2008-01-17

Nu måste regeringen säga nej!

Ett företag planerar att släppa ut 2.4 miljarder liter giftblandat tvättvatten utanför Fårö och Gotska Sandön.

"- Beräkningarna bolaget gjort visar att biociden riskerar att skada levande organismer. Den är mycket giftig för exempelvis grönalger och måttligt giftig för kräftdjur och fiskar. I liknade fall brukar vi avslå ansökan eller kräva riskminskande åtgärder.

Det säger Anneli Rydström, ekotoxikolog på Kemikalieinspektionen, som är den myndighet som ger tillstånd för användning av biocider i Sverige."


Eftersom det i det här fallet handlar om åtgärder i "svensk ekonomisk zon" är det dock regeringen som ger miljötillstånd för användningen.

Då finns risken att miljön får stryka på foten.

Nu är det upp till Andreas Carlgren att vissa att han är en miljöminister

Inga kommentarer: