2008-05-07

Plommonvecklare

Nu har "plommonvecklarprojektet" kommit igång. Det är ett projekt som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp driver.

Vi har fått röda plastbitar uppsatta i trädgården. Dessa kallas dispensrar och innehåller feromoner som ska förvirra hanarna att de inte hittar honorna. Vilket innebär att honorna visserligen lägger ägg men eftersom de inte är befruktade så blir det ingen "avkomma".

Nu återstår det att se om det fungerar.

Inga kommentarer: