2008-01-15

Kulturhuvudstad 2014

I dagsläget är det 5 städer som har flaggat för att de vill bli Kulturhuvudstad 2014.
Det är Kalmar som hittillls satsat 2 miljoner kronor, Norrköping 5.2 miljoner, Gävle 5.5 miljone, Umeå 15 miljoner och så Lund som hittills satsat 32 miljoner kronor.

Även Göteborg har pratat om att ansöka men hittills finns inget beslut.

Regeringen har ännu inte aviserat hur mycket statliga pengar det blir. Från EU kommer ca 14 miljoner kronor.

Just nu håller Lund på att ta fram sin ansökan. Det är fortfarande oklart vilken budget som man kommer att vilja ha.
På kommande Kultur- och fritidsnämnd finns en rapportpunkt om just Kulturhuvudstadsprojektet.

Miljöpartiet har varit kritisk till projektet som sådant. Visserligen är det bra att det satsas på kultur men vilka konsekvenser blir det på övrig verksamhet och hur långsiktigt hållbar blir huvudstadssatsningen. Kommer det att gynna Lunds invånare?

Det är viktigt att en budget presenteras snarast så att den hinner att behandlas politiskt innan kommunen blir uppbunden av ansökan.

Det vore och bra om alla partier kunde bli involverade i processen. Nu är det en styrgrupp där inte alla partier har en representant. Vi får se vad som händer på nästa sammanträde.
Detta sammanträde blir min "återkomst" till Kultur- och fritidsnämnden. Jag var ledamot under förra mandatperioden.

Hittade denna video på Umeå kommuns hemsida.

Inga kommentarer: