2008-05-18

Bostadsbristen drabbar även måsarna!


Måsar brukar väl inte häcka i träd men här är en fiskmås som funnit en grenklyka i ett träd längs en cykelväg vara en bra bostad. Den verkade vara nöjd med sitt rede.

Inga kommentarer: