2008-02-27

Varför tillsattes klimatberedningen?

Greenpeace skriver att

"Regeringen urholkar Klimatberedningens förslag"
efter att de tagit del av regeringens krav inför miljöministermötet den 3 mars.

Man förundras allt mer varför regeringen tillsatte klimatberedningen. Trots att beredningen kunde komma överens över blockgränser så förkastas många av deras förslag.

Nu krävs det mer än bara snack!

Inga kommentarer: