2008-01-29

Mamma, pappa, barn

Dagens förhandling i Tingsrätten handlade om mamma, pappa, barn. Vårdnadstvister är det svåraste att avgöra. Oftast står ord mot ord. Det är inte alltid som barnens bästa står i fokus. Föräldrarna kämpar mot varandra för att tillfredsställa sina egna behov.

Ibland får man hjälp med yttranden från sociala myndigheter men det är inte alltid det ger så mycket hjälp i det beslut som måste tas. För ett beslut måste tas.
• Vem skall ha vårdnaden?
• Var skall barnet stadigvarande bo?
• Vilket umgänge ska det vara?

För att det ska fungera med gemensam vårdnad måste föräldrarna kunna kommunicera. Ibland är det en förälder som vill ha ensam vårdnad och som då anser att kommunikationen inte fungerar.

En annan sak som är jobbig är att man inte kan begära en uppföljning av Tingsrättens beslut. Man får bara hoppas att de sociala myndigheternas följer upp och stöttar med de

Tittar just nu på en film på SVT, "Alla älskar Alice". Den handlar om samma problem. En skilsmässa där föräldrarna inte kan hantera separationen och där barnen kommer i kläm.

Troligen slutar det lyckligt i filmen men det gör det tyvärr inte alltid i verkligheten.

Vi behöver spendera mer tid med varandra och odla våra relationer och då inte enbart utifrån vår egoistiska horisont.

Inga kommentarer: