2008-11-30

Alliansregeringen ett hot för miljön

Nya MiljöAktuellt skriver : "Lagändring öppnar för intrång i Nationalstadsparken"

""Regeringen presenterade en lagrådsremiss om förändringar i Miljöbalken. Tillägget i lagen medför att det blir möjligt att göra tillfälliga intrång eller tillfällig skada i Nationalstadsparken.
Bakgrunden till lagändringen är Vägverkets bygge av Norra Länken i Stockholm. 1997 beslutade Regeringsrätten att det inte var okej med intrång i parken, och en ny detaljplan togs fram där vägtunneln skulle byggas underifrån och därmed inte skada träd och gräsytor i parken.

Men i början av i år flaggade Vägverket för att kostnaderna för bygget skenade i väg. De bad därför om ett tillskott i kassan, eller en ändring av Nationalstadsparkslagen som skulle göra det lagligt att använda andra, billigare metoder för tunnelbygget. I stället för att bygga tunneln underifrån skulle de bygga den från markytan; schakta bort jord, gjuta en betongtunnel och därefter återställa området.

Nu går regeringen alltså Vägverket till mötes. I lagrådsremissen föreslås ett tillägg till den nuvarande lagtexten. Tillfälligt intrång eller tillfällig skada i en nationalstadspark tillåts om ”åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat angeläget allmänt intresse.”, samt att ”parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller en obetydlig skada.”"
Ännu en gång går alliansregeringen miljöförstörarnas väg istället för miljöns väg. Det är allvarligt att justera miljöbalken i efterhand för att det ska passa exploatering av ett skyddat område.

Men jag är inte förvånad. Detta är ännu ett bevis för att alliansregeringen inte tar vare sig miljö- eller klimatproblemen på allvar.

1 kommentar:

gardebring sa...

Man kan inte så enkelt avfärda tillfälliga ingrepp i nationalstadsparken som miljöfarliga. Säg till exempel att man vill bygga en tvärbanelinje i en tunnel under ekoparken, en sådan minskar naturligtvis användningen av bilar och är således miljövänlig. Med lagstiftningen idag får man inte göra det. Miljövänligt? Inte ett dugg.
Vad gäller Norra länken kan man såklart ha delade meningar om den, men projektet är bevisligen igång och kommer således också att avlutas. Är det då vettigt att lägga ut 1,6 miljarder i skattepengar för att "rädda" en 155 meter lång gräsmatta med "anor" från 1960-talet?
Proportioner behövs, även när ekoparken kommer på tal.
En annan märklig aspekt på ekoparken är att "miljövänner" alltid protesterar högljutt om man vill bygga hus nära parken (vilket naturligtvis ur transportsynpunkt är miljömässigt utmärkt) men tittar åt andra hållet när man skövlar skog utanför staden för nya villamattor och glesa bostadsområden (vilket blir effekten av utebliven förtätning centralt). Lyft blicken och se helheten. Först då blir man en riktig miljövän.