2008-07-04

Motståndet växer

SDS skriver : "Timbuktu fick fart på protesterna"

"De är unga och arga och tycker inte alls som sina moderpartier. På torsdagen trotsade ungdomsförbunden sina ideal och demonstrerade över partifärgerna i Malmö för ett avskaffande av FRA-lagen."
Nu är det inte alla moderpartier man menar. Miljöpartiet är överens med sitt ungdomsförbund att FRA-lagen ska skrotas.

Det är märkligt tyst bland de som tycker att FRA-lagen är bra. (fp):s skolminister har visserligen försvarat lagen och kunde tycka att de skulle ha försvarat lagen bättre inför beslutet. Det kanske inte var så lätt eftersom det inte finns några bra argument.

Tror man att de stora bovarna är så dumma att det skriver i klartetxt vad de ska hitta på. Om de använder kodord eller använder enkel kryptering, gratisprogram finns att tilgå, hur ska då FRA hitta vilka meddelanden som innehåller "terrorhot".

Det kommer att kosta stora summor att göra avlyssningen. Det behövs superdatorer, annan speciell utrustning, personal m.m. Dessa pengar kunde man istället ha använt för att bekämpa brottslighet. Man kunde ha använt dessa så att polisen kunde utreda brott snabbare och bättre.

Men som vanligt är det prestigen som hindrar att alliansen ska ta till sig sitt sunda förnuft och skippa FRA-lagen.
Kanske saknas det sunt förnuft hos alliansen???

Inga kommentarer: