2008-06-12

Kommunfullmäktige har paus

Nu går det undan. Vi har redan klarat av tekniska nämnden. Det har varit en del debatt om kollektivtrafiktaxan.
Vänsterpartiet vill sänka den lokala busstaxan från 15 till 10 kr. De pengar de lägger till kommer inte att räcka så förslaget är inte finansierat.
Miljöpartiet vill också få fler att åka kollektivt men vi tror att det är bättre att öka turtätheten, fler avgångar, fler bussar och bättre bekvämlighet för kollektivresenärerna.
Antal resande ökar vilket ger ett kapacitetsproblem. Detta kapacitetsproblem förvärras av (v):s förslag.
(s) sa att miljöpartiet hade varit med och chockhöjt Skånetrafikens taxa med 20% (sedan valet 2006) och glömde säga att deras förslag var att höja med 15%.
Miljöpartiet har valt att höja för att kunna bygga ut kollektivtrafiken. Vi är inte nöjda vi behöver bygga ut mer. Fortfarande är det för få turer mellan våra byar och Lunds centrum. Lösningen är kanske inte fler stora bussar men det måste vara möjligt att öka antalet turer.
Miljöpartiet har också varit pådrivande att få i stånd en studentrabatt.
Visst för vissa är det dyrt att åka kollektivtrafik men villl vi få över bilåkare till kollektivtrafiken räcker det inte att sänka priset.

Vad hjälper det att ha låg taxa om det inte kommer någon buss?

Kommunfullmäktige startat igen kl. 19.00.

Inga kommentarer: