2008-02-23

Ökat stöd för s-mp-regering!


Enligt DN/Synovate-mätningen vill sex av tio (59%) socialdemokratiska sympatisörer se en s-mp-regering. Motsvarande siffra för två år sedan var 46%.

Sju av tio nya sympatisörer var emot en s-v-regering.

Inga kommentarer: