2008-04-12

Varför blir man så upprörd?

SDS skriver: "Flådda minkar placerades ut på torget i Trelleborg"

Under lördagen placerade en djurrättsgrupp ut flådd aminkar på torget i Trelleborg. Detta som en reaktion på minknäringens och LRF:s uttalande om att det finns möjlighet till utökad kapacitet för minknäringen i Skåne.

Förbipasserande Trelleborgsflanörer blev upprörda över "den otäcka synen".
Nu blir man upprörd för att man ser de flådda minkarna men man blundar för hanteringen som sker i det fördolda.
Då är et inte ett litet antal som flås.

På minkfarmarna ges minkarna inte möjlighet till naturligt beteende. Hela hanteringen är oetisk och plågsam för djuren.
Allt detta bara för att vissa ska klä sig i päls.

Alliansregeringen är skuld till att man nu ser en möjlighet att utöka verksamheten. T.ex. genom att lägga ner Djurskyddsmyndigheten har alliansen visat att ekonomin är viktigare än djurs lidande. Pälsfarmning har stoppats i Österrike, Schweiz och England. Det är dags för Sverige att ta samma steg.

Minknäringen ska avslutas inte utökas.

Inga kommentarer: