2008-08-13

Klimatarbete i Lunds kommun

På morgondagens kommunstyrelse kommer (dv):s motion om "”Fler och kraftfulla åtgärder mot utsläpp av växthusgaser” upp som ärende. Motionen behandlar många viktiga aspekter på rådande klimatproblem. (dv) vill bl.a. tillsätta en klimatkommission.
Lunds kommun har en organisation som kan jobba med klimatfrågan, har dessutom många dokument som är tagna för att vara ledande i miljöarbetet, t.ex. LundaEko och LundaMaTs.
Problemet är inte att Lund saknar styrdokument eller organisation för att ta sig an klimatproblematiken. Det som saknas är viljan från alliansen att göra något och resurser.

Det är viktigt att LundaEko och LundaMaTs tillämpas och att åtgärder vidtas för att uppnå målen i LundaEko. På kort sikt kostar miljöarbetet men på lång sikt lönar det sig. Investeringar för att minska oljeberoende och elberoende lönar sig med stigande energipriser.

Lund ligger långt efter när det gäller t.ex. passiv hus. Alternativa energilösningar är vi inte så framåt på heller. Vi har haft geotermi vilket har varit bra men det har också hindrat andra tekniska lösningar.

I stället för att skapa en ny organisation behöver klimatproblematiken tas på allvar och resurser avsättas. Arbetet med LundaEkos mål har bara börjat. Åtgärderna som finns föreslagna behöver inte genomföras om det finns andra åtgärder som gör att målen uppfylls.

Miljöpartiet har lämnat in en motion om "GENOMFÖR LUNDAEKO -
för ett klimatvänligare Lund
". Planarbetet som "bygger staden" påverkar mycket mer än bara själva byggnationerna. Hur mycket transporter skapas via planeringen? Vilka transportalternativ gynnas? ...
Motionen har ännu inte kommit fram till någon politisk instans. Det tar tid innan alliansens kvarnar mal.

Motionen går ut på att innan man gör en investering måste det prövas om denna bidrar positivt eller negativt till klimatproblematiken. De projekt som förvärrar situationen ska inte genomföras.

Det som är bra för klimatet och miljön ska vara billigare och enklare än det som förvärrar miljön och klimatproblematiken. Detta är självklart men inte för alla.
T.ex. borde det vara billigare att åka tåg mellan Lund och Stockholm än att flyga. Men det är det inte alltid.

Inga kommentarer: