2008-01-16

Är det inte lite pinsamt?

Är det inte lite märkligt att de som sitter i Statens kulturråds referensgrupp för kulturtidskrifter får stöd för sina tidskrifter och att många andra inte får något stöd.

Enligt SDS :
"Referensgruppens ordförande Arne Ruth försvarar dagens system.
– Jag är ju ny i min roll som ordförande, men jag menar att minsta misstanke om jäv ska vara tillräckligt för att man avstår att rösta. Och jag uppfattar att mina medarbetare tillämpar det tänkandet på samma sätt."

Sydsvenskan ger tre exempel där ledamöterna har fått pengar till egna tidskrifter, eller näraliggande.

Är detta verkligen trovärdigt?

Finns det så få möjliga ledamöter?

Inga kommentarer: