2008-08-13

Nu äntligen ...

Nu äntligen har själva ansökan om att bli Kulturhuvudstad 2014 blivit ett politiskt ärende. I dag fick jag ett kuvert med en mapp som innehåller den s.k. "BOKEN", d.v.s. själva ansökan. Ansökan är ett ärende på Kultur- och fritidsnämndens sammanträde nästa onsdag den 20 augusti. Därefter ska ärendet upp i kommunfullmäktige i september eller oktober.
Har ännu inte hunnit läsa igenom mappen. Just nu är det morgondagens kommunstyrelse som gäller.

På måndag kommer Miljöpartiet att diskutera ansökan och hur vi ska ställa oss till densamma.

Inga kommentarer: