2008-02-06

Ännu en gång missgynnas gång- och cykeltrafik!

Enligt SDS är det "Farligt att ta sig till säker tunnel".
Miljöpartiet ville att man skulle se över trafiklösningen när planen för området skulle fastställas men fick inte gehör för detta. Detta skedde 2003 och 2004 i byggnadsnämnden.

Det är för tidigt att bedömma slutresultatet när allt är klart men det är typiskt att i väntan på detta så missgynnas gång- och cykeltrafiken.

Varför ska man riskera cyklisternas liv i väntan på att allt blir klart?
Varför är det så svårt att reglera biltrafiken?

Inga kommentarer: