2008-11-13

Varför vågar man inte fråga folket?

Nästa torsdag ska Sveriges Riksdag ta ställning till Lissabonnfördraget, dvs EU:s nya grundlag.
De som inte vill ha en folkomröstning säger att svenska folket inte kan ta ställning till frågan eftersom det är så komplicerat. När riksdagsledamöterna sedan frågas om innehållet i fördraget så kan de inte svara på de enkla frågor.

När man ändrar så grundläggande saker så är det självklart att svenska folket ska få säga sitt om detta. Antingen genom att låta svenska folket säga sitt om fördraget eller i alla fall borde frågan diskuteras innan ett val.

Nu påstås det att det finns några riksdagsledamöter inom alliansen som tänker säga nej. Det blir väl som FRA-frågan mycke snack och lite verkstad.

Förhoppningsvis kommer det nu att bli lite mer debatt om EU-fördraget.

Inga kommentarer: