2008-02-15

Även bra för djuren?

"Framtidens kött odlas på labbet - för klimatets skull"
Det kan kanske ändra synen på djur-människa relationen. Detta kan innebära att djuren äntligen kan få existera för deras egen skull. Att de är kännande varelser och inte bara föda.

Man kan undra hur nyttigt det "nya köttet" kommer att vara.

Inga kommentarer: