2008-04-12

Fika med Miljöpartiets fullmäktigegrupp

Idag har vi öppet hus.
"Fika med mp:s fullmäktigegrupp", mellan 11-14 på Lilla Fiskaregatan 10 i Lund.

Temat idag är "demokrati & delaktighet".
• Hur kan Lundaborna komma till tals?
• Hur kan delaktigheten bli bättre?

I kommunen pågår försök med medborgarförslag. Tyvärr känns det som att majoriteten inte tar detta på allvar. Det behövs mer information till Lundaborna om medborgarförslag. Kommunens hemsida bli medborgarförslagsvänlig. Nu kan man inte se vilka medborgarförslag som är inlämnade, inte se hur de har behandlats.
Medborgarförslag är inte lika med demokrati utan ett verktyg för att möjliggöra för Lundaborna att engagera sig i politiken.

Inga kommentarer: