2008-02-16

"Jätteräkor ohållbara"

Jätteräkor är aldrig hållbart producerade. Nu kommer ännu ett problem fram i dagen vad gäller "jätteräkor".

- Odlingarna kommer inte lokalbefolkningen till del.

- Mangroveskogarna skövlas, ökad utfiskning av kustfisket, antibiotika i dammarna ...
Listan kan göras lång.

Förhoppningsvis ska det inte behövas ett förbud.

Om bara konsumenterna slutade köpa dessa jätteräkor!

Dessutom kan man GO VEGAN!

Vilket förbättrar mycket annat i samhället

Inga kommentarer: