2008-05-07

Sverige i toppp igen!

SDS skriver: "Sverige - världens bästa mammaland"
Rädda Barnen har gjort en undersökning i 146 länder hur levnadsvillkoren för mammor och deras barn är.
Sverige är världens bästa land att leva i för mammor. Sämst har mammorna och barnen i Niger, Tchad och Jemen.

"Fler än ett av sex barn dör där före fem års ålder och mer än vart tredje barn är undernärt. Samtidigt saknar nästan hälften av befolkningen i dessa länder tillgång till rent vatten."
Man har även tittat på siffror på mödradödlighet, barnadödlighet och kvinnors möjlighet till politiskt inflytande.

Trots att Sverige toppar listan finns det i Sverige många barn inte minst barn till ensamstående mödrar som växer upp i ekonomisk knapphet. Dessutom finns finns det barn som dagligen bevittnar våld i hemmet eller utsätts för våld eller övergrepp.

Så trots toppnoteringen får vi inte slå oss till ro. Det finns mycket vi kan göra både inom Sverige och ute i vida världen för at förbättra villkoren för barnen.

Inga kommentarer: