2008-02-15

Grönare med IT

"IT-branschen tänker göra Sverige grönare".

Genom att rätt använda IT kan man göra samhället grönare men det är inte en självklarhet. IT innebär många gånger mer eletronik och därmed även både ökad resursanvändning och ökad elenergikonsumtion.

Där för är det bra att man inte bara tittar på IT utifrån kvantitet utan även kvalité.
Indexet innehåller fyra nivåer: Insikt, Handlingsplan, Efterlevnaden av handlingsplanen och Utvärdering.

I det första indexet som presenteras framgår att 20% inte tar hänsyn till IT-investeringarnas miljöeffekter. Anledningen till detta är oftast "Tänkte inte på det!".

I samband med detta lanseras en hemsida med råd och tips för att göra IT grönare.

Det är bara att hålla med : GO GREEN!

Inga kommentarer: