2008-09-16

Tåget blir mer konkurrenskraftigt men ...

Ny Teknik : "Grönt rekord på blågula spår"

"För första gången har ett tåg kört fortare än 300 km/h på svensk räls. Tidigt i går morse körde provtåget "Gröna Tåget" 303 km/h mellan Skövde och Töreboda.

Gröna Tåget är ett ombyggt Reginatåg som under flera år genomfört tester för att se om det går att höja hastigheten för tåg på svenska spår från 200 km/h, som X2000 går i, till minst 250 km/h.

Tåget var utrustat med en ny motor med permanentmagneter i stället för elektromagneter. Därmed blir motorn mindre och lättare och energiförbrukningen minskar. Den har utvecklats av Bombardier i Sverige."
Konkurrenskraften ökar gentemot flyget vilket är bra. Hur är det med kostnader, säkerhet och energikonsumtion?
Hur stora säkerhetsavstånd måste det vara mellan framrusande tåg och perrong?
Hur blir det med buller?

Visst skulle det vara bekvämt med en restid på 3 timmar mellan Stockholm och Malmö. Jag tycker i och för sig att 4 timmar är ganska så OK! Ökar man till 350 km/timme blir restiden 2.5 timme.

Är 2.5 timme OK eller siktar man på TGV:s hastigheter på nästan 600 km/timme? Vilket skulle innebära en restid på lite över en timme melllan Malmö och Stockholm. Vilket borde kunna ta död på flygtrafiken på samma sträcka.

Hur många fler tågtransporter blir det då?
Äts miljövinsten upp pga av alla extra resor?
Tyvärr äts många teknik- och miljöfördelar upp av överkonsumtion.

Läs mer om "Gröna Tåget"!

Inga kommentarer: