2008-06-13

Vad händer nu?

Irlands folkomröstning gav resultatet "NEJ" till Lissabonfördraget. Detta skulle då betyda att fördraget faller. Men jag tror att man inte bryr sig om detta. Man kommer bara att i bästa ångvältsstil köra vidare. Irland är ju inte så stort. De är ju "irländare".

Man får verkligen hoppas att man tar detta "NEJ" på allvar. Annars så kommer förtroendet för EU att minska ännu mera.

Sverige borde också ha haft en folkomröstning om fördraget. "Vi" som alltid framhåller hur demokratiskt Sverige är.
Så blir det nog inte!
Eller?

Inga kommentarer: