2008-04-10

Trist att det alltid behövs förbud

Om alla hade använt sunt förnuft hade många förbud kunnat undvikas. Detta gäller även användandet av mobiltelefon i samband med bilkörning.
Det finns de som SMS:ar samtidigt som de kör bil. Det är ganska så självklart att det är ett problem med att använda mobiltelefonen med en hand och kontrollera bilen med den andra. Självklart blir det bättre om man använder hands-free. Ännu bättre om man inte använder mobilen alls när man kör bil.

Det märks väldigt tydligt att mobilen påverkar både uppmärksamhet och kördugligheten. Man kan tydligt se när en förare håller på med mobiltelefonen och samtidigt försöker köra bil.

Man borde införa en lag så att det blir straffbart att ha pratat i mobiltelefon vid en trafikolycka. Man kan ju kolla om mobiltelefonen var aktiv vid själva olyckan.

Sverige är ganska ensam i Europa om att hålla fast vid att det är pratet och inte handmanövreringen i sig, som distraherar förare och skapar säkerhetsrisker.

Vägverkets förslag är ett steg i rätt riktning men frågan är om det är tillräckligt?

Inga kommentarer: