2008-01-11

Kvinnor mer klimatmedvetna!

Ja tyvärr är det inte så förvånande.
Enligt en undersökning gjord av Naturvårdsverket som presenterades i SvD så var det 84% av kvinnorna som tyckte det var viktigt att vi gör något åt klimatförändringarna, bara 67% av männen.

Dessutom var kvinnorna mer villiga att själva göra förändringar för att minska utsläppen av växthusgaser.

Detta är ännu ett argument för jämställdhet. Ju fler kvinnor som får vara med och bestämma desto mer miljövänligare beslut. (visserligen är jämställdhet inte bara en fråga om att betsämma men ...)

Än en gång visar det att jämstlldhet är något vi män, som vanligt, vinner på.

Inga kommentarer: