2008-04-24

Nu närmar sig klockan 22.30

Vi lär inte hinna med alla ärenden. Återigen bordläggs ett antal motioner, några för tredje gången.
Debattlustan är stor hos delar av kommunfullmäktiges ledamöter dock är förändringslustan noll. Alla ärenden blir enligt beslut i kommunstyrelsen. Så varför debatteras det så mycket?

Vem lyssnar?

Läktaren i sessionssalen är tom, ingen media och inga åhörare.
Vi får hoppas att Lundaborna sitter klistrade vid datorn. Skulle vara intressant att se statistik hur många som tittar på internetsändningen.

Vi har nu rusat vidare och kommit till 5:e ärendet bara 7 beslutsärenden kvar och 10 minuter tills klockan klämtar 22.30.

Inga kommentarer: