2008-08-28

Så var det dags igen

Nu har kommunfullmäktiges augustisammanträde börjat. Det inleddes med att förvaltningschefen för Kultur- och fritid informerade om Lunds ansökan till att bli Kulturhuvudstad 2014. Ärendet kommer upp i kommunstyrelsen den 11/9 och till kommunfullmäktige den 25 september.
Just nu finns det 5 st kandidatstäder, Umeå, Gävle, Norrköping, Uppsala och Lund.
Det är en jury på 13 personer som ska bedöma ansökningarna och ta ut 3 st som går till final. Av dessa 13 jurymedlemmar har Statens kulturråd har tillfrågat sex personer som ska skärskåda städernas ansökan. De sex är:
Majlis Granström, chef för kultur- och utbildning i Norrbottens läns landsting
Philip Jonsson, styrelseordförande i Värmlandsoperan och tidigare landstingsråd i Värmland
Birgitta Englin, vd för Riksteatern och skådespelare vid Dramaten
Per-Magnus Nilsson, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet
David Neuman, direktör Magasin 3 på Stockholms konsthall
Cissi Elwin, vd för Svenska filminstitutet

Det blir kanske som "Idol", att juryn utser finalisterna och att svenska folket får ringa in och rösta.

Inga kommentarer: