2008-04-10

Otrygg ålderdom med AP-fonderna

AP-fondernas uppdrag är att förvalta svenskarnas pensionspengar och skapa en trygg framtid för medborgarna. Idag ligger 98% av AP-fondernas investeringar i energisektorn på fossil energi, enligt en kartläggning som Miljöpartiet gjort.
Läs hela rapporten!

Lyssna på Peter Eriksson:

Inga kommentarer: