2008-02-29

Vätgas löser inte alla problem!

Ny forskning : Vätgas är lösningen på klimatproblemet.
Så enkelt är nu inte. Visserligen kommer vätgas att kunna underlätta problemet om vi dessutom gör andra åtgärder som ökad satsning på kollektivtrafik, minskning av transporter, enrergibesparingar etc.

Så visst satsa på vätgas men inte enbart detta!

Inga kommentarer: