det inte med.
I dag kollade de även blodtryck förutom blodvärde.
Solen sken och det var massor av vårblommor längs min promenadväg. Längtan till kolonilivet är väldigt stark just nu. Bättre blev det inte heller när min sambo ringde från kolonin och beskrev hur det såg ut där. Massor av vårblommor och att grönkålen blommade. Grönkålen brukar inte blomma förrän tidigast i maj.
Solen sken och det var ljuvligt varmt på verandan.
Suck!
men den som väntar på något gott ...

2008-03-09

Våren kommer med stormsteg

I dag var det lugnt. Var visserligen på ett möte. Det var Grön Ungdom Skåne som hade sitt årsmöte. Jag är revisor så jag var där för att redogöra för revisorsberättelsen. Det var inga problem med denna. All papper var i sin ordning.

Efter mötet blev det mysdag med bokläsning. Jag läste ut "Bitterfittan" av Maria Sveland. En mycket tänkvärd bok. Ger många exempel som man knappt tror är sanna men tyvärr är de nog sanna.
Efter "Bitterfittan" ska jag läsa "Ge aldrig upp" av Michael Alonzo". Den boken kommer säkert att ge en liten annan bild av samma mynt.
Vi får se.

Att jag läser dessa två böcker kommer sig av att jag råkade titta på ett s.k. pratprogram där det var två gäster. Gästerna var Maria och Michael. De pratade båda om orättvisor mellan män och kvinnor men de argumenterade mot varandra med sina inlägg. Det kändes som om de hade samma mål men pratade förbi varandra. Tyvärr är det så här det blir många gånger när man pratar jämställdhet speciellt om man lägger till feminism. Då blir det väldigt polariserat.

Så vi, kvinnor och män, har en del att göra inom jämställdhetsområdet. Vi måste nog jobba på en bättre dialog till att börja med.

Nästa vecka så ska jag gå på ett idéverkstad om hedersrelaterat våld. Det blir många möten i nästa vecka och lite utbildningar.

2008-03-08

Det behövs mer än en 8:e mars!

I dag var det 8:e mars, internationella kvinnodagen. Det känner säkert det flesta till. Tyvärr skulle det behövas fler 8:e mars per år. Även om Sverige kanske ligger långt framme har vi fortfarande en bit kvar innan vi kan kallas ett jämlikt land.
Vi har inte ens lyckats få lika lön för lika arbete. Tittar man sedan på olika yrken så blir det än än mer problematiskt. Kvinnoyrken har lägre status och lägre lönenivå än mansyrken.
Mer jämställda löner skulle ge ett mer jämställt samhälle i övrigt.
Lägre normalarbetstid skulle också öka jämställdheten. Familjelivet skulle också kunna fungera bättre eftersom man skulle få mer tid till sig själv och familjen. Kompletterar man detta med en mer flexibel arbetstid skulle detta än mer höja livskvalitén. Behovet av "tid" varierar i livets olika skeden.
Lägre normalarbetstid ger också fler ett arbete. Det kan även minska klimatbelastningen genom att antalet arbetsresor kan minska.

När vi män inser att ett mer jämställt samhälle inte bara gynnar kvinnnor kommer det säkert att hända saker. Förhoppningsvis är detta bara en tidsfrågan innan det inträffar.

2008-03-07

Bäst men inte speciellt bra!

Greenpeace har granskat 37 produkter, mobiltelefoner, handdatorer, bärbara datorer och vanliga desktopdatorer.
Bäst blev Sony Ericssons T650i som fick 5,3 poäng av 100 möjliga. Inte speciellt imponernade.

"Sony Ericsson T650i vinner på energieffektiviteten i batteriladdningen och avsaknaden av PVC, beryllium, ftalater, det cancerogena mjukgörande ämnet, och brombaserade flamskyddsmedel"
Läs om hela testen!

2008-03-06

Alliansen säger både ja och nej till Shells naturgasletning

På dagens kommunstyrelse fanns det ett ärende som handlade om "ansökan om att undersöka Coloniussänkan för framtida naturgasutvinning". Det är ett Shell-bolag som vill genomföra studien.

Bergsstaten har gett Lunds kommun möjlighet att yttra sig med anledning av undersökningstillstånd enligt minerallagen. Även om det i nuläget "bara" är en fråga om ett undersökningstillstånd så ville Miljöpartiet att kommunstyrelsen skulle uttala att en naturgasutvinning inom Lunds kommun är oförenlig med tagna beslut gällande Lunds framtid, speciellt med hänsyn till klimat- och miljömål. Dessutom skulle en naturgasutvinning innebära stora hot mot naturvärden, turism, ekonomiska värden och Lundabornas boende miljö.

Alliansens förslag till beslut var att avslå ansökan men samtidgt skicka med yttranden från miljönämnden och tekniska nämnden som båda tillstyrkte ansökan. Den fossila naturgasen har inte har en framtid om man ska ta klimathotet på allvar.
Alliansens val att inte bara säga nej gör svaret från Lunds kommun otydligt.

Översyn av våldtäktslagstifningen

Miljöpartiets riksdagsgrupp har tillsatt en utredning för att se över våldtäktslagstiftningen. Utredare blir Madeleine Leijonhufvud, professor emeritus i straffrätt vid Stockholms universitet.

Uppdraget kan sammanfattas enligt följande:

  • om dagens krav på våld, hot om brottslig gärning eller otillbörligt utnyttjande av offrets hjälplösa tillstånd bör ersättas med en samtyckesmodell, dvs. att det görs straffbart att ha samlag med eller utföra någon därmed jämförbar sexuell handling mot någon utan dennes samtycke,
  • möjligheten att komplettera brottets subjektiva del med en oaktsamhetsvariant samt
  • om brottet ska omfatta också situationer då gärningsmannen otillbörligen utnyttjat att offret befunnit sig i en särskilt utsatt situation.
Rättssäkerhetsaspekten för den tilltalade ska särskilt beaktas.
Om utredaren finner att författningsändringar är påkallade ska sådana föreslås.

Hotet att bli utsatt för en våldtäkt är bara det ett tillräckligt stort problem för att något måste göras. Många kvinnor får sina liv förstörda pga av mäns agerande.

Det behövs en bättre lagstiftning men även ändrade attidtyder. Hur bemöts en kvinna som blivit utsatt för en våldtäkt?
• Varför gjorde du inte motstånd?
• Varför gick du ensam?
• Varför hade du den klänningen?
• Varför drack du så mycket?

Att vara efterklok är lätt. Då kan man komma med många idéer hur ma skulle ha gjort. Givetvis ska vi lära av misstag men det kan inte vara ett misstag att bli utsatt för en våldtäkt.

2008-03-05

Är Sveriges vapen mindre farliga?

FORTSATT MYCKET HÖG VAPENEXPORT

Sveriges vapenexport fortsätter att ligga på en mycket hög nivå. Den totala exporten minskade med 8%. Exporten av krigsmateriel för strid ökade däremot med 10%. 2007 års export hamnade på 9,6 miljarder vilket är mer än 200% ökning mot 2001.

- Problemet med den svenska vapenexporten är inte storleken, problemet är när vi också säljer vapen till hårda förtryckarstater och militärdiktaturer säger Lars Ångström, miljöpartiets ledamot i Exportkontrollrådet.

- Att med vapenförsäljning legitimera militärdiktaturen i Pakistan och regimen i Saudiarabien som är en av de länder som grovt och systematiskt kränker FN:s mänskliga rättigheter minskar trovärdigheten i Sveriges arbete för fred och demokrati. Den exporten måste få ett stopp, säger Ångström.

Detta är mycket märkligt att regeringen tillåter att ekonomisk vinning på fredens bekostnad. Troligen resonerar man att säljer inte vi så säljer någon annan.

2008-03-04

Skolans problem förs över på vård & omsorg

Alliansens skolpolitik har de försökt försvara under lång tid. För var dag som går krackelerar det fina ytan och sprickorna blir djupare.
Ingen skulle förlora sa alliansen.
Först blev BSN Lund stad förlorare och BSN Lund Öster vinnare, sedan fanns inga vinnare inte ens friskolorna.
Alliansens budget skulle inneburit en smygbesparing på 26 miljoner. I kommunfullmäktige bedyrade alla i alliansen att det var ingen besparing utan en utökning av medelstilldelningen.

I dagens SDS så kan man konstatera att alliansen erkänner att det blir en besparing på minst 26 miljoner. För att tysta alla klagomål från personal, föräldrar m.fl. så låter man nu de äldre ta den besparing som skolan skulla ha.

Hela förslaget om ändrad skolorganisation och direkt skolpeng är ett hafsverk och har dessutom blivit ett lapptäcke. I stället för att utvärdera förslaget och lyssna på förvaltningarna så hastade man fram förslaget och har därefter ändrat och justerat efter hand.

Det är bra att man erkänner att det saknas pengar i skolbudgeten det är dock mindre bar ayy man skjuter över problemet på de äldre genom att låta vård & omsorg ta besparingen. 

2008-03-03

Nu snöar det!

Visst är det märkligt med vädret. Precis när våren tittar fram så börjar det snöa. Stora blöta snöflingor. Temperaturen är fortfarande på plus så allt smälter verkar det som.


Nu verkar snöandet tillta. Det är riktigt mycke snö som dimper ner.
Vi får väl se hur mycket som ligger kvar i morgon.

2008-03-02

En lugn söndag

Det blev en lugn söndag. Började med ett jympa pass. Jag var med på ett medelpass. I Friskishusets stora sal fick vi samsas med ett gäng som körde spinning tillsammans med bilder från Vasaloppet. De startade när Vasaloppet startade och de skulle köra samma sträcka och hålla på till det blev målgång.

I dag hade jag tänkt skriva något om förkortad arbetstid men jag var fick inte ork till det får vänta till i morgon. Behövde få lite lugn och ro utan mp. Det har varit mycke den senaste tiden. Nästa vecka blir en intensiv vecka.

Har lånat en bok som heter "Lycka & lidande". Ett intressant ämne. Hur kan vi främja vår egen och andras lycka och minska andras lidande.

Den är skriven av Bengt Brülde som är docent i praktisk filosofi. Hade trott att det skulle vara en relatiuvt lättläst och intressant bok men hittills har den varit mest teoretisk och lite tråkig. Kanske lossnar det snart. Får ge den en chans till.

2008-03-01

Nu blåser det igen!

Nu varnar SMHI att det blir västliga vindar med 20-24 m/s i vindbyarna. Det ska kulminera mellan 21-22.

Då har jag förhoppningsvis hunnit hem från Odengården till "trygga Lund".

Stormvarningar blir allt mer vanligare vilket säkert har en koppling till klimatförändringarna. Konsekvenserna av blåsvädren blir allt värre. Det verkar nu vara rutin att att antal abonnenter blir av med el vid varje "minsta vindpust".