2008-06-13

Nu är det bara finansieringsbeslutet kvar!

Trots allt så kom vi igenom budgeten i rimlig tid. Nu återstår beslutet om finansiering.
Alliansen vill ha oförändrad skattesats trots vallöften om skattesänkningar.
Miljöpartiet och (s) vill höja med 30 öre för att kunna t.ex. sätta handling bakom orden att minska barngruppsstorlekar och att möta klimatproblematiken.

Nu kommer det inte att bli någon skattesänkning så nedskärningen fortsätter.

Under finansieringen kom även upp alliansens, läs (kd):s, förslag om utredning om vårdnadsbidrag. Vårdnadsbidrag har använts i andra nordiska länder och där har resultatet blivit att jämställdheten har minskat. Eftersom män tjänar mer än kvinnor blir det kvinnan som "får" vårdnadsbidraget. Det är ett steg tillbaka.

Miljöpartiet vill istället ge möjlighet för föräldrar att gå ned i arbetstid och spendera mer tid med barnen. Detta är bättre eftersom det är kopplat till arbete.
Vårdnadsbidraget är endast kopplat till nyttjande av förskola. I den utformningen är det likt den norska modellen där resultatet blev att 95% av de som stannade hemma med barnet på heltid var kvinnor, en ojämlik fördelning som miljöpartiet kritiserar.

Socialdepartementet skriver även att kostnaderna för bidraget blir så stora för kommunerna att den enda realistiska lösningen blir att vara hemma på heltid. Om många väljer att nyttja vårdnadsbidraget behöver det finansieras genom neddragningar i förskoleverksamheten. Miljöpartiets barntid skulle istället finansieras genom pengar från regeringen.


Klockan är nu 16.40 och vi kommer att fortsätta till omkring 17.30. Visserligen hann vi inte med allt men vi klarade i alla fall av budgeten i rimlig tid.

Kanske hinner vi med även några andra små ärenden som "Centrumutredningen" och "Socialnämndens plan för boende, stöd, och service 2005-2010, revidering 2008". Troligen inte men man vet ju aldrig.

Inga kommentarer: