2008-05-08

Bättre med is än barmark

Nya MiljöAktuellt skriver: "Förändrat klimat hotar gråsälen".

Forskarna har visat att förändrat klimat påverkar sälars reproduktionsförmåga.Krympande is innebär problem för gråsälar. Kutarna har nämligen mycket lättare att överleva om de föds på is.

"Av tvåhundra kutar som föds på is dör endast tre stycken. Men föds de på land dör 42 stycken, visar en ny studie. – Den viktigaste enskilda aspekten är att på landlokalerna blir det mycket stor trängsel. Det gör att infektioner sprider sig bland sälarna, säger Tero Härkönen, docent vid Naturhistoriska Riksmuséet, som gjort studien tillsammans med en finländsk och två estländska forskare."
Sälungarna blir mer sjuka på land än på is. De växer sämre, vikten är mer än tio kilo mindre – i genomsnitt 37,4 kilo jämfört med 48,3 kilo för kutar som fötts på is. På land ökar dödligheten från 1,5 till 21 procent – vilket är lika mycket som dödligheten i de isfria vattnen utanför England.
Skrämmande nyheter. Allt fler faktorer kommer fram som visar att vi måste agera för att inte förstöra våra möjligheter till en framtida överlevnad.

Inga kommentarer: