2008-01-15

Viktigt beslut i Högsta Domstolen

Högsta domstolen (HD) stoppar vattenkraftverket i Ljungaån genom att riva upp Miljööverdomstolen tillstånd.

Det är ett viktigt beslut enligt Staffan Westerlund, proffessor i miljörätt. Han konstaterar att förhoppningsvis lär sig fler domare att de inte bara ska sitta och räkna pengar i domstolen.

Ändringarna i vattenlagen gjordes 1983. I och med Miljöbalken 1998 betonades samhällsnyttan ytterligare.

Enligt HD ändrar inte bidragen till el-certifikat resonemanget eftersom detta har ett nollvärde rent samhällsekonomiskt. Vikten av att bevara naturvärden överstiger projektets lilla tillskott av förnyelsebar energi.

Tråkigt att det ska ta sådan tid innan domstolarna "börjar döma efter lagen". Enligt samme professor beror det på att det är en mycket konservativ syn i vattenrätten.

Men nu kanske det svänger!

Inga kommentarer: