2008-08-07

Talar lögndetektorn sanning?

DN skriver : "Storebror hör dig"

"Är det förkylningen som får dig att darra på rösten eller ljuger du för att fuska till dig ett bidrag? Försäkringskassan i Storbritannien provar ett slags lögndetektor för att sålla ut vilka fall som ska granskas närmare.

En dator analyserar rösten hos den som ringer försäkringskasssan och fångar upp skiftningar i rösten.

De pilotprojekt som genomförts bedöms som framgångsrika och antibedrägeriministern James Plaskitt avsätter mer pengar till att utöka systemet.

- Det gör att det går snabbare att bedöma fall och gynnar dem som verkligen är berättigade till ersättning, menar han."
Är inte detta något för alliansen & FRA?

Man skulle kunna använda detta vid allmänna val för att se att man verkligen röstar ärligt.

Jag undrar vem som skulle vinna valet då?

Inga kommentarer: