2008-03-27

Kommunfullmäktige närmar sig 22.30!

Nu när klockan närmar sig 22.30 som är sluttid för kommunfullmäktige har vi hunnit ända till ärende nr 13 - temamöten för kommunfullmäktige. Mer hinner vi nog inte. Dels p g a att det är minst 6 kvar på talarlistan och nästa ärende är en motion om "Religionsfrihet i Lunds skolor".

Vi kommer överraskande långt. Endast 3 motioner och 3 medborgarförslag som bordlades.

Den nya voteringsmaskinen fungerade väl och sparade säkert många minuter. Dels fick man en överblick över talarlistan.

Lägger vi sedan till talartidsbegränsning så kan vi kanske hinna med lite fler ärenden och får vi mer tid till debatt där det finns möjligheter att påverka varandra.
En stor del av pratandet är mer för att pinka in revir och slå sig för bröstet hur bra man är.

Det kan bara bli bättre.

Inga kommentarer: