2008-06-12

Mp ökar!

Miljöpartiet ökar i SCB:s senaste partisympatiundersökning. Mp ökar till 5.9 % vilket är +0.7%-enheter sedan valet. Det borde givetvis varit en större ökning men viktigast är trenden. Bättre att öak långsamt än att gå upp och ner.
Totalt sett har alliansen 40.1% vilket är en statistisk säkerställd minskning med 8.1% sedan valet. Miljöpartiet plus (s) plus (v) har 55.7% vilket är en statistisk säkerställd ökning med 9.6%-enheter.

Inga kommentarer: