2008-01-15

Samhällsekonomisk kalkyl utan miljöhänsyn

Enligt SDS har finansminister Anders Borg (m) vilseletts av felaktiga kalkyler när han betraktar nya vägar som mer samhällsekonomiskt lönsamma än nya järnvägar. Det hävdar Banverket, som inför regeringens stora trafikproposition i februari försöker uppmärksamma Borg på felräkningarna.

Borg vill stödja sig på samhällsekonomiska kalkyler. Då kan man inte bara räkna på hur stor uppgång det blir i trafiken. Man måste givetvis även se vilken miljöeffekt denna trafik ger. Gör man det så kan den enda slutsatsen bli att investeringarna skall satsas på att minska det största problemet dvs biltrafiken och öka det miljöbättre alternativet dvs järnvägstrafik.

Antingen vill man möta klimathotet eller vill man inte!

Byt politik inte klimat!

Inga kommentarer: