2008-04-24

Lunds kommunfullmäktige


Snart börjar kommunfullmäktige i Lund, dvs kl. 17.00. Det håller på till 22.30 eller möjligen tills att sista ärendet är avklarat.
Det brukar inte bli tidigare än 22.30, men man vet ju inte.
På dagens KF är det några motioner som har blivit bordlagda ett antal gånger.

Platsen för kommunfullmäktige är samma plats som där Ungdomstinget var tidigare i dag, dvs sessionssalen i Stadshallen.

Läs ärendelistan (kungörelsen) och handlingar till några av ärendena!

Följ KF på nätet!

Inga kommentarer: