2008-10-06

Medlemsomröstning avgjord

Resultatet av Miljöpartiets medlemsomröstning om "Miljöpartiet ska förorda att Sverige ska lämna EU" är nu klar.
Antal som röstade: 3 641, 46,5 procent
Nej-röster (slopa EU-utträdeskravet): 2 012, 55,6 procent
Ja-röster: (ha kvar ett EU-utträde): 1 609, 44,4 procent

Frågan om Sverige ska lämna EU är hypotetisk. Dels är den inte aktuell inför EU-valet eftersom frågan inte avgörs av EU-parlamentet utan av Sveriges riksdag. Det viktigaste är att miljöpartiet bibehåller sin kritiska hållning. Det finns fördelar med EU men också många nackdelar. Lissabonfördraget gör inte att EU går i rätt riktning. Bl.a. bygger det på att alla EU-medlemmar ska gå med i EMU. Dessutom flyttas mer makt från medlemsländerna till EU.

Nu har miljöpartiet genomfört en medlemsomröstning förhoppningsvis vågar övriga partier ge Svenska folket möjligheten att säga sitt om Lissabonfördraget.

Lyssna på presskonferensen:


Läs mer!

SDS, DN, SvD, AB

Inga kommentarer: