2008-03-25

Åter vardag!

Så var påskledigheten över. Hela dagen idag ägnade jag åt Räddningstjänsten Syd. Dels var det en utbildning och dels var det direktion.
Vi fick en genomgång av förslaget till en ny handlingsplan som skall reglera räddningstjänsten.
Räddningstjänst är normalt väldigt konservativ. Det är starka och lite tuffa "brandmän" som släcker bränder och räddar människor.
Sedan en tid tillbaka har man försökt att flytta fokus från "släckande" till förebyggande. Detta är lätt att göra rent teoretiskt men ganska så svårt att genomföra i verkligheten.

Den nya handlingsplanen är intressant eftersom den tar steg mot det nyare synsättet.

På direktionen beslutade vi att förändra räddningstjänstverksamheten i området Revinge och Löberöd. Förändringen blir att verksamheten utgår ifrån en station men att personal fortfarande kommer från både Revinge och Löberöd. Det blir en mer flexibel bemanning. Antalet olyckor i området är så pass få att det är tillräckligt med den nya organisationen.

Den stora utmaningen för Räddningstjänst Syd är att våga förändra organisation och arbetssätt för att dels bli mer effektiva men även att mer resurser läggs på förebyggande arbete.

Förutom en bra räddningstjänstverksamhet behöver kommunerna lägga mer krut på att förebygga olyckor. T. ex. gäller det stadplanering och trafikplanering. Branden på Potatisåkern i Malmö är ett exempel där själva byggnaden förvärrade brandförloppet och dessutom startade branden.

1 kommentar:

Brandmansfru sa...

Förebyggande arbete i all ära.
Men brandmännen har inte bara brand på dagordningen utan även trafik olyckor samt sjukvårdslarm.
Så visst kan vi ju se att antalet bränder kanske minskar.
Men hur ska Agda 90 på ålderdomshemmet klara sig vid nästa hjärtinfarkt?
Eller de som krockar, vilket händer lite då och då på E22:an?