2008-01-15

Rädda torsken i Kattegatt!

På Världsnaturfonden:s (WWF) röda lista finns torsk, hälleflundra, marulk, rödspätta, rödtunga. Alla dessa fiskar fanns i fiskdiskarna när SvD gick runt till ett tiotal handlare i Stockholm. Trots kunskapen om att de är utrotningshotade säljer handlarna eftersom kunderna efterfrågar fiskarna.
Tråkigt att det alltid ska vara så här. Man ska ju inte behöva lagstifta om allt. Det borde ligga i fiskarnas (både mänskliga och de icke-mänskliga) och fiskhandlarnas intresse att inte utrota fiskarna. Förhoppningsvis kan handlarna gå samman och tillsammans komma överens om att sluta sälja de rödlistade fiskarna. Man måste leva på hoppet! Men men ...

Framtidens torskfiske är hotat.
Enligt ICES, samorganisationen för havsforskning i nordatlanten, ligger mängden torsk nu under de säkra biologiska nivåerna i Kattegatt, vilket betyder att det finns en allvarlig risk att torskbeståndet kollapsar.

Skriv på namninsamlingen här!

Om fisket på torsk i Kattegatt fortsätter i någon nivå alls finns risken att mängden torsk fortsätter att minska.

De två länder som står för det huvudsakliga fisket i Kattegatt är Sverige och Danmark, men trots detta fortsätter EU:s fiskeministrar att besluta om torskkvoter långt över hållbara nivåer. Miljöpartiet har länge jobbat för att rädda torsken, men EU:s fiskeministrar har fortsatt att sätta ohållbara kvoter för fisket. Nu kan du också hjälpa till att trycka på den svenska ministern som är ansvarig för fiskepolitiken, jordbruksminister Eskil Erlandsson.

Läs Miljöpartiets senaste riksdagsmotion om torskfisket!

Inga kommentarer: