2008-04-24

Kommunfullmäktige har startat

Det började med "teknisk uheld" när vi skulle använda den tekniska utrustningen för att göra upprop. Efter några minuter gick det som det skulle och mötet kunde börja.
Första riktiga ärende, efter anmälningar, avsägelser och valärenden, "Årsredovisning för Lunds kommun och dess bolag 2007". Vi har hittills klarat av fyra talare. Jag undrar om några Lundabor blir klokare efter denna punkt. Alla bröstar sig hur bra de är och hur dåliga "de andra" är. Helt klart är att det tar tid.
Ord ord ord ...

Intressant att se vad tidningarna skriver. Det verkar bara vara en tidning representerad på läktaren. Kan inte vara lätt att rapportera.

Snack snack snack ...

Klockan är nu 18.30 (vi startade 17.00).

Inga kommentarer: