2008-05-17

Oppositionen ökar!

SDS skriver : "Oppositionen ökar övertaget"

"Avståndet ökar mellan de politiska blocken igen. Oppositionen har nu drygt sex procentenheter större väljarstöd än allianspartierna, rapporterar opinionsinstitutet Skop från intervjuer i april och maj."
Miljöpartiet har nu 6.8 %. (s) ligger still och (v) har ökat igen. (kd) är det minsta allianspartiet och minskar till 5.3 %. (sd) minskar något.
Ingen förändring är statistiskt säker.
Det är visserligen långt till valet 2010 men det är trevligt att se att övertaget ökar.

Inga kommentarer: