2008-05-07

Äppelblommor

Nu har även äppelträden börjat blomma. De är inte i full blom ännu. I kväll när jag kommer hem kanske de är i full blom.

Innan dess ska jag hinna med en hel del regionpolitik. Det är möte med miljöpartiets regionfullmäktigegrupp och sedan på kvällen är det möte med Mp Skånes styrelse.
Lördagen den 17 maj arrangerar Mp Skåne en klimatkonferens i Eslöv. Miljöpartiet har länge haft fokus på klimatfrågan och i år har mp startat en landsomfattande klimatkampanj. Tanken efter Eslöv är att sätta igång mer arbete ute i kommunerna med klimatfokus.
Klimat är inte bara transporter. Mycket kan åtgärdas via kommunernas planeringsarbete.
Hur bygger vi våra samhällen?
Hur kan man minska antalet transporter?
Hur kan vi effektivisera transporterna?
Hur mycket energi använder vi i boendet?

Inga kommentarer: