2008-07-05

mer om FRA-lagen

"Låt FRA-lagen bli en vändpunkt"

Maria Wetterstrand krävde på en manifestation mot FRA-lagen att lagen rivs upp och blir en vändpunkt för inskränkningar mot den personliga integriteten.

- Miljöpartiet har kämpat mot FRA-lagen i flera år, ända sedan förslaget först dök upp. Och vi kommer att fortsätta kämpa. Vi kommer att kräva inför en regeringsförhandling med socialdemokraterna inför nästa val att den här lagen rivs upp, sa Maria Wetterstrand.

- FRA-lagen är inte det första beslutet i den här riktningen; det är ett beslut som har följt på ett led av andra beslut som har inneburit inskränkningar i den personliga friheten och den personliga integriteten. I namnet av kampen mot terrorismen är man beredd att göra nästan vad som helst.

- Förhoppningsvis blir det här det sista steget och förhoppningsvis så rivs beslutet upp och vi tar istället steg mot ett friare och öppnare samhälle.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla er som engagerar er för frihet och demokrati, och fortsätt att trycka på oss och alla andra för att den här lagen ska rivas upp, avslutade Maria.

Inga kommentarer: