2008-01-15

Biobränsle är inte ända lösningen

Många anser att klimathotet och biltrafikens negativa inverkan på detta löses bara vi byter bensin till biobränslen. Så enkelt är det inte. Regnskogar huggs ner, långa transporter krävs för att nå konsumenten, grödor omvandlas till bränsle som hade behövts användas till mänsklig föda.

Biobränsle låter bra men är inte alltid miljömässigt bra. Det beror mycket på hur det framställs.

Även om vi kan framställa biobränsle på ett bra sätt så måste vi ändå minska antalet transporter.

Många miljöorganisationer kräver nu att EU ska skärpa sina krav. Man anser att EU-kommissionen i förslaget inte tagit tillräcklig hänsyn till de miljömässiga och sociala negativa konsekvenserna av ökad och storskalig produktion av biobränslen i världen.

Inga kommentarer: