2008-04-19

Snusförnuft att undvika tobak

Snus förkortar livet. Det har man kommit fram till av 30 års studier av 10.000 män. Snus ökar risken att dö i förtid något. Under de åren dog mer än en tredjedel av männen, de flesta av dem var rökare och dödsorsaken var ofta hjärt- eller cancersjukdom.

"Men även snusarna visade sig löpa en större risk att dö i förtid, omkring tio procent större än de som inte använder tobak alls"
skriver Upsala Nya Tidning.

Även om rökning är farligare så är snus inte ofarligt.
Studien började i mitten på 70-talet. Till skillnad från tidigare studier visar denna på att mun- och svalgcancer är vanligare bland snusare.

Snusreklam förekommer oftare numera och marknadsförs som ett ofarligt alternativ till rökning. Snus ökar bland ungdomar och kvinnor.

Inga kommentarer: